Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

TANULÁS - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Az aktuális teljesítmény és a mögötte álló tudás disszociációja: az idői tényezők szerepének áttekintése a procedurális tanulás példáján keresztül
2.  Az alacsony iskolai végzettség mint az egészségi állapot rizikófaktora
3.  Az alvás szerepe az implicit tanulási folyamatokban
4.  Az alvás és az alvás alatti emlékezeti konszolidáció
5.  Alvással a felejtés ellen? : az alvás szerepe az asszociációs memóriafolyamatokban
6.  The application of salutogenesis to teaching and learning - A systematic review
7.  Betegágy melletti tanítás a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Onko-Hematológiai Osztályán
8.  CédrusNet VárosLabor : esettanulmány a szenior tudásgazdálkodás koncepciójának születéséről és kísérleti megvalósításáról
9.  Darwini-e a kumulatív kulturális evolúció? : elméleti és gyakorlati megfontolások
10.  Developmental docosahexaenoic and arachidonic acid supplementation improves adult learning and increases resistance against excitotoxicity in the brain
11.  The effect of negative mood and major depressive episode on working memory and implicit learning = A negatív hangulat és a major depresszív epizód hatása a munkamemóriára és az implicit tanulásra
12.  Egy multidimenzionális trauma-modell felvázolásának kísérlete
13.  Egyes pszichofarmakonok hatása a tanulásra és a motivációs folyamatokra
14.  Az elektronikus tanulás kísérleti alkalmazása a magyar radiográfusok továbbképzésében
15.  Erőfeszítés alapú kontroll és végrehajtó funkciók az önszabályozásban
16.  Felnőttkori nitrát expozíció okozta tanulási deficit patkányban
17.  A fogalmi váltás elmélete
18.  A folyamatos, egész életpályára kiterjedő tanulás és az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszere
19.  Globális tendenciák a tehetségnevelésben : tehetséggondozó programok
20.  Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik, pedagógusaik és osztálytársaik?
21.  How COVID-19 stress related to schooling and online learning affects adolescent depression and Internet gaming disorder: Testing Conservation of Resources theory with sex difference
22.  Az idegennyelv-tanulási motiváció meghatározása
23.  Információs műveltség az addiktológiában
24.  Investigation of Persistence Value as a Study Protection Factor among Health Care Organizer Students
25.  Ki kicsoda a gasztropszichológiában? Bandura, a szociális tanuláselmélet és az evés
26.  Kognitív előny atipikus fejlődésben: kiemelkedő procedurális tanulás Tourette-szindrómában
27.  A kognitív viselkedésterápiai irányzatok jelenlegi helyzete
28.  A konstruktivizmus tanulásszemlélete a természettudományos nevelésben
29.  Laparoszkópos appendectomia gyermekkorban : a betanulási fázis értékelése
30.  A magyar fiatalok külföldi tanulási és munkavállalási szándékai, illetve tapasztalatai
31.  A magyar kognitív pszichológia 30 éve (1990-2020)
32.  Memóriajavítók és tanulást serkentők : a szellemi fittség megőrzésére, a kognitív funkciók javítása
33.  Mi a különbség a kategorizáció prototípus- és mintapéldány-modellje között?
34.  Munkanélküliek beiskolázás előtti szakmai orvosi alkalmassági vizsgálata és pályamódosítás
35.  A negatív gyermekkori élmények összefüggései az iskolai végzettséggel és az öngyilkossággal
36.  Neuroscience highlights: The mirror inside our brain = Rövid ismertetés az idegtudományok területéről: tükör az agyban
37.  A neurális funkció tanulása : miért nincs valódi utánzás a majmoknál?
38.  Nevelőintézeti tanulók fogalmazásainak elemzése
39.  New approach to the neurobiological mechanisms of addiction = Az addikció kialakulásának új neurobiológiai mechanizmusai
40.  Nyelvhasználat és nyelvi zavarok idős korban
41.  A perzisztenciaérték empirikus vizsgálata a hallgatói professzionalizáció kezdetén egészségügyi tanulmányokat folytató hallgatók körében
42.  "Problem based learning" : a problémaorientált tanulás alkalmazása
43.  Problematic overstudying: Studyholism or study addiction?: Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)
44.  Radiográfusi továbbképzés elektronikus tanulás (e-Learning) rendszeren belül
45.  A regiszterek és a tanuló egészségügy
46.  The relationship between study addiction and work addiction: A cross-cultural longitudinal study
47.  Rizikó-magatartással jellemezhető hallgatók tanulmányi kockázatai
48.  Szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei, teljesítményattribúciói és gyerekeik teljesítménye
49.  Tanulmányi eredmény, diszfukncionális attitűdök és személyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál
50.  Tanulás biológiai és mesterséges hálózatokon

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>