Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

1151.  Magyar orvosképzés a két világháború között
1152.  Magyar orvosnők portréi érmeken : 2. [r.],
1153.  Magyar orvosok Bécsben
1154.  Magyar orvosok Bécsben
1155.  Magyar orvosok Bécsben
1156.  Magyar orvosok Bécsben : Rosenthal Móric, Grünfeld József, Spitzer Sándor
1157.  Magyar orvosok külföldön az elmúlt évszázadokban
1158.  Magyar orvosok életrajzi adatai : méltatások a szaklapokban
1159.  A magyar orvostársadalom vitája 1848 tavaszán
1160.  A Magyar Orvostörténelmi Társaság Numizmatikai Szakosztályának története 1976-1996
1161.  A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztályának története 1976-2001
1162.  A magyar radiológia 100 éves történetének numizmatikai emlékei
1163.  A magyar radiológia egyik úttörője : emlékezés Révész Vidorra (1886-1939)
1164.  A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede : 1922-2002
1165.  A magyar szabadságharc "légiós" honvédorvosai
1166.  Magyar származású orvosok Bécsben a századforduló idején
1167.  A magyar "szíveskönyvek" kiadástörténete
1168.  A magyar tisztiorvoslás 250 esztendeje
1169.  A magyar tudományos balneológia fejlődése az elmúlt 125 évben
1170.  A magyar urológia múltja, jelene és jövője
1171.  A Magyar Urológia szerepe Európában
1172.  Magyar vonatkozású orvostörténeti emlékhelyek Stockholmban
1173.  Magyar víruskutatás és a NASA - nefrológiai vonatkozásokkal : Varicella zosterben szenvedő betegekben végzett klinikai megfigyeléseink és laboratóriumi (virológiai) vizsgálataink
1174.  Magyardellői Antal Géza dr. (1846-1889)
1175.  Magyarország egészségügyének európai jogharmonizációja a XVIII. században
1176.  Magyarország járványügyi helyzete az ezredforduló éveiben
1177.  A magyarországi gyermekbénulás felszámolása és a HIV/AIDS diagnosztika megvalósítása : Prof. Dömök István
1178.  A magyarországi ispotályok kialakulásának és fejlődésének történelmi áttekintése a 11-18. század kezdete közötti időszakban
1179.  A magyarországi kísérletes érprotetika az ötvenes-hetvenes években : 1. r.
1180.  A magyarországi kísérletes érprotetika az ötvenes-hetvenes években : 2. r., A magyar érprotézis története
1181.  A magyarországi kísérletes és klinikai nyirok-érsebészet története, a XX. század második felében
1182.  Magyarországi orvostanhallgatók a bécsi egyetemen 1848 előtt
1183.  A magyar-spanyol orvosi kapcsolatok múltjából
1184.  "Magyarul írtam, mert magyar létemre azt tenni kötelességem volt"
1185.  "Magyarul írtam, mert magyar létemre azt tenni kötelességem volt" : a magyar nyelv az orvosdoktori értekezésekben, 1822-1848
1186.  A magántanári intézmény kifejlődése a pesti egyetem orvosi karának első száz évében (1770-1870)
1187.  Maimonides a Középkor nagy higiénikusa
1188.  Makovicky Dusan és Tolsztoj Leó gróf kapcsolata
1189.  Malaria tropica - a coincidence or the fatal fact within the US historical boundaries? = Malaria tropica - véletlen vagy a végzetes tény az USA határain belül?
1190.  A mandulasebészet fejlődése a kezdetektől napjainkig
1191.  Marie Curie
1192.  Markusovszki, vagy Markusovszky
1193.  Markusovszky Lajos emlékek
1194.  Markusovszky Lajos ünnepség - 1999
1195.  Markusovszky Lajos ünnepség - 2000
1196.  Markusovszky és az ifjúság egészségvédelmének gondolata
1197.  Markusovszky-kultusz Vas megyében és a szombathelyi kórházban
1198.  A Marosvásárhelyen megjelent magyar nyelvű orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti folyóiratokról
1199.  A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem folyóiratának sorsfordulói
1200.  Marsilio Ficino a pestisről

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>