Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOLÓGIA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>

1301.  A vizuális reprezentációk megértésének fejlődése és vizsgálati lehetőségei
1302.  Volt egyszer egy pszichoprofilaxis!
1303.  A választás korlátai : informácló és racionalitás a döntéseinkben
1304.  Változzunk meg!
1305.  Válás gyermekkorban, ahogyan az elvált szülők gyermekei felnőttként látják
1306.  Várkonyi (Hildebrand) Dezső hagyatéka Sárospatakon
1307.  Vázlat a rákbetegek mentális (mentálpedagógiai) rehabilitációs intézményi egységének módszertani alapvetését kifejtő tervtanulmányhoz
1308.  A végrehajtó funkciók zavara afáziában
1309.  A végrehajtó funkciók és az implicit tanulás versengő kapcsolata
1310.  Végzetes "kellékek"
1311.  A víz sokfelé folyhat : a perfekcionizmusról
1312.  A Williams ÉletKészségek stresszkezelő és pszichoszociális készségfejlesztő program magyar adaptációja és 10 éves tapasztalatai
1313.  "With insomnia, nothing is real": The Role of Gender and Cognitive Restructuring in Stress Induced Insomnia and Burnout
1314.  XI. International Congress of the ISPPM : A time to be born : Heidelberg, 1995. máj. 11-14.
1315.  A zene és költészet "gyógyító" hatásai : Egy komplex "művészet-terápiás" kísérlet vázlata és eredményei
1316.  A zenei élmény és Stern elmélete a self-érzet fejlődéséről
1317.  Zeneterápia a biatorbágyi Boldog Gizella Otthonban : pszichológiai esszé
1318.  A zeneértés szemantikai szintjeiről : velünkszületett, mélylélektani kognitív útirányjelzők a zenék jelentéseinek kibontásában
1319.  Az álhírek és azok pszichológiája : 2. r., Védekezés az álhírek ellen
1320.  Az álmokkal való munka lehetőségei a hipnoterápiás folyamatban egy új álom technika módszertani bemutatása
1321.  Az álmokra való emlékezés képessége: a jó életminőség jele?
1322.  Álomminőség, trauma és öngyilkosság alkalmazkodási zavarban
1323.  Álom-munka és az álmok funkciói pszichoterápiás és pszichoanalitikus folyamatokban
1324.  Álomtartalmaink és életminőségünk kapcsolata
1325.  Általános egészséghit skála validálása, valamint szegmentálás annak dimenziói és a koherenciaérzet alapján
1326.  Az ápolási folyamat pszichológiai problémái : az ápoláslélektan tárgya, feladata
1327.  Az ápoló szerepe a daganatos betegek pszichés vezetésében
1328.  Árnyékaink árnyékai : serdülő lányok Hófehérke-komplexusa
1329.  Ásó, kapa, nagyharang... az a bizonyos igen!
1330.  Átfordítás számra és számszerű kifejezésre
1331.  Átstruktúrálást sugalmazó ingerek intuitív hatása
1332.  Az áttétel és hatása a tanulásra
1333.  Áttételi jelenségek egy 21 hónapos kislánynál : Egy korai evési zavar rövidterápiája
1334.  Átépítés az örök jelenből a múló időbe : az "én tapasztaltam" élménye és a múlt-jelen-jövő megértése
1335.  Az élet végi ismeretek oktatásának hatása a medikusok és az egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjére
1336.  Az élet értelmességének szubjektív megélése időskorban
1337.  Az élet értelmességével összefüggő egyéni és családi tényezők serdülőkorban
1338.  Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői
1339.  Életesemények és identitásképzés
1340.  Életesemény-kutatás és serdülőkor : A középiskolás életesemény-kérdőív bemutatása
1341.  Az életközép kulcsfontosságú feladatai és lehetőségei : az életciklusok komplex háttere az evolúciótól a kultúráig
1342.  Életminőség (munka-alkotóképesség, fájdalom hiánya, pszichológiai egyensúly
1343.  Életminőség és jövőbe vetett hit a lélegeztetett betegeknél : kettőt koppant az ágy szélén
1344.  Élettörténet és identitás : Új törekvések az én-pszichológiában
1345.  Éli a lánya életét
1346.  Az élsportoló személyiségének nárcisztikus vonásai
1347.  Ép testben ép lélek, avagy a bokasérülések pszichés hatása a sportolókra
1348.  Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások
1349.  Az érintés hatalma : generációs kérdések és idősügy
1350.  Az értelem fogalma Viktor E. Frankl egzisztencia-analízisében

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>