Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Neuropsychopharmacologia Hungarica - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

1.  1+1 vagy 2x1? : kettős antidepresszív hatásmechanizmus másképp
2.  22q11.2 deléciók azonosítási kísérlete magyar szkizofrénia biobank mintákon multiplex ligációs alapú próba amplifikáció (MLPA) módszerrel: irodalmi összefoglalás, módszertani leírás és eredmények
3.  30 év az öngyilkosság ellen: Munkacsoportunk depresszió- és szuicidprevenciós kutatásainak összefoglalása - 1985-2015
4.  5-HT2c receptor activation induces grooming behaviour in rats: possible correlations with obsessive-compulsive disorder = 5-HT2c receptor aktivációja sztereotip mosakodást vált ki patkányban: lehet...
5.  A 9-hidroxi-risperidon kivédi a stressz indukálta ß-aktin választ patkány hippokampuszban
6.  About the history of sexuality = A szexualitás történetéről
7.  About the side effects of clozapine therapy
8.  Acetilkolin-észteráz gátlás és szérum lipokinek Alzheimer-kórban: barát vagy ellenség?
9.  Az addikciók lefolyásának szabályszerűségei - különös tekintettel a függőség klinikai megjelenésére
10.  Adherence to psychiatric medications: Comparing patients with schizophrenia, bipolar disorder and major depression = Pszichotróp gyógyszer-adherencia: szkizofréniával, bipoláris zavarral és major d...
11.  Az adoleszcens öngyilkos viselkedés jellemzői : pszichopatológiai tényezők és addiktológiai komorbiditás
12.  The adverse effects of hallucinogens from intramural perspective = A hallucinogének káros hatásai terápiás alkalmazásuk szempontjából
13.  Az affektív betegségek társadalmi jelentősége, különös tekintettel az auto- és heteroagresszív megnyilvánulásokra
14.  Az agitált beteg kezelése a klinikai gyakorlatban
15.  Agomelatin : az első "melatoninerg" antidepresszívum
16.  Az agomelatinszedés pontossága és az agomelatin-escitalopram antidepresszív hatásának összehasonlítása major depresszióban: retrospektív vizsgálat a pszichiátriai szakrendelő betegeinél
17.  Az agyi dopaminerg transzmisszió purinerg modulációja; viselkedésfarmakológiai következmények
18.  Az agyműködés korfüggő hanyatlásának lassítása (-)-deprenil (Selegilin, Jumex) profilaktikus adagolásával : a 25 éves Knoll javaslat mai nemzetközi megítélése és tanulságai
19.  Az akut elektrokonvulzív kezeléssel párhuzamosan alkalmazott pszichofarmakoterápia optimalizálásának szempontjai
20.  Alvásszabályozás és hipnotikumok : a benzodiazepin-receptor agonisták hatásai
21.  Az Alzheimer-kór citoszkeletális változásai: a terápiás remény "váza"?
22.  Az Alzheimer-kór terápiája
23.  Alzheimer-kór és diabétesz mellitusz - a közös patomechanizmus
24.  Amineptine treatment of persistent catatonic symptoms in schizophrenia: a controlled study = Tartós kataton tünetek kezelése szkizofréniában amineptinnel: kontrollált vizsgálat
25.  Az amisulpridre történő átállítás hatása a szkizofréniával kapcsolatos költségekre
26.  Antidepressant action of tianeptine is connected with acceleration of serotonin turnover in the synapse: a hypothesis = Új hipotézis a tianeptin antidepresszáns hatásáról, a szerotonin szinapszisba...
27.  Antidepresszív farmakoterápia : változó paradigmák
28.  Antidepresszív kezelés hatása a munkaképességre és az élettel való megelégedettségre - egy éves követés
29.  Antidepresszív kezeléshez társuló hiponatrémia : esetismertetés
30.  Az antidepresszívumhasználat gyakorlati szempontjai a várandósság és az anyatejes táplálás időszakában
31.  Antidepresszívumok - vírusellenes szerek?
32.  Az antidepresszívumok az anorexia nervosa kezelésében néha gyors remisszióhoz vezetnek
33.  Antidepresszívumok, depresszió és öngyilkosság
34.  Antidepresszívumok hatása az amyloid prekurzor protein metabolizmusára patkány agyban
35.  Antidepresszívumok hatásai komorbid onkológiai és depressziós betegeknél
36.  Antidepresszívumok, stresszorok és a szerotonin 1A receptor
37.  Az antidepresszívumok szerepe a migrén kezelésében
38.  Az antidepresszívumok áttekintése a TCA-któl a harmadik generációs szerekig
39.  Antidepresszívumok és öngyilkosság
40.  Az antikonvulzívumok alkalmazása adjuvánsként szkizofrén pszichózisokban
41.  Anti-NMDA (N-metil-D-aszparaginsav) receptor enkefalitisz: irodalmi összefoglaló, esetismertetés és kutatási terv
42.  Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis and drug abuse - the probable role of molecular mimicry or the overstimulation of CB receptors in a 17-year-old adolescent - case report = Anti-N-met...
43.  Antipsychotic polypharmacy or monotherapy? = Polifarmácia vagy monoterápia?
44.  Antipszichotikum gyógyszerkiváltási adatok és szkizofrén betegek pszichiátria ellátórendszerben való megjelenésének elemzése
45.  Az antipszichotikum kezelés és a kardiovaszkuláris morbiditás közötti kapcsolatról: epidemiológiai összefu¨ggések és azok lehetséges magyarázatai
46.  Antipszichotikumok a pszichiátriai rehabilitációban
47.  Az antipszichotikumok alkalmazása
48.  Antipszichotikumok alkalmazásának szakmai és költségszempontok szerinti vizsgálata
49.  Antipszichotikumok kombinációjának használata szkizofrénia kezelésében. Irodalmi áttekintés
50.  Antipszichotikumok okozta extrapiramidalis tünetek (EPS) kezelése biperidennel

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>