Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Cardiologia Hungarica - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 >>

551.  Hyperkalaemia indukálta pacemaker Wenckebach periodicitás
552.  Hyperkalaemia szívelégtelenségben : új kezelési lehetőségek a láthatáron
553.  A hypertrophias obstructiv cardiomyopathia (HOCM) kezelése AV szekvenciális pacemakerrel
554.  Hypertrophiás cardiomyopathiát okozó génmutáció azonosítása a béta myozin nehéz lánc génben : az első molekuláris genetikai analízissel igazolt magyar család leírása
555.  A hypoglykaemia kardiovaszkuláris hatásai 2-es típusú diabéteszben : a nem hypoglykaemizáló sitagliptin előnyei az antidiabetikus terápiában
556.  A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) hatása a kardiovaszkuláris rendszerre
557.  A három dimenziós szívizomscintigraphia (SPECT) quantifikálása és a módszer továbbfejlesztése új komputer program szerkesztésével
558.  Háromdimenziós echokardiográfia alkalmazhatósága, értéke a veleszületett szívhibák diagnosztikájában
559.  Húgysavszint csökkentés az ARB losartannal
560.  Az I/A-I/C szerek összehasonlítása : a sinus ritmus fenntartása
561.  Az Ic antiarrhythmicumok (propafenon) proaritmiás hatásmechanizmusa
562.  ICD, ami figyelmeztet
563.  Az ICD vezető revíziójának elkerülése krónikusan alacsony R hullám amplitúdójú betegeknél
564.  Az ICD-terápia indikációjának kérdései
565.  ICD-terápia katekolaminerg polimorf kamrai tachycardiában
566.  Identification of viscoelastic parameters of vascular wall with a curve fitting methods using a computer model
567.  Idiopathiás bal kamrai tachycardia kezelése rádiófrekvenciás ablációval
568.  Idiopathiás kamrai tachycardia által indukált tachycardiomyopathia
569.  Időskori diasztolés szívelégtelenség hospitalizált betegeken
570.  If-gátlás, egy új lehetőség az iszkémiás szívbetegség kezelésében
571.  II. Budapest Cardiovascularis Symposium : kongresszusi beszámoló
572.  III. Aritmia és pacemaker kongresszus : 2001. szeptember 27-29. Eger : előadáskivonatok
573.  Impedance cardiography measurements on patients with cardiovascular disease
574.  Impedancia kardiograf alkalmazása az alkoholos szívizom-károsodás diagnosisában és állapotkövetésében
575.  Impedancia kardiographiás mérések szívizombetegeken
576.  Impedancia kardiográffal mért haemodinamikai változások elemzése spinális anaesthesia során
577.  Impedancia kardiográffal végzett terheléses vizsgálatok a miokardiális infarktus rehabilitációs időszakában
578.  Az impedancia kardiográfia klinikai alkalmazásának lehetőségei
579.  Az implantábilis kardioverter-defibrillátor (ICD) kezelés hazai alkalmazásának első évtizede (1992-2002)
580.  Implantábilis loop rekorder
581.  Implantálható aritmia detekciós és terápiás eszközök műtétei Magyarországon 2014-2016 között
582.  Az implantálható cardioverter defibrillátor terápia indikációi : szemléletváltás a malignus kamrai arrhythmiák kezelésében
583.  The importance of coenzyme Qio supplementation in the complementary treatment of heart failure = Koenzim Q10-pótlás jelentősége a szívelégtelenség kiegészítő kezelésében
584.  In memoriam Antalóczy Zoltán
585.  In memoriam Bányai Ferenc (1945-2016)
586.  In memoriam Dr. Apró Dezső osztályvezető főorvos
587.  In memoriam Dr. Ghyczy Kálmán (1917-2001)
588.  In memoriam Dr. Juhász-Nagy Sándor
589.  "In memoriam" Dr. Temesvári Antal
590.  In memoriam Dr. Záborszky Béla (1927-2002)
591.  In memoriam Haynal Imre (1892-1979) : Egy különös elektrokardiogrammról
592.  In memoriam Kaló Emil (1941-2016)
593.  In memoriam Koltai Zsófia
594.  In memoriam Naszlady Attila
595.  In memoriam Simon György
596.  "In situ" thrombusképződés a fossa ovalisban nyitott foramen ovale nélkül: transoesophagealis echokardiográfiás bizonyíték
597.  Indukált és spontán kamrai tachyarrhythmiák hatása szérum endothelin-1 és big endothelin szintekre
598.  Infarktus Regiszter Pilóta Vizsgálat : Magyarországi Infarktus Regiszter
599.  Infarktus, vagy amit akartok?
600.  Infarktusos és nem-infarktusos kollaterális dependens szívizom perfúziójának és funkciójának vizsgálata

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 >>