Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOLÓGIA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>

1151.  Számítógépes, adaptív IQ-mérés: egy gyakorlati példa
1152.  Számítógéppel dolgozók tevékenységének pszichológiai elemzése
1153.  A szándéktól az önszabályozásig : a viselkedés előrejelzésének modelljei egészségviselkedések esetében
1154.  Székely Béla, a pszichológia magyar uttörője Latin-Amerikában
1155.  Szépek és csúnyák
1156.  A színek pszichológiája
1157.  Színterápia
1158.  Szívinfarktuson átesett személyek és kontrollcsoport protektív pszichológiai tényezőinek vizsgálata
1159.  Szívinfarktusos betegek A-típusú viselkedése és ambuláns vérnyomás-monitorral mért vérnyomás- és pulzusváltozása napi tevékenység alatt
1160.  A szívműtéten átesett betegek pszichés vezetésének szempontjai
1161.  A szűrés nemkívánatos lélektani mellékhatásai
1162.  Szükség van-e pszichológiai átvilágításra? : csak a szélsőséges szakmai alkalmatlanság derül ki a gyakorlatban
1163.  A születésnap hatása az öngyilkossági számok alakulására Magyarországon (1970-2002)
1164.  Szülés utáni mentális zavarok
1165.  A szülést övező hangulati problémák felismerése : az EPDS-teszt bevezetése a várandósgondozásba
1166.  A szülésélmény jelentősége, feldolgozásának lehetőségei és nehézségei
1167.  Szülődepriváció: a szülők válása és halála fiatal nők mintájában = Loss of a parent by death or divorce and its psychological consequences in a national representative sample of young females
1168.  Szülői bánásmód kérdőív (H-PBI): a Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata
1169.  A szülői, nevelői bánásmód és az iskolai agresszió korrelátumainak vizsgálata serdülők körében
1170.  Szülői reakciók, attitűdök sérülten született gyermek esetén
1171.  Szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei, teljesítményattribúciói és gyerekeik teljesítménye
1172.  A szülők pszichológiai ellátása a daganatos gyermekek rehabilitációja során
1173.  Szülők vélekedései a gyermek fejlődéséről : egyéni tapasztalatok vagy szociális konstrukciók
1174.  Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál
1175.  A szülő-konzultáció néhány dilemmája
1176.  Tabletta és empátia
1177.  Tabletták várt hatása és színe/mérete közötti kapcsolatok
1178.  "A tagadás igenlése" : a negatív kód a diszkurzív szuicidológiában
1179.  Tanulmány az irigységről és a háláról
1180.  Tanulmányaikat az átlagnál jelentősen hosszabb ideig végző egyetemi hallgatók pszichés problémáinak elemzése
1181.  Tanulási zavarok - a gyógypedagógiai pszichológia szemszögéből
1182.  Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY
1183.  A tanulási és fejlődési plaszticitás történelmi megközelítésben : Cajaltól Kandelig
1184.  A TCT/DP rajzos kreatív gondolkodás teszt
1185.  A tehetséggondozás pszichológiája
1186.  Teisztikus és humanisztikus spiritualitás
1187.  Tekintélyelvűség vagy autonómia? : szülészeti-nőgyógyászati beavatkozások döntéselőkészítése
1188.  A TELEfon mint a "TELEpátiás" segítő kapcsolat közege
1189.  A temperamentum hatása a szociális beilleszkedésre óvodáskorban
1190.  Teoretikus megfontolások és kísérleti adatok az érzelmek polarizáltságáról, a pozitív és negatív érzelmek dinamikájáról
1191.  Terhesség előtti időszak : a gyermektelenség pszichés okai
1192.  A terhesség megszakításával járó döntéshozatali folyamat és a preabortusz időszaka a nők mentális állapotával összefüggésben
1193.  Terhességmegszakítás és párkapcsolat
1194.  A terminális állapotban lévő betegek lelki folyamatairól
1195.  A terminális állapotban lévő betegeknél alkalmazható nem verbális módszerek (aktív gyakorlatok, passzív mozgatás, relaxáció, masszázs, érintésterápia) ismertetése, a kezelések indokai, főbb szabály...
1196.  Természetgyógyászat és egészségpszichológia
1197.  Természeti jelenségek ábrázolása gyermekrajzokon
1198.  Természettudomány-e a pszichológia?
1199.  Tertium non datur : Válasz Pléh Csaba Mi új van módszertani válságunkban? című írására
1200.  A terápia-rezisztens halántéklebeny-epilepsziások pszichodinamikai vizsgálata Szondi-teszttel

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>