Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Papp Csaba - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  A 13-as triszómia praenatalis diagnosztikája : 28 eset elemzése
2.  A 20-as kromoszómát érintő numerikus, illetve strukturális eltérések három eset alapján
3.  A 21-es chromosoma trisomiájának kimutatása egynukleotidos polymorphismus (SNP) marker felhasználásával
4.  A 9-es kromoszómamozaik triszómiája: esetismertetés és irodalmi áttekintés
5.  Az apolipoprotein E allélok előfordulási gyakorisága számbeli chromosoma rendellenességet mutató magzatok csoportjában
6.  Az arteria hypogastrica ligatura helye a kismedencei vérátáramlás csökkentésében, a vérzés csillapításában és a reproduktív képesség megőrzésében 117 esetünk kapcsán
7.  Az arteria pulmonalis billentyűjének agenesiája : tíz, praenatálisan diagnosztizált eset elemzése és irodalmi áttekintés
8.  Az arteria umbilicalis singularis a fetopatológiai vizsgálatok anyagában
9.  Az atrioventricularis septumdefectus praenatalis diagnosztikája és prognosztikus jelentősége
10.  Cantrell-pentalógia: a praenatalis felismerés lehetőségei hat saját eset kapcsán
11.  Chorionboholy-mintavétel : 15 éves tapasztalat
12.  Chorionboholy-mintavétel és amniocentesis : az invazív beavatkozások és kockázatuk napjaink praenatalis diagnosztikai gyakorlatában
13.  Chromosoma-rendellenességek előfordulása egyoldali és kétoldali plexus chorioideus cysta esetén
14.  Chromosoma-rendellenességek előfordulása magzati subcutan oedemával járó elváltozások - tarkótáji oedema, cysticus hygroma és non-immun hydrops - esetén
15.  Congenitalis anomáliák szűrése a terhesség középső harmadában : Prospektív epidemiológiai tanulmány : Fejlődési rendellenességek
16.  Congenitalis anomáliák szűrése a terhesség középső harmadában : Prospektív epidemiológiai tanulmány : Magzati trisomiák
17.  Craniospinalis malformatiók 12 év foetopathologiai vizsgálatainak anyagában; az ultrahang-diagnosztika hatékonysága a foetopathologiai vizsgálatok tükrében
18.  Családban ismétlődő 21-es trisomia és uniparentalis disomia
19.  A cysticus fibrosist okozó deltaF508 mutatio kimutatása fluorescens polimeráz láncreakcióval
20.  A cystikus fibrosis praenatalis diagnosztikája mutáció analízissel
21.  A Down-syndroma praenatalis szűréséről
22.  A Down-syndroma prenatalis szűréséről
23.  A Down-szindróma prenatális szűréséről
24.  A döntéshozatali folyamatot befolyásoló tényezők vizsgálata genetikai tanácsadás során
25.  Ebstein-anomália : a felnőttkorban végzett műtétekkel kapcsolatos tapasztalatok
26.  Endometrium stroma sejtek thromboplastin termelésének in vitro regulációja
27.  A fetopathológiai vizsgálat szerepe a húgyúti rendszer rendellenességeinek klinikai megítélésében
28.  A fetopatológiai vizsgálat mint a minőségellenőrzés lehetséges formája : a 18-as triszóma praenatalis diagnosztikája kapcsán nyert tapasztalataink
29.  Genetikai amniocentesis ikerterhességben : 11 év tapasztalata
30.  A genetikai amniocentesis javallatai
31.  Genetikai szűrések a terhesség során
32.  A genetikai tanácsadás dilemmája a Fabry-betegség prenatális diagnosztikája kapcsán
33.  Genetikai tanácsadás Pierre Robin sequentia esetén
34.  Gyakoribb fejlődési rendellenességek a fetopatológiai vizsgálatok anyagában 1995-2006 között : az ultrahang-diagnosztika hatékonysága a post mortem vizsgálatok tükrében
35.  Hasfali, mellkasfali rendellenességek ultrahang-diagnosztikája a foetopathológiai vizsgálat tükrében
36.  Hemodinamikailag jelentős magzati ritmuszavarok kezelése
37.  Holt-Oram-szindróma : genetikai tanácsadás és praenatalis ultrahang-diagnosztika
38.  Human endometrium stroma- és decidua sejtjeinek stromelysin-1 regulációja
39.  Humán endometrialis stromasejtek plazminogén-aktivátor-szekréciójának szteroid regulációja : modell egy általános szabályozási rendszerre?
40.  ICSI terhességek kapcsán végzett magzati kromoszómavizsgálatok
41.  In utero sikeresen kezelt non-immun hydrops esete
42.  In vitro decidualizált endometrium stromasejtek 1-es típusú plazminogén aktivátor inhibitor (PAI-1) termelésének hormonális regulációja
43.  Az iniencephalia főbb diagnosztikai, illetve patológiai jellegzetességei 24 eset tükrében
44.  Az intrauterin magzat RhD vércsoportjának meghatározása molekuláris genetikai módszerrel
45.  Az izolált nyúlajak és/vagy farkastorok ismétlődési kockázata genetikai tanácsadásunk anyagában
46.  A jelentősebb craniospinalis malformációkhoz társuló nem központi idegrendszeri rendellenességek
47.  Kongenitális klórvesztő enteropathia praenatális kizárása
48.  A leggyakoribb számbeli chromosomaaber-ratiók kimutatása fluorescens PCR és DNS fragment analysis segítségével
49.  A magzati aneuploidiák noninvazív tesztelése az anyai vérben keringő szabad DNS vizsgálatával : a PrenaTest-tel szerzett első magyarországi tapasztalatok
50.  Magzati atrioventricularis septumdefektus társulása Patau- és Edwards-szindrómával, valamint 22-es trisomiával

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>