Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ISKOLÁK - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 >>

1.  11. osztályos vidéki magángimnazisták egészségi állapota
2.  A 2011-es ESPAD kutatás (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) magyarországi adatfelvételének módszertana és a minta leíró jellemzői
3.  2015. évi iskolai Egészségkommunikációs Felmérés (EKF) érdekességei
4.  75 éves a magyar iskolafogászat
5.  Adatok budapesti középiskolások fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről
6.  Alkohol- és drogfogyasztás a gyermek- és serdülőkorban és az iskolai prevenció
7.  Alkoholfogyasztással kapcsolatos attitűdök és magatartások felmérése középiskolások körében
8.  Allergia az iskolában
9.  Alternatív iskola, alternatív étkezés - vegetáriánus és vegán ételsorok tápanyag vizsgálata Pest megyében
10.  Az alternatív táplálkozási formák helye és szerepe az iskolai közétkeztetésben : 2. r.
11.  Az autonóm idegrendszer szerepe az iskolához való alkalmazkodáshoz egy- és kétnyelvű elsőosztályosoknál
12.  Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás oktatása óvodásoknak és általános iskolásoknak
13.  A Baranya megyei általános iskolákban dolgozó pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretei és készségei
14.  Budapesti nemzetiségi gimnazisták szociális jellemzői és élettervei
15.  A budapesti általános és középfokú oktatási intézmények számítógépes oktatásának higiénés helyzete : Budapest, 1997/98.
16.  A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás összehasonlító vizsgálata középiskolás fiatalok körében, prevenciós programunk tükrében
17.  A drogepidemiológia és drogprevenció aktuális helyzete szakirodalmi áttekintés keretében fókuszban Magyarország
18.  Drogepidemiológiai adalékok egy délnyugat-dunántúli városból : a droghasználat elterjedtsége és tendenciái a középiskolások körében Zalaegerszegen 1993-tól napjainkig
19.  Drogfogyasztással és drogfogyasztókkal kapcsolatos attitűdök mérése középiskolások és tanárok körében
20.  A drogprevenciós munka helyzete Budapest középfokú tanintézeteiben - 1998.
21.  Egy kisvárosi gimnázium végzős diákjainak egészségmagatartása
22.  Egy lehetséges iskolai "jógyakorlat" az újraélesztés kortársoktatásában : egy egészségfejlesztési program első tapasztalatai
23.  Egy újpesti középiskola egy évszázados története : 1. r., 100 éves a Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium
24.  Egy újpesti középiskola egy évszázados története : 2. r., 100 éves a Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium
25.  Az egészséges táplálkozást ösztönző iskola program
26.  Az egészségmagatartás néhány elemének vizsgálata a középiskolákban
27.  Egészségnevelés és egészségmegőrzés az általános iskolákban az ezredfordulón
28.  Egészségnevelési attitűd és egészségmagatartás középiskolai pedagógusok körében
29.  Egészségnevelési program 9. évfolyamos szakmunkás tanulók részére
30.  Egészségtan a középiskolák felső osztályai számára
31.  Elsősegélynyújtás oktatása óvodás és általános iskolás korú gyerekeknek
32.  Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány, a Magyar Oxyologiai Társaság, az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Resuscitatios Társaság ajánlása az általános és középiskolában tanítandó elsősegély...
33.  Az erdei iskolák kialakulása
34.  Az evészavarok prevalenciája a középiskolás korosztályban 10 év távlatában
35.  Az evészavarok és a személyiség kapcsolata a középiskolás korosztályban
36.  Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelőzés
37.  A fogamzásgátlással kapcsolatos ismeretek és a párkapcsolatról alkotott vélemények felmérése különböző iskolatípusokban
38.  Gimnáziumi tanulók táplálkozásának és az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek vizsgálata : 1. r.
39.  Gondolatok az egészséges életmódra nevelés iskolai tananyagba való beépítéséhez
40.  A gyermekintézmények tárgyi feltételeinek jelentősége a népegészségügyi program végrehajtásában
41.  Gyermekkonferencia az egészséges társadalmi környezetért
42.  Gyermekélelmezés: az iskolai ebéd zsír és koleszterin-tartalmának összehasonlítása a táplálkozási előírásokkal
43.  A hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő biológia tankönyvek elsősegély tartalmának vizsgálata
44.  Hány éves kortól képesek a gyermekek újraéleszteni? : a hatékonyság felmérése általános iskolás gyermekek körében
45.  Igazolt hiányzás - az iskolaorvos, házi-/szakorvos, illetve a szülő kötelezettségei és lehetőségei
46.  Az "igazságos közösség" egyes módszereinek alkalmazása néhány közép- és általános iskolában
47.  Indoor Formaldehyde Evolution over a School Day
48.  The Influence of Psychological Games on Mental Health in Education
49.  Influence of Specialized Sports Clubs Lessons on Physical Development over Primary School Boys, Studying at Innovative Schools
50.  Internet gaming disorder in Lebanon: Relationships with age, sleep habits, and academic achievement

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 >>