Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 4 5 >>
51.  "Ez a nyavalya nem halálos ugyan, de terhes és hosszas szokott lenni...": a lélek és elme betegségeinek gyógymódjai a 18-19. század fordulóján
52.  Fejfájás ellen : gyógyító varázslatok
53.  Felvilágosodás, biopolitika, népesség : a modern közegészségügy fogalmának 19. századi kontextusai
54.  Foganni gyönyör nélkül? Szexualitás és termékenység egy qumráni arámi iratban (Genesis Apocryphon)
55.  A fogászat pápája: Alfred Kantorowicz, és a XX. századi történelem egy fejezete
56.  Fogászati amalgám - avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?
57.  "Folyton hibát keresnek e számításban?" : a fővárosi halandóság számítása a városegyesítés évtizedében
58.  Gondolatok Kóczián Géza etnobotanikai munkásságáról
59.  Gyermekcséknek való orvosságok anno 1500 : Váradi Lencsés György (1530-1593), Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica rekonstrukciója nyomán
60.  A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944)
61.  A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig : Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről
62.  A Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO) Magyarországon
63.  Hasznos emlékeztető a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 70. évfordulója alkalmából
64.  Hatvani István (1718-1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője
65.  Határesetek - közelítő távolodók : Ignotus, Krúdy, Füst Milán és Karinthy : kiteregetés - a magyar pszichoanalitikus centrifugából
66.  Hildegard von Bingen és a kolostori medicina
67.  Hivatkozások nélkül : Békésy György és Halm Tibor A magyar repülő- és űrorvostan történetében
68.  A hosszú-QT-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története
69.  Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid élettanprofesszor, modern rendszerélettani szemlélet egyik hazai úttörője
70.  Ignac Semmelweis: infection control, statistical analysis and quality control = Semmelweis Igác: infekciókontroll, statisztikai analízis és minőség ellenőrzés
71.  In memoriam an Prof. Dr. med Károly Méhes (1936-2007)
72.  In memoriam Dr. med. Georg (György) Ambach (1948-2018)
73.  In memoriam of Kázmér Jobst (1924-2016)
74.  In memoriam of Prof. Dr. Reinhold Schwarz (1929-2017) = In memoriam Prof. Dr. med. Reinhold Schwarz (1929-2017)
75.  Initiation and Death in Becoming a Doctor = Beavatási jelenségek és a halál az orvossá válás során
76.  Az izgalom biológiája : Selye János és a stresszelmélet dimenziója
77.  Johannes Saltzmann, der Stadtarzt von Hermannstadt, ließ 1510 in Wien seine Pest-Ordnung drucken
78.  A jódmentes szintetikus amiodaron-kongéner dronedaron odüsszeája: az antiarrhythmiás gyógyszerfejlesztés szürke fejezete
79.  Kaltenstein Tóbiás, Zemplén vármegye első patikusa - Kossuth Lajos dédapja, Kazinczy Ferenc édesapjának orvosa
80.  A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) Etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége
81.  Kiegészítő adatok a budapesti Semmelweis-szoborcsoport történetéhez: koszorúzás (1948) után áttelepítés
82.  A klinikai szülészet kezdetei: Göttingentől Pest-Budáig
83.  Kodolányi János: Suomi : alkotás és betegségélmény Kodolányi útirajzaiban
84.  Koraszülöttek és a koraszülött ellátás történeti vonatkozásai
85.  Kováts Mihály érdemei az orvoslás, és más természettudományok magyar nyelven
86.  A kávé és kultúrájának története
87.  Kínzás vagy gyógyítás : pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban
88.  Kórházi regulák a XIX. századi Magyarországon
89.  A kő szerepe a mezopotámiai orvoslásban : a sammu pallisu-kő használatának szellemi hátteréhez
90.  Közegészségügyi kérdések XVIII. századi (jog)források tükrében
91.  Közép-Európa egészségügyi reformja a 18. században
92.  A középkori betegápolás történtének egy fejezete: a johanniták rodoszi kórháza
93.  A középkori szerb orvoslás emlékei
94.  Lajos Nagy: the "Man in Revolt" against Psychoanalysis, and a "Man Fleeing" from and into the psychoanalytic spell The Patient and Confessor : 1. r.
95.  A leningrádi blokád történetének orvosi aspektusai
96.  A leányság, a házasélet és a terhesség moldvai csángóknál
97.  A lélek betegségeinek reprezentációi a magyar nyelvű orvosi irodalomban, 1770-1820
98.  A lőtt sebek orvoslása a 16. századi orvosi szakirodalomban - és a gyakorlatban
99.  A lövészárok higiéniája : a frontvonal közegészségügyének vizsgálata első világháborús hadi naplók alapján
100.  Magyar egészségügyi hatósági igazgatás szervezeti modelljei a XVIII. századtól napjainkig

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 4 5 >>