Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=152261
MOB:2021/4
Szerzők:Lazáry Judit; Pogány László; Cuevas, Carlos De las; Villasante-Tezanos, Alejandro G.; Leon, Jose De
Tárgyszavak:SCHIZOPHRENIA; BIPOLÁRIS BETEGSÉGEK; DEPRESSZIÓ; PSZICHOTRÓP SZEREK; TERÁPIAHŰSÉG; GYÓGYSZERALKALMAZÁS A BETEG ÁLTAL
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2021. 23. évf. 4. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  Adherence to psychiatric medications: Comparing patients with schizophrenia, bipolar disorder and major depression = Pszichotróp gyógyszer-adherencia: szkizofréniával, bipoláris zavarral és major depresszióval élő páciensek összehasonlítás  / Lazáry Judit [et al.]
  Bibliogr.: p. 370-372. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2021. 23. évf. 4. sz., p. 363-373. : ill.


A tanulmányban 1372, stabil pszichés állapotú, ambuláns pszichiátriai kezelés alatt álló spanyol, argentin és venezuelai beteg adatait mutatjuk be, három különböző vizsgálat eredményeit öszszesítve. A megfelelő adherencia előfordulása tekintetében nem találtunk releváns különbséget az egyes diagnosztikus kategóriák között: szkizofrénia esetében ez a betegek 69,5% (n=212), bipoláris aff ektív zavar esetében 66.3% (n=142), depresszió miatt kezelt betegeknél pedig 69,8% (n=521) volt. Az eredményeket a klinikai vizsgálati körülményeken kívül potenciálisan az is torzíthatja, hogy a vizsgálatokba kizárólag stabil pszichés állapotú betegek kerültek bevonásra, akik per os gyógyszeres kezelésben részesültek, hosszúhatású antipszichotikus injekciós kezelés alatt álló beteg nem vett részt a vizsgálatban, továbbá a szerhasználattal, a betegség súlyosságával és a betegségtudat meglétével kapcsolatos adatok is hiányoztak. Logisztikus regressziós modellekkel vizsgáltuk a megfelelő, valamint a hiányos adherencia prediktorait. A vizsgált hat változó a farmakofóbia, farmakofília, magas pszichológiai reaktancia, magas belső egészségkontrollhit, magas orvos egészségkontrollhely pontszám és az egyes gyógyszerekkel kapcsolatos szkepticizmzus volt. Az esélyhányados (OR) a statisztikai tesztek 56%-a (47/84) esetében volt szignifikáns, a hét demográfiai/klinikai változó esetében ez 24% (23/98) volt. A farmakofóbiára, farmakofíliára és szkepticizmusra vonatkozó esélyhányadosok (OR) legalább 2/3-a szignifikáns összefüggést mutatott az adherencia mértékével a betegek és kontrollszemélyek esetében, a diagnózistól függetlenül. További három tényezőnek volt kimutatható befolyása az adherencia mértékére. A magas pszichológiai reaktanciához hiányos adherencia társult az antidepresszívummal kezelt betegek esetében. A magas belső egészségkontrollhely pontszámhoz társuló hiányos adherencia a szkizofrénia vagy súlyos bipoláris affektív zavar miatt kezelés alatt álló betegek esetében a páciensek más személyekkel szembeni bizalmatlanságát tükrözheti. A magas orvos egészségkontrollhely alskála pontszám és a megfelelő adherencia között csak bipoláris betegek esetében sikerült szignifikáns összefüggést találni, de ebben a populációban ez az összefüggés valamennyi alkalmazott gyógyszercsoport esetében kimutatható volt, ami az orvos-beteg kapcsolat jelentőségére hívja fel a figyelmet.  Kulcsszavak: egészségi állapottal szembeni viszonyulás, bipoláris affektív zavar, depresszió, adherencia, egészségmagatartás, pszichofarmakológia, szkizofrénia