Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Kálmán János - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  A 9-hidroxi-risperidon kivédi a stressz indukálta ß-aktin választ patkány hippokampuszban
2.  Acetilkolin-észteráz gátlás és szérum lipokinek Alzheimer-kórban: barát vagy ellenség?
3.  Az akut és krónikus stressz hatása az Alzheimer-kór patomechanizmusában szerepet játszó gének transzkripciójára
4.  Az Alzheimer-kór citoszkeletális változásai: a terápiás remény "váza"?
5.  Az Alzheimer-kór farmakoterápiája: 1999
6.  Az Alzheimer's Disease Assessment Scale kognitív alskála (ADAS-Cog) validálása enyhe kognitív zavarban
7.  Az Alzheimer's Disease Assessment Scale kognitív alskála magyar verziójának validálása
8.  Antidepresszívumok hatása az amyloid prekurzor protein metabolizmusára patkány agyban
9.  Anti-hippocampális immunglobulinszintek vizsgálata paranoid szkizofrén betegek szérumában
10.  Apolipoprotein E polimorfizmus pick-demenciában
11.  Az apolipoprotein E4-allél mint genetikai rizikótényező Alzheimer-betegségben
12.  Apolipoprotein-E allél polimorfizmus Alzheimer-demenciában
13.  Apoptosis Alzheimer-kórban
14.  Beszámoló a 6th Schizophrenia International Research Society Conference-ről : Firenze, 2018. április 4-8.
15.  Beta-amiloid peptid okozta intracelluláris kalciumszint-változások Alzheimer-kórban szenvedő betegek fibroblastjain
16.  Biológiai markerek vizsgálata krónikus alkoholizmusban
17.  Biológiai markerek vizsgálata krónikus alkoholizmusban
18.  Bipoláris betegek lamotrigin kezelése : relapszus ráta és szuicid magatartás 6 hónapos követés során
19.  The "blue" side of glutamatergic neurotransmission: NMDA receptor antagonists as possible novel therapeutics for major depression = A glutamáterg neurotranszmisszió "szomorú" vetülete: az NMDA-rece...
20.  A chiralitasorientáció vizsgálata dementiában
21.  A Creutzfeldt-Jakob betegség radiológiai diagnózisa
22.  Demenciákhoz társuló viselkedési és pszichés zavarok felismerése és kezelése antipszichotikumokkal: a CATIE-AD vizsgálat tanulságai
23.  Dementia szindrómák szűrése : a 7 perces teszt magyarországi alkalmazása
24.  Dementiák farmakoterápiája
25.  A depresszió mint kronobiológiai betegség
26.  Dermatoglypha eltérések Alzheimer-demenciában
27.  A duloxetin hatása a ß-aktin stresszválaszra patkány agyban
28.  Első lépés egy egységes szemlélet felé: az Alkohol Megvonási Skála bevezetése a hazai betegellátási gyakorlatba
29.  Esendőségszindróma: egy régi új ismerős
30.  Experimental immune-mediated damage of septal cholinergic structures and its effect on learning and memory functions
31.  Fornix léziót követő amnesztikus szindróma, avagy Létezik-e reverzibilis Korsakow szindróma?
32.  Frontotemporal dementia : part I., History, prevalence, clinical forms = Frontotemporalis dementia : 1. r., Történet, prevalencia, klinikai előfordulás
33.  Frontotemporal dementia : part II., Differential diagnosis, genetics, molecular pathomechanism and pathology= Frontotemporalis dementia : 2. r., Differenciáldiagnózis, genetika, molekuláris patomec...
34.  Frontotemporal dementia : part III., Clinical diagnosis and treatment = Frontotemporalis dementia : 3. r., Klinikai diagnózis és kezelés
35.  Genetikai polimorfizmusok különféle eredetű dementia állapotokban
36.  Genomikai és metabolomikai eltérések Alzheimer-kórban és kísérletes modelljeiben
37.  Hogyan vegyük észre? : dementiaszűrés az alapellátásban
38.  A hyponatraemia klinikai jelentősége
39.  Az immobilizációs stressz és a sertindol hatása az APP, MAPK-1 és ß-aktin gének kifejeződésére patkányagyban
40.  In memoriam Dr. Szilárd János András
41.  Kognitív hanyatlás és demencia tájékozódó vizsgálata dél-kelet-magyarországi szociális otthonokban
42.  Koleszterin és Alzheimer-kór
43.  Kolinerg hiperszenzitivitás pupillometriás vizsgálata Alzheimer-demenciában
44.  Korai Mentális Teszt: az enyhe kognitív zavar szűrőtesztjének fejlesztése
45.  Kórházi hulladékok ártalmatlanítása
46.  Kórjelenség vagy korjelenség: az Alzheimer-betegség : kutatások a Szegedi Tudományegyetemen
47.  A Lewy-testes demencia klinikai és neuropatológiai jellemzői
48.  Marking the Markers of Alzheimer's: Too good to diagnose, too bad to use? = Az Alzheimer-kór markereinek jelentősége: diagnosztikai haszon, korlátozott alkalmazhatóság?
49.  A meprobamat magyarországi történetének vége: okok, következmények és feladatok
50.  Neurodegeneratív betegségek: a molekuláris pathológiától a klinikai gyakorlatig : beszámoló a European Institute of Healthcare 2001. júniusában tartott barcelonai szimpóziumáról

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>