Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Bán Zoltán - Kapcsolódó tételek


1.  13-as trisomia praenatalis diagnózisának megerősítése comparativ genomialis hybridisatio (CGH) módszerrel
2.  A 13-as triszómia praenatalis diagnosztikája : 28 eset elemzése
3.  A 21-es chromosoma trisomiájának kimutatása egynukleotidos polymorphismus (SNP) marker felhasználásával
4.  Anyai eredetű DNS kimutatása kora- és érett újszülöttek perifériás keringésében
5.  Az apolipoprotein E allélok előfordulási gyakorisága számbeli chromosoma rendellenességet mutató magzatok csoportjában
6.  Chorionboholy-mintavétel : 15 éves tapasztalat
7.  Chorionboholy-mintavétel és amniocentesis : az invazív beavatkozások és kockázatuk napjaink praenatalis diagnosztikai gyakorlatában
8.  Chromosoma-rendellenességek előfordulása egyoldali és kétoldali plexus chorioideus cysta esetén
9.  Családban ismétlődő 21-es trisomia és uniparentalis disomia
10.  A cysticus fibrosist okozó deltaF508 mutatio kimutatása fluorescens polimeráz láncreakcióval
11.  A cystás fibrosist okozó F508 deléció kimutatása kvantitatív real-time PCR-módszerrel
12.  A DNS-izolálási módszer hatása a multiplex fluoreszcens PCR- és DNS-fragmens-analízis eredményeire
13.  Első lépéseink a magzati sejtek anyai keringésből történő kimutatásában
14.  Első lépéseink a praeimplantatiós genetikai diagnosztikában : genetikai vizsgálatok
15.  Első lépéseink a praeimplantatiós genetikai diagnosztikában: blastomerabiopsia
16.  Előébrény-diagnosztikát követően fogant sikeres terhesség első hazai esete
17.  Facioscapulohumeralis izomdystrophia (FSHD) diagnosztizálása egypetéjű ikrekben
18.  Genetikai amniocentesis ikerterhességben : 11 év tapasztalata
19.  A haemophilia A és B prae- és perinatalis vonatkozásai
20.  Hordozóságszűrés Duchenne-/Becker-izomdystrophiával érintett családokban
21.  A human plakoglobin gén mutatio-analízise epithelialis ovarium-carcinomákban
22.  Hypophosphatasiát hordozó asszony két terhességének esete
23.  ICSI terhességek kapcsán végzett magzati kromoszómavizsgálatok
24.  A leggyakoribb számbeli chromosomaaber-ratiók kimutatása fluorescens PCR és DNS fragment analysis segítségével
25.  Magyarország szülészeti statisztikai mutatói az ezredfordulón : az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet adatainak felhasználásával
26.  A magzati diagnosztika korszerű lehetőségei
27.  Molekuláris genetikai vizsgálatokra alkalmas "szabad" DNS izolálása archivált vérsavómintákból
28.  Noninvazív magzati Rh-meghatározás real-time PCR-módszerrel
29.  A perinatalis morbiditas és mortalitas genetikai összetevői
30.  Praenatalisan diagnosztizált translocatiók a genetikai tanácsadás gyakorlatában
31.  Prenatális és preimplantációs diagnosztika
32.  Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek
33.  Sclerosis tuberosa komplexum és társuló hemimegalencephalia újszülöttkorban diagnosztizált esete
34.  Szabad magzati DNS kimutatása a magzati Y-kromoszóma igazolásával anyai vérplazmából
35.  A számfeletti chromosomaszerelvény eredetének molekuláris genetikai bizonyítása triploidiában
36.  A terhesség második trimeszterében végzett ultrahangvizsgálat szerepe a Down-kór szűrésében : 207 eset elemzése
37.  A terhesség második trimeszterében végzett ultrahangvizsgálat szerepe a magzati kromoszóma-rendellenességek szűrésében
38.  Toxoplasma gondii kimutatása magzatvízből fluorescens-PCR és DNS fragmensanalízissel
39.  Toxoplasma gondii kimutatása magzatvízből kvantitatív valós idejű PCR-módszerrel
40.  Az ultrahangvizsgálat szerepe a 18-as triszómia praenatalis diagnosztikájában : 70 eset tapasztalatai
41.  Az ultrahangvizsgálat szerepe a Turner-syndroma praenatalis diagnosztikájában : 69 eset tapasztalatai
42.  A vese örökletes cysticus elváltozásai : genetikai tanácsadás és magzati diagnosztika

  Mind kijelölve: