Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Lázár Levente - Kapcsolódó tételek


1.  A 21-es chromosoma trisomiájának kimutatása egynukleotidos polymorphismus (SNP) marker felhasználásával
2.  Anyai eredetű DNS kimutatása kora- és érett újszülöttek perifériás keringésében
3.  Cardiovascularis megbetegedések előfordulása súlyos praeeclampsiás nők szüleiben 50 éves kor alatt
4.  A cystás fibrosist okozó F508 deléció kimutatása kvantitatív real-time PCR-módszerrel
5.  Az iniencephalia főbb diagnosztikai, illetve patológiai jellegzetességei 24 eset tükrében
6.  Keringő angiogén faktorok vizsgálata praeeclampsiában
7.  A let-7c mikro-RNS vizsgálata az anyai vérplazmában magzati szívfejlődési rendellenesség esetén
8.  Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája
9.  Magzati intracranialis cysta vizsgálata a terhesség 35. hetében mágneses rezonancia technikával
10.  A miRNS-99a expressziója anyai perifériás vérben magzati szívfejlődési rendellenességek esetében
11.  Molekuláris genetikai vizsgálatokra alkalmas "szabad" DNS izolálása archivált vérsavómintákból
12.  A nemi kromoszóma rendellenességek kimutatása fluoreszcens PCR és DNS fragmens analízissel
13.  Noninvazív magzati Rh-meghatározás real-time PCR-módszerrel
14.  A praenatalis ultrahangvizsgálat és a fetopatológiai vizsgálat eredményének összehasonlítása magzati triszómiák miatt végzett vetélésindukciók esetén
15.  Praenatalisan diagnosztizált translocatiók a genetikai tanácsadás gyakorlatában
16.  Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek
17.  Szabad magzati DNS kimutatása a magzati Y-kromoszóma igazolásával anyai vérplazmából
18.  A szérum citokinprofil vizsgálata szövődménymentes terhességben és praeeclampsiában
19.  Súlyos hypertóniás beteg arteria cerebri media occlusiója utáni sikeres terhessége
20.  Toxoplasma gondii kimutatása magzatvízből kvantitatív valós idejű PCR-módszerrel
21.  A vérplazma összes szabad DNS, valamint szabad magzati DNS mennyisége praeeclampsiával szövődött és szövődménymentes terhességek esetében

  Mind kijelölve: