Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Pikó Bettina - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 >>

1.  1st International Symposium on Women and Health (ISOWAT) : Toledo, 2005. október 5-8.
2.  Alkoholfogyasztással kapcsolatos attitűdök és magatartások felmérése középiskolások körében
3.  Autonomy Support or Direct Control? : High School Students' Experience of Their Teacher's Behavior
4.  A belső/külső kontroll és a serdülőkori szerfogyasztás összefüggésének jelentősége a magatartás-orvoslásban
5.  Beszámoló a SZOTE első éves orvostanhallgatóinak oktatott "Bevezetés a megelőző orvostudományba" című studium tapasztalatairól
6.  A betegek dohányzásról való leszoktatásának magatartástudományi szempontjai a családorvosi praxisban
7.  A betegelégedettségi vizsgálat helye és szerepe az egészségügyi kimenet mérésében
8.  A betegelégedettségi vizsgálat helye és szerepe az egészségügyi kimenet mérésében
9.  Békés megyei Ifjúságkutatás 2004 -2014 : egészségmagatartás, pszichikai egészség, értékpreferenciák
10.  Coping - társas kapcsolatok - társas coping
11.  A család egészségvédő hatása serdülők körében
12.  A csoportműködést befolyásoló néhány pszichológiai jellemző a modern kultúrában
13.  Céltalanul a világhálón - a problémás internethasználat háttértényezőinek vizsgálata
14.  A depresszió : kórtünet és kortünet
15.  A depresszió társadalom-lélektana : kórtünet vagy kortünet?
16.  Diplomás ápoló hallgatók szabadidős tevékenységeinek és társas támogatórendszerük legfontosabb elemeinek vizsgálata
17.  Does Competitiveness Count? : The Role of Competitive Attitudes in Health Risk and Preventive Health Behaviours
18.  A dohányzás pszichológiai háttértényezői
19.  Dohányzás serdülő- és ifjúkorban: az attitűdöktől a magatartásig
20.  Dohányzás és alkoholfogyasztás serdülőkorban : magatartás és attitűdök
21.  Dohányzás és szerhasználat előfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülőpopulációban
22.  A dohányzásról való leszokás laikus megítélése és a gyógyszerész szerepe a prevencióban
23.  Dohányzásról való leszokást elősegítő módszerek hatékonyságának szubjektív megítélése
24.  A dohányzó magatartás társas befolyásoltsága: a mikrokörnyezet szerepe
25.  Egy új drogstratégia lehetséges alapelvei a fiatalok attitűdjének vizsgálata alapján
26.  Egyéni, családi és transzperszonális tényezők szerepe a táplálkozáskontrollban serdülőknél
27.  Egzisztenciális/spirituális attitűdök jelentősége a serdülők egészségpreventív és rizikómagatartásában
28.  Egészség, boldogság és jóllét összefüggései a modern társadalomban
29.  Egészség és szabad levegő : gyermekek véleménye a bezártságról
30.  Az egészség-betegség interakcionista megközelítése: társas kapcsolataink és az egészségi állapot
31.  Az egészségföldrajz szerepe a pszichoszociális egészség alakulásában
32.  Az egészségi állapot komplexitása és mérési lehetőségei
33.  Az egészségi állapot szociológiája: egészség, betegség, társadalom
34.  Az egészségi állapot szociális dimenziója a társas támogatás : kutatási modell
35.  Egészségi állapot, életmód és egészségmagatartás az ápolók körében Szegeden és Szabadkán
36.  Egészségi állapot és egészségmagatartás vizsgálata leendő diplomás ápolók körében
37.  Az egészségi állapot önértékelése mint egészségindikátor
38.  Az egészségi állapot önértékelését befolyásoló szülői és egyéni pszichológiai védőfaktorok vizsgálata serdülők körében
39.  Egészségkockázatos és egészségvédő táplálkozást befolyásoló pszichológiai jellemzők összehasonlító elemzése sportolói és kontroll középiskolás csoport körében
40.  Egészségmagatartási minták populációszintű vizsgálata: az ún. fizikai aktivitási magatartás (Kutatási modell és pilot study)
41.  Egészségnevelési stratégia ún. nehezen elérhető célcsoportok számára - a holland modell
42.  Az egészségügyi szakdolgozók pszichoszociális munkakörnyezete : a kommunikáció különböző formáinak jelentősége
43.  Az egészségügyi szükségletek és igények epidemiológiai megközelítése
44.  Az elégedettség és elégedetlenség szociológiai vizsgálata a nővéri hivatásban
45.  Fegyelmezett és vonzó? : fiatalok egészséges és egészségtelen étkezésről alkotott véleményeinek prototípusai
46.  A felmérési eredmények jelentősége egy középiskola egészségfejlesztési stratégiájának kialakításában
47.  Fiatal nők testértékelésének összefüggése étkezési zavarokkal és pszichológiai jellemzőkkel
48.  Fiatalkori alkoholfogyasztás: a szocioökonómiai háttér és a szociális hatások szerepe
49.  A fiatalkori problémaviselkedés szindróma magatartás-epidemiológiai vonatkozásai és a mentálhigiénés megelőzés lehetőségei
50.  Fiatalok egészség- és rizikómagatartási mintáinak vizsgálata

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 >>