Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

TANULÁS - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Az aktuális teljesítmény és a mögötte álló tudás disszociációja: az idői tényezők szerepének áttekintése a procedurális tanulás példáján keresztül
2.  Az alacsony iskolai végzettség mint az egészségi állapot rizikófaktora
3.  Az alvás szerepe az implicit tanulási folyamatokban
4.  Az alvás és az alvás alatti emlékezeti konszolidáció
5.  The application of salutogenesis to teaching and learning - A systematic review
6.  Darwini-e a kumulatív kulturális evolúció? : elméleti és gyakorlati megfontolások
7.  Developmental docosahexaenoic and arachidonic acid supplementation improves adult learning and increases resistance against excitotoxicity in the brain
8.  The effect of negative mood and major depressive episode on working memory and implicit learning = A negatív hangulat és a major depresszív epizód hatása a munkamemóriára és az implicit tanulásra
9.  Egy multidimenzionális trauma-modell felvázolásának kísérlete
10.  Egyes pszichofarmakonok hatása a tanulásra és a motivációs folyamatokra
11.  Az elektronikus tanulás kísérleti alkalmazása a magyar radiográfusok továbbképzésében
12.  Erőfeszítés alapú kontroll és végrehajtó funkciók az önszabályozásban
13.  Felnőttkori nitrát expozíció okozta tanulási deficit patkányban
14.  A fogalmi váltás elmélete
15.  A folyamatos, egész életpályára kiterjedő tanulás és az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszere
16.  Globális tendenciák a tehetségnevelésben : tehetséggondozó programok
17.  Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik, pedagógusaik és osztálytársaik?
18.  How COVID-19 stress related to schooling and online learning affects adolescent depression and Internet gaming disorder: Testing Conservation of Resources theory with sex difference
19.  Az idegennyelv-tanulási motiváció meghatározása
20.  Információs műveltség az addiktológiában
21.  Investigation of Persistence Value as a Study Protection Factor among Health Care Organizer Students
22.  Ki kicsoda a gasztropszichológiában? Bandura, a szociális tanuláselmélet és az evés
23.  A kognitív viselkedésterápiai irányzatok jelenlegi helyzete
24.  A konstruktivizmus tanulásszemlélete a természettudományos nevelésben
25.  A magyar fiatalok külföldi tanulási és munkavállalási szándékai, illetve tapasztalatai
26.  A magyar kognitív pszichológia 30 éve (1990-2020)
27.  Memóriajavítók és tanulást serkentők : a szellemi fittség megőrzésére, a kognitív funkciók javítása
28.  Mi a különbség a kategorizáció prototípus- és mintapéldány-modellje között?
29.  Munkanélküliek beiskolázás előtti szakmai orvosi alkalmassági vizsgálata és pályamódosítás
30.  A negatív gyermekkori élmények összefüggései az iskolai végzettséggel és az öngyilkossággal
31.  A neurális funkció tanulása : miért nincs valódi utánzás a majmoknál?
32.  Nevelőintézeti tanulók fogalmazásainak elemzése
33.  New approach to the neurobiological mechanisms of addiction = Az addikció kialakulásának új neurobiológiai mechanizmusai
34.  A perzisztenciaérték empirikus vizsgálata a hallgatói professzionalizáció kezdetén egészségügyi tanulmányokat folytató hallgatók körében
35.  "Problem based learning" : a problémaorientált tanulás alkalmazása
36.  Problematic overstudying: Studyholism or study addiction?: Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)
37.  Radiográfusi továbbképzés elektronikus tanulás (e-Learning) rendszeren belül
38.  A regiszterek és a tanuló egészségügy
39.  The relationship between study addiction and work addiction: A cross-cultural longitudinal study
40.  Rizikó-magatartással jellemezhető hallgatók tanulmányi kockázatai
41.  Szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei, teljesítményattribúciói és gyerekeik teljesítménye
42.  Tanulmányi eredmény, diszfukncionális attitűdök és személyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál
43.  Tanulás biológiai és mesterséges hálózatokon
44.  A tanulás sikerességének vizsgálata egészségügyi tanulmányokat folytató elsőéves hallgatók körében
45.  A tanulás és tanítás szerepe, jelentősége a daganatos gyermekek komplex rehabilitációjában
46.  Tanulási folyamatok értelmi fejlődésükben akadályozott csecsemőknél és gyermekeknél
47.  A tanulási és fejlődési plaszticitás történelmi megközelítésben : Cajaltól Kandelig
48.  A tanulási és magatartási zavarok ellátásának komplex rendszere
49.  Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezető úton
50.  A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>