Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOLÓGIA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 >>

1151.  A személyiség egységének (filo)genetikai megközelítése : Ferenczi princípiumokra alapozott relaxáció
1152.  A személyiség pszichobiológiai modellje: a temperamentum és karakter kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok
1153.  Személyiségtípusok a szocializálódásban : egy 100 éve írt könyv mai tanulságai
1154.  A személyközpontú megközelítés mint létezési mód
1155.  A személyzet pszichés terhei és a megelőzés lehetőségei
1156.  Szent Ágostontól a tanuló szervezetekig : a francia szupervíziós gyakorlatról
1157.  A szenvedés enyhítése : amikor az orvoslás tudománya találkozik a gyógyítás művészetével
1158.  A szeparáció elleni küzdelem
1159.  A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében
1160.  Szeretet és agresszió a párkapcsolatokban
1161.  Szeretnek? Nem szeretnek? : vezetői szorongások
1162.  A szerhasználati zavarok (függőség) multifaktoriális etiológiája
1163.  Szexproblémák : testi vagy inkább lelki eredetűek?
1164.  Szexuális funkciózavarok pszichodinamikus megközelítése
1165.  A szexuális féltékenység kultúrközi vizsgálata
1166.  Szexuális kisebbségek : homoszexualitás speciális kezelése az egészségügyi ellátásban
1167.  Szimbólumterápiák az evészavarokban
1168.  Szindbád hazamegy : miért éppen Márai ...?
1169.  A szintetikus kannabinoid termék használat élménye: interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás
1170.  Szisztémás autoimmun betegségekkel kapcsolatos pszichológiai tényezők vizsgálata (protektív és rizikótényezők meghatározása)
1171.  Szituatív és egyéni tényezők hatása egy testmódosított munkatárs megítélésére
1172.  A szkizofrénia betegségmodelljének változó koncepciója
1173.  A szkizofrénia neurokognitív modelljei
1174.  Szkizotípia: elzárkózás vagy mágikus feloldódás
1175.  Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid, módosított változatának (SPQ-BR) magyar adaptációja és faktorainak értelmezése
1176.  Szociológiai és pszichológiai tényezők jelentősége az ischaemiás stroke patogenezisében : 2. r.
1177.  Szocioszomatika új keretekben
1178.  Szociális fóbia
1179.  Szociális gondok | lelki betegségek
1180.  Szociális gátlás, szociális fóbia
1181.  Szociális kognitív eltérések szkizofrén páciensek első fokú hozzátartozói között
1182.  Szociális modellek és a megismeréskutatás - spekulatív áttekintés
1183.  Szociális reprezentáció és narrativitás : 1. [r.], A társas tudás reprezentációjának elmélete
1184.  Szociális reprezentáció és narrativitás : 2. [r.], A társas tudás narratív szerveződése
1185.  Szoláriumfüggőség
1186.  Szondi Lipót sorsanalízise
1187.  Szondi Lipót élete és életműve
1188.  Szorongásos zavarok : pszichológia a praxisban
1189.  A szorongással összefüggő pszichoszociális tényezők serdülő fiatalok körében Makón
1190.  A sztereotípiák jelentősége a valóságban
1191.  A sztomatológiai betegségek pszichiátriai, pszichológiai vonatkozásai, avagy A pszichiátriai betegségek sztomatológiai vonatkozásai : szakirodalmi összefoglalás
1192.  A sztárok iránti rajongás pszichológiája - áttekintő tanulmány
1193.  A szubjektív időélmény mintázatának pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai
1194.  Szuicid típusok meghatározása befejezett öngyilkosságot elkövetők búcsúleveleinek tartalomelemzése alapján
1195.  Számolási teljesítmény spektrális, fázisszinkronizációs és gráfelméleti EEG-jellemzői
1196.  Számítógépes, adaptív IQ-mérés: egy gyakorlati példa
1197.  Számítógéppel dolgozók tevékenységének pszichológiai elemzése
1198.  A szándéktól az önszabályozásig : a viselkedés előrejelzésének modelljei egészségviselkedések esetében
1199.  A szégyen mint medicinális jelenség
1200.  Székely Béla, a pszichológia magyar uttörője Latin-Amerikában

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 >>