Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

1801.  Torkos Justus János balneológusról (születése 300. évfordulójára)
1802.  Tormay Károly emlékezete halála 125. évfordulóján
1803.  A trachoma magyarországi történetéhez
1804.  Das tragische Leben der deutschen Chemikerin und Pazifistin Clara Immerwahr (1870-1915) im Spannungsfeld von Wissenschaft und Giftgaskrieg
1805.  A trakciós kezelések története az ókori eszközöktől a súlyfürdőig
1806.  A transzfuziológia elmúlt 10 éve
1807.  A transzfuziológia európai és hazai ismeretanyagának változása az elmúlt 70 évben
1808.  A transzfúzió története : 1. r.
1809.  A transzplantáció története
1810.  Traumatológia a XXI. sz. küszöbén
1811.  Traumatológiai-ortopédiai vizsgálatok és eljárások ábrázolása IX. századi bizánci sebészeti kódexben
1812.  Trencséni Tibor és az Orvosi Hetilap újraindulása
1813.  A trepanáció utáni csonthiány területének védelme csontpótlással : a cranioplastica története az őskortól a huszadik századig
1814.  A tribute to the first four presidents of the hungarian society for microbiology
1815.  A tuberculosis baktériumok kimutatásáról : történeti áttekintés
1816.  Tuberculosis, lepra, syphilis és rákkutatás irányainak fejlődése
1817.  A tuberkulózis elleni küzdelem Magyarországon az I. világháború alatt, különös tekintettel a besztercebányai és rózsahegyi katonai gyógyintézetekre
1818.  A tuberkulózis Magyarországon a 20. század első felében
1819.  A tudomány vonzásában : 3. [r.], 55 éves tudományos életművem: mire jutottam?
1820.  A tudománymetria törvényalkotó "úttörői"
1821.  Tudományos belgyógyászat Magyarországon 1919 és 1945 között
1822.  Tudományos folyóiratok az orvosi könyvtáros szemével
1823.  A tudományos társaságok szerepe a magyar orvosi szakirodalom fejlődésében 1867 és 1914 között
1824.  Tumor-sinusok avagy vaszkuláris csatornák malignus daganatokban : Kellner Béla (1904-1975) szellemi öröksége
1825.  Turkáló - EAU Kongresszus, 1986, Budapest
1826.  Tutanhamon rejtélyes halála
1827.  "Tuto, cito et jucunde": aszklepiadész az első vízgyógyász?!
1828.  A typhus exanthematicus Magyarországon a 19-20. században
1829.  A tyúkszemkezeléstől a kólikáig
1830.  Táplálkozás és alkoholfogyasztás Bizáncban
1831.  Távgyógyászat
1832.  Tébolydából elmegyógyintézet : a hazai elmeügy intézményei
1833.  Tébolydák Magyarországon a kiegyezés után
1834.  Tények és emlékek Sántha Kálmánról
1835.  Tévutak és új irányok a diabetológia elmúlt fél évszázadában, avagy "pantha rei"
1836.  Tíz év a Budapesti Gyermekklinikán
1837.  Tíz éve ismerjük az emberi genomot
1838.  Több mint félévszázad az orvostudomány szolgálatban : éremgyűjteményt ajándékozott az egyetemnek
1839.  Tömeges balesetek Kresz Géza idejében
1840.  Törekvések a kötelező érvényű minimális orvosi díjszabás bevezetésére 1938-ban Sárospatakon
1841.  A történelem ápolása - az ápolás történelme
1842.  Történelem-egészségtan - történeti egészségtan
1843.  Történelmi visszatekintés: az egészségnevelés tudománnyá válása
1844.  Történeti allózó
1845.  Történeti népek szájpatológiai elemzése és összehasonlítása a táplálkozással
1846.  Tövisek és rózsák
1847.  A tüdő funkciójának mérése : 1. r., Kezdetek. Az ókortól a XIX. századig
1848.  A tüdőtranszplantáció magyar történetének első 12 éve
1849.  Tüdőtranszplantáció Magyarországon (1996-2011)
1850.  A tüdővész elleni küzdelem pozsonyi úttörője, Korányi Frigyes elfeledett tanítványa: Pávai Vajna Gábor (1850-1913)

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>