Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOLÓGIA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>

501.  Interakciós szinkronitás az interperszonális adaptációban
502.  Interakciós és narratív identitás
503.  Interaktív pszichoneurobiológia (IPNB): szemléletváltás a humán kapcsolati dimenziók kutatásában : egy hipotézis
504.  Interetnicitás és fasizmus az ezredvégen
505.  Az internet: a viselkedési addikciók új formája (?)
506.  Internet-based treatment of gambling problems: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
507.  Interocepció : narratív összefoglaló
508.  Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) mint kvalitatív pszichológiai eszköz bemutatása : szakirodalmi összefoglalás
509.  Az interpretáció mint művészi élmény és terápiás lehetőség : a segítő kapcsolat pszichológiájának ismeretelméleti háttérelemzése a filozófiai hermeneutika művészetfelfogása alapján
510.  Interszubjektivitás és társas-én : Reflexiók René Kaes "Kapcsolódás, szövetség és közös tér" című könyvében kifejtett gondolataira a csoportanalízis szemszögéből
511.  Intézmények, eszmék, sorsok a magyar pszichológia fél évszázadában 1960-2010
512.  Iowa Gambling Task: egy viselkedéses mérőeszköz bemutatása
513.  Irodalmi elbeszélő és történetírói szöveg befogadásának összehasonlító vizsgálata: az azonosítás határai
514.  Irodalmi elbeszélő és történetírói szöveg összehasonlító vizsgálata: várakozások, tulajdonságok, érzelmi hatás
515.  Irodalmi szövegek felidézésének és megértésének különbségei
516.  Az irodalmi és történetírói szöveg reprezentációja
517.  Irreális optimizmus és kockázatbecslés a serdülőkorban
518.  Az irritábilis bél szindróma pszichológiai vonatkozásai
519.  Irritábilisbél-szindróma: komorbid pszichiátriai zavarok és pszichológiai kezelési lehetőségek
520.  Az iskola-egészségügyi ellátórendszer szerepe a gyermekkori elhízás prevenciójában - egy pilotvizsgálat tanulságai
521.  Iskolai lövöldözők : kriminálpszichológiai adalékok a megértéshez és a beavatkozási lehetőségekhez
522.  Iskolás gyerekek terhelési szintje, pszichoszomatikus egészségi állapota és társas kapcsolatai
523.  Iskolás korú gyermekek pszichoszociális helyzete Magyarországon, Boszniában és Koszovóban : egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat főbb eredményei és tanulságai
524.  Iskolás korú gyermekek viselkedési problémáinak epidemiológiai vizsgálata Szegeden
525.  Isten és ördög - Ted Hughes kettős szerepe Sylvia Plath életében és halálában
526.  Istenkép és szocializáció a tahiti mitológiában
527.  Izomdysmorphia: a férfianorexia
528.  James J. Gibson affordanciaelmélete és a kortárs percepciókutatás
529.  Janus arcúság és polaritás
530.  Javaslat pszichológiatörténeti múzeum létrehozására
531.  Javítja-e a kedélyállapotot a vérnyomáscsökkentő kezelés? : életminőség-adatok a HOT (Hypertension Optimal Treatment) vizsgálatból
532.  Jellemző megküzdési módok és a társadalmi problémák kezelése
533.  Jogi kérdések a klinikai pszichológiában és a pszichoterápiaában : betegjogi és adatvédelmi szempontok
534.  Juhász Pál Fórum Egerben
535.  A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre
536.  A járvány okozta stressz, a bezártság és a karantén pszichés következményei
537.  A játékos interakciók szerepe a korai anya-gyermek kapcsolat alakulásában - rizikó- és védőfaktorok
538.  A jó, a rossz és a bal: gyermekek téri viszonyokat leíró kifejezéseinek kognitív fejlődéslélektani vizsgálata
539.  Jó általános kognitív készségek hatása az irónia megértésére szkizofréniában : funkcionális MRI vizsgálat
540.  A jóhiszemű ártalom : orthorexia nervosa gyermekkorban
541.  A jót keresd, ne a rosszat - megküzdés járvány idején : a COVID-19 pszichés hatásai
542.  A kapcsolat börtönében
543.  Kapcsolatdinamikai folyamatelemzés processzometriával sine morbo és klinikai esetekben
544.  A katasztrófapszichológia lehetőségei és első tapasztalatai Magyarországon
545.  Kellemes öregség
546.  Kendőzetlen valóság : a csecsemőgyilkosság pszichológiai háttere
547.  A kezek és a karok szerepének rehabilitációs pszichológiai szempontú megközelítése
548.  Ki a leggyorsabb? : amikor a magömlés önjáróvá válik...
549.  Ki kicsoda a gasztropszichológiában? Bandura, a szociális tanuláselmélet és az evés
550.  Ki mondja meg, hogy ki vagy : énkép és identitás

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 >>