Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOLÓGIA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 >>

501.  Az időtartam élmény
502.  Az "igazságos közösség" egyes módszereinek alkalmazása néhány közép- és általános iskolában
503.  Igazságügyi pszichológus-szakértői utóvizsgálatok gyermekelhelyezési perekben
504.  Igen kis súlyú koraszülöttek longitudinális pszichológiai vizsgálata
505.  Igenek és nemek - a társadalmi nemekről
506.  Igenek és nemek - a társadalmi nemekről
507.  II. Iskolapszichológus Vándorgyűlés : Szeged, 2018. április 19-20.
508.  Az ikerszülés, mint kockázati tényező az anya pszichés állapotára
509.  Az IKT hatása a kognitív működésekre iskoláskorban
510.  Imaginatív elemek felhasználása a rövid-pszichoterápiában
511.  Immunterápiák pszichológiai vonatkozásai a melanoma komplex és multidiszciplináris kezelésében
512.  The impact of goal attainment and goal importance on satisfaction with life - a polynomial regression and response surface analysis = A célok fontosságának és megvalósuláaának hatása az élettel val...
513.  In memoriam Alpár Zsuzsa
514.  In memoriam Dr. C. Molnár Emma
515.  Az individuálpszichológia 20. kongresszusa : Oxford, 1996. augusztus 4-8.
516.  Induced social interaction reduces corticosterone stress response to anxiety in adult and aging rats
517.  Inkább az elkerülés
518.  Integrált egészségpszichológiai edukációs program alkalmazása koszorúérbetegek rehabilitációjában
519.  "Az intellektus rajzol, de a szív mintáz" - Rodin: anyai haptefóbia a művészet szolgálatában
520.  Az intelligencia természete
521.  Intenzív osztályos ápolást igénylő újszülötteket szült anyák pszichés állapota
522.  Az intenzív terápiás ellátás pszichológiai tapasztalatai a SARS CoV2 pandémiás időszakban : "Van ilyen, a bögrék eltörnek, az emberek meghalnak"
523.  Az intenzív terápiás team tagjaként alkalmazott pszichológus hatása az ápolási időre
524.  Interakciós szinkronitás az interperszonális adaptációban
525.  Interakciós és narratív identitás
526.  Interaktív pszichoneurobiológia (IPNB): szemléletváltás a humán kapcsolati dimenziók kutatásában : egy hipotézis
527.  Interetnicitás és fasizmus az ezredvégen
528.  Az internet: a viselkedési addikciók új formája (?)
529.  Internet-based treatment of gambling problems: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
530.  Interocepció : narratív összefoglaló
531.  Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) mint kvalitatív pszichológiai eszköz bemutatása : szakirodalmi összefoglalás
532.  Az interpretáció mint művészi élmény és terápiás lehetőség : a segítő kapcsolat pszichológiájának ismeretelméleti háttérelemzése a filozófiai hermeneutika művészetfelfogása alapján
533.  Interszubjektivitás és társas-én : Reflexiók René Kaes "Kapcsolódás, szövetség és közös tér" című könyvében kifejtett gondolataira a csoportanalízis szemszögéből
534.  Intézmények, eszmék, sorsok a magyar pszichológia fél évszázadában 1960-2010
535.  Iowa Gambling Task: egy viselkedéses mérőeszköz bemutatása
536.  Irodalmi elbeszélő és történetírói szöveg befogadásának összehasonlító vizsgálata: az azonosítás határai
537.  Irodalmi elbeszélő és történetírói szöveg összehasonlító vizsgálata: várakozások, tulajdonságok, érzelmi hatás
538.  Irodalmi szövegek felidézésének és megértésének különbségei
539.  Az irodalmi és történetírói szöveg reprezentációja
540.  Irreális optimizmus és kockázatbecslés a serdülőkorban
541.  Az irritábilis bél szindróma pszichológiai vonatkozásai
542.  Irritábilisbél-szindróma: komorbid pszichiátriai zavarok és pszichológiai kezelési lehetőségek
543.  Az iskola-egészségügyi ellátórendszer szerepe a gyermekkori elhízás prevenciójában - egy pilotvizsgálat tanulságai
544.  Az iskola-egészségügyi ellátórendszer szerepe a gyermekkori elhízás prevenciójában - egy pilotvizsgálat tanulságai
545.  Iskolai lövöldözők : kriminálpszichológiai adalékok a megértéshez és a beavatkozási lehetőségekhez
546.  Az iskolai stressz, az adaptív és maladaptív megküzdés, valamint az iskolai kötődés összefüggései serdülő mintán
547.  Iskolai zaklatás (bullying) előfordulási gyakorisága alacsony szocioökonómiai státuszú serdülők körében
548.  Iskolás gyerekek terhelési szintje, pszichoszomatikus egészségi állapota és társas kapcsolatai
549.  Iskolás korú gyermekek pszichoszociális helyzete Magyarországon, Boszniában és Koszovóban : egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat főbb eredményei és tanulságai
550.  Iskolás korú gyermekek viselkedési problémáinak epidemiológiai vizsgálata Szegeden

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 >>