Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

351.  Dr. Gefferth Károly születésének 100 éves évfordulóján
352.  Dr. Glósz Kálmán, Eger első mentőparancsnoka : Gárdonyi Géza barátja, orvosa
353.  Dr. Gábor Aurél az OMSZ tudományos főmunkatársa
354.  Dr. Gárdi Jenő, a rehabilitáció egyik első szaktekintélye
355.  Dr. Haranghy László professzor, akadémikus életművéről (születése 100. évfordulójára)
356.  Dr. Hasenfeld Artur, az egészségnevelő kardiológus
357.  Dr. Hőnig Izsó, életbiztosítási orvosszakértő
358.  Dr. Hősz Dezső
359.  Dr. Jaromir Freiherr von Mundy, a világ első mentőegyesülete megszervezője, Kresz Géza és a magyar mentésügy támogatója
360.  Dr. Jobs Viktor reumatológus életművéről
361.  Dr. Kaposi Mór 175 éve született (1837 - 2012)
362.  Dr. Kettesy Aladár professzor kétszeri meghurcoltatása 1945-46-ban
363.  Dr. Kiss Károly : (1858-1914)
364.  Dr. Kresz Géza, a közegészségtan tudósa (születése 150. évfordulójára)
365.  Dr. Kresz Géza, a közegészségügy szaktekintélye, tisztifőorvos
366.  Dr. Kuti László onkologus, orvos-író, -költő, orvostörténész : a hazai rákszűrés 50 évvel ezelőtti kezdeményezője
367.  Dr. Körmöczi Emil, a BÖME és a Charité Kórház igazgató főorvosa : a Charité Kórház 75. születésnapjára
368.  Dr. Lax Lászlóról és életbiztosítási orvostani működéséről
369.  Dr. Ligeti Ármin kórorvos emlékére : halála 75. évfordulójára
370.  Dr. Lux Jakab mezőberényi orvos Kossuth Lajos honvédorvosa, az 1848-as, 1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára
371.  Dr. Magyary Gerő Zoltán keszthelyi kórházigazgatóról, sebész főorvosról
372.  Dr. Mangold Henrik, Balatonfüred híres fürdőorvosa : megemlékezés
373.  Dr. Mayer Ferenc Kolos az egészségnevelésről
374.  Dr. Mester Endre sebészprofesszor (1903-1984) : száz éve, 1903. november 20-án, Budapesten született Dr. Mester Endre
375.  Dr. Minder Gyula professzor 1895-1982
376.  Dr. Miriszlai Ernő, a szívótechnika és az orrhigiéne professzorának emlékére
377.  Dr. Miskolczy Dezső és Dr. Hun Nándor : kordokumentum
378.  Dr. Molnár Jenő és a magyar andrológia
379.  Dr. Moravcsik Ernő Emil professzorról, halála 75. évfordulójára
380.  Dr. Neuber Ede, az első (egyetlen?) egészségügyi felvilágosító akadémiai székfoglaló megtartója : a professzor születésének 120. évfordulójára
381.  Dr. Novák Endre egészségügyi és szociális eszményképe a korabeli magyar sajtóforrások tükrében
382.  Dr. Pados János, nemestördemici orvos, Kossuth Lajos honvédje; az 1848-as forradalom 150. évfordulójára
383.  Dr. Pete Zsigmond, a fürdészet első magántanára, Kossuth Lajos honvédorvosa
384.  Dr. Pongó-Kiss Károly életművéről
385.  Dr. Radó György
386.  Dr. Romhányi professzor úr 1969. április 11-i egyetemi előadása Pécsett
387.  Dr. Rózsahegyi Aladár, a közegészségtan professzora, dr. Fodor József tanítványa
388.  Dr. Rózsay József életműve : az első magyar gerontológus 195 éve született, 125 éve halt meg
389.  Dr. Sadler József egyetemi tanár, balneológus : a XIX. század első felének orvosa
390.  Dr. Salacz Pál (1897-1971)
391.  Dr. Schachter Miksa, a helkológia, a sebkezelés világon (?) és Magyarországon első magántanára születése 140. évfordulójára
392.  Dr. Schulhof Ödön (1896-1978)
393.  Dr. Stasiak Aranka emlékére 1896-1945
394.  Dr. Szabó György (1905-1982), az orvostudományok kandidátusa, szemész szakfőorvos
395.  Dr. Szendi Balázs, az emberi magzat etológiájának hazai úttörője
396.  Dr. Szerb Zsigmond belgyógyász, dietetikus
397.  Dr. Székely Sándor emlékére (1913-1991)
398.  Dr. Székács Sándor, a kreatív egészségügyi felvilágosító
399.  Dr. Sümegi József, Balatonfüred fürdőorvosa
400.  Dr. Thanhoffer Lajosról, a szövettan tudósáról

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>