Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

1701.  A szepszis legutóbbi 100 éve
1702.  A szerencse vagy a véletlen szerepe az orvostudományi kutatások történetében
1703.  Szerkesztőségi jegyzetek
1704.  A szervezett anya- és csecsemővédelem kialakulása Magyarországon : időszaki kiállítás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban
1705.  A szervezett védőnőszolgálat történelmi előzményei
1706.  A szervtranszplantáció korai úttörője, Ullmann Imre
1707.  Szervtranszplantációs infektológia
1708.  A szervátültetés elmúlt két évtizede Magyarországon
1709.  Szerzetesnővérek a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján (1929-1932)
1710.  Szexológia a 21. században
1711.  Szexuális beavatási szertartások, szexuális kapcsolatok alakulásának történetéből
1712.  A szexuális életre nevelő könyv ajánlója 81 évvel ezelőttről
1713.  A szifilodológia első professzora
1714.  Szigeti Gyula Sándorról (1872-1935)
1715.  Szilágyi Dezső Imre szerepe az érprotetika fejlesztésében
1716.  A szkizofrénia-fogalom történetéről
1717.  A szociális higiéne az egyetemi oktatásban
1718.  A szociális munka története Magyarországon : a pesti és budai Jóltévő Asszonyi Egyesület
1719.  Szociális ökológia szalutogenetikus nézőpontból
1720.  A Szovén pszichoterápia múltja és konfliktusokkal teli jelene
1721.  A Szt. Margit Kórház szülészet-nőgyógyászati osztálya történetéből (1923-1963)
1722.  A sztetoszkóp története
1723.  Szubjektív történelem : emlékek, gondolatok a Rohamkocsi és a Mentőkórház múltjából
1724.  A számok szerepe antik orvosi elképzelésekben
1725.  Száz év elmúltával Kaposi Mór (1837-1902)
1726.  Száz éve létesítette Herczel Manó dr. a városligeti fasori gyógyintézetet
1727.  Száz éve született Bársony Jenő Professzor
1728.  Száz éve született dr. Eisert Árpád (1911-1974), a hazai szívsebészet úttörője
1729.  Száz éve született Dr. Vetró János, Szeged higiénéjének jobbítója
1730.  Száz éve született Gróf Pál (1912-1993), a Jendrassik-Gróf-féle bilirubinmeghatározás társszerzője
1731.  Száz éve született Kanyó Béla professzor
1732.  Száz éve történt : a hamburgi cholera, 1892
1733.  Száz éve írták
1734.  Száz éves a Celldömölki Városi Kórház
1735.  Száz éves a szülésznőképzés Szombathelyen
1736.  Száz évvel ezelőtt született Lőrincz Ferenc professzor
1737.  Százhatvan éve született Lórencz Gyula, a szabolcsvármegyei Erzsébet Közkórház (ma Jósa András Kórház) első belgyógyász főorvosa : adalékok az önálló belgyógyászati osztály kialakulásának történetéhez
1738.  Százhúsz éve született Eckerdt (Elekfy) Lajos, a Szabolcs vármegyei Erzsébet Közkórház első szemész főorvosa
1739.  Százhúsz éve született Sarvay Tivadar (1891-1972) : a nyíregyházi Erzsébet Közkórház belgyógyász főorvosa, aki 1925-től 1961-ig állt osztálya élén
1740.  Százéves, a Weisz Ede által írt első magyar nyelvű reumatológiai könyv
1741.  Százéves az Orvos-egészségügyi Eszperantó Világszövetség
1742.  Százéves orvosi dokumentumok
1743.  A székesfehérvári orvosok Szent Márton-érme
1744.  A székesfőváros fertőtlenítőintézeteinek története
1745.  Szénásy Sándor és a Gyógyászat
1746.  A szív az iszlámban
1747.  A szív ábrázolása a magyar orvosi érméken
1748.  A szív és a nagyerek sebészetének korszakai időrendi táblázatos áttekintéssel (2008)
1749.  Szív- és szívburoksérülések magyar leírói
1750.  Szívtrombózis, Tihany : Szabó Lőrinc infarktusélménye

  Mind kijelölve:         



<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>