Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOLÓGIA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>

1051.  "A rész önmagában nem gyógyítható ..."
1052.  Révész Géza és Erdélyi Mihály: Két fejezet a német-magyar kapcsolatok történetéből a pszichológiában
1053.  A rövid távú emlékezet és a munkamemória online mérése: Corsi, számterjedelem és n-vissza
1054.  A Salovey-Mayer-féle érzelmi intelligencia modell érvényességének elemzése
1055.  A Sarkvidéktől a világűrig: a pszichológiai tartalomelemzés alkalmazása izolált kiscsoportok vizsgálatára
1056.  A segítő foglalkozások tevékenység-profiljának pszichológiai összetevői : gondolatok az ápolók érdekképviseletre vonatkozó tanácsadói feladatkörének kialakításához
1057.  A segítők segítése : a kiégés szindróma kialakulásnak veszélyei
1058.  A Self-koherencia hiánya és korrekciója zenei élmények közegében : A Self-szerveződési megközelítés
1059.  Semmi sem dőlt el
1060.  A Serdülő Reziliencia Kérdőív (READ) magyar nyelvű adaptációja
1061.  A serdülők jól-létét befolyásoló tényezők
1062.  Serdülők megküzdési módjai a flow- és antiflow-élmények vonatkozásában
1063.  Serdülők okostelefon-használata
1064.  Serdülők vizsgálata Jesness és énkép mérési tesztekkel
1065.  Serdülők étkezési szokásai az "egészséghit-modell", illetve az énhatékonyság, az optimizmus és az önkontroll tükrében
1066.  A serdülőkor leválási problémái
1067.  Shortening the length of stay and mechanical ventilation time by using positive suggestions via MP3 players for ventilated patients
1068.  Sikeresek-e a machiavellisták : viselkedési stratégiák, személyiségjellemzők és narratív beszámolók társas dilemmahelyzetekben
1069.  Sixty years of dynamic examination of drawings
1070.  Az sms-használat addiktív és funkcionális viselkedéses elemeinek azonosítása a serdülő korosztályban : az sms-kommunikáció minőségi specifikumai és az sms-chat viszonylat
1071.  Sodródás vagy kormányzás a konfliktusok terén?
1072.  A sokaság ereje : a tömeglélektanról
1073.  Sorsanalízis és az egzisztencialista filozófiák
1074.  Sorsanalízis és genetika : családfakutatás, párválasztás, öröklődés
1075.  "Sosem tudnám megtenni." Az öngyilkos viselkedés "gondolatból tett" paradigmája
1076.  Spektrális EEG-mutatók és személyiségjellemzők korrelációs elemzése
1077.  A spina bifida egy pszichológus szemével
1078.  Spiritual Health in Iranian University Students: a Systematic Review and meta-analysis = Iráni egyetemi hallgatók spirituális egészsége: szisztematikus review és metaanalízis
1079.  A spirituális élet indulása, a megtérés és tévútjai
1080.  A sport- és a játékfoglalkozások szerepe az iskolások szocializációjában : vizsgálati beszámoló
1081.  Sportpszichológia a hadseregben - jó gyakorlat a US Army-nál
1082.  A sportpszichológia múltja, jelene és jövője
1083.  A sportpszichológiai munka differenciálása : a sportpszichológia szakmai identitása - kérdések és válaszok
1084.  A sportpszichológusok szakmai kompetenciája és képzése
1085.  A sportteljesítményt befolyásoló legfőbb pszichés faktorok : a túledzés szindróma
1086.  Stressz, coping és a pszichikai jóllét összefüggései preklinikai orvostanhallgatók körében
1087.  A stressz és a reprodukció kölcsönhatásai
1088.  Stresszkezelő tréning hatékonysága a Magyar Honvédségben
1089.  Struccpolitika a rendelőben : avagy mindenki más beteg lehet, csak ÉN NEM
1090.  A Study of Work Satisfaction, Burnout and other Work-Related Variables Among Hungarian Educators
1091.  Susceptibility to addictive behaviour in online and traditional poker playing environments
1092.  A szakember és a tapasztalati szakértő narratív kérdezői stratégiái droghasználóval készített interjúban
1093.  Szakmai beszámoló a Pszichológiai Tanácsadás III. Konferenciájáról : Budapest, 2018. november 17.
1094.  A szakmai elkötelezettség és a munkahelyről való kilépési szándék összefüggései az életpálya előrehaladtával
1095.  Szalutogenezis - "a visszacsapás rugóhatása"
1096.  A szavahihetőség problematikája az igazságügyi psychológiai szakértői vizsgálatokban
1097.  Szekvenciatanulás major depresszív zavarban
1098.  Szelekció, optimalizáció, kompenzáció: Baltes modellje az időskori alkalmazkodási folyamatokra
1099.  Szelektív mutizmus kezelési stratégiája
1100.  A Szelf pszichológiai vázlatai Nietzsche életművében

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>