Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 4 5 >>
151.  Prostitúció és pedofília a Bizánci Birodalomban (324-1453)
152.  Pszichoanalitikus egyesületek és tagjaik a II. világháború előtti Magyarországon
153.  Pszichoanalitikus megjegyzések a bűn problémaköréhez
154.  The Reception of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century = A pszichoanalízis magyar recepciója magyar szerzőktől a 20. század ...
155.  "Recipe földi bozza magott." 16. századi latin nyelvű recipék magyar növény- és betegségnevekkel
156.  Revolution and repression of the Budapest University of Medicine in 1956 = Forradalom és megtorlás a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1956-ban
157.  "The roar of cannons and the smell of gunpowder" Power and Exclusion in Early Accounts on the History of the Psychoanalytic Movement = "Ágyúdörgés és puskapor". Hatalom és kizárás a pszichoanalitik...
158.  The role of animal experiments conducted by Ignaz Philipp Semmelweis in the elucidation of puerperal fever
159.  Salamon Henrik emlékezete, születésének 150-ik évfordulójára
160.  Samuel Schvartz (1701-1749) kolozsvári patikus és "jeles ember" halotti kártyája
161.  Schultheisz Emil emlékére (1923-2014)
162.  Schwartz Fülöp emlékezete (1894-1977)
163.  A Semmelweis család eredete és története
164.  Semmelweis erdélyi tanítványa: Maizner János szülészprofesszor
165.  Semmelweis Ignác és a magyar orvosi nyelv
166.  Semmelweis nyomtatásban megjelent önálló művei
167.  Semmelweis üzenete a mai magyar egészségügynek
168.  A "Semmelweis-kutatás" története
169.  A "stockholmi levél" : adalékok Békésy György magyarországi kapcsolataihoz
170.  Szabad gyökök és antioxidánsok az élelmiszerekben, szerepük a táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásában : Szabadgyök kutatások az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben, 1...
171.  A szabadgyök kutatás harminc éve a Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszékén: szeléntől a mikotoxinokig
172.  Szabadgyök-kutatás módszerei, néhány fontosabb orvostörténeti vonatkozása
173.  Szabadgyök-kutatás évtizedei a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinikáján és a Farmakognóziai Intézet Biokémiai Kutatócsoportjában
174.  A szabadgyök-kutatás évtizedei és magyar vonatkozásai
175.  Szegedi Kőrös Gáspár (1525k-1563) - az első dokumentáltan sikeres magyar méhdaganat-kezelő orvos
176.  A Szegedi Sebészeti Klinika legendás évei
177.  A Szegedi Tudományegyetem Növényélettani/Növénybiológiai Tanszékének hatvanöt éve: a növényi hormonoktól a szabad gyökökig
178.  A Szent István Egyetem Budai Campusán és jogelőd intézményeiben folytatott szabadgyök-kutatások rövid történeti áttekintése 1996-tól napjainkig : a növényi stresszhatásoktól az antioxidáns védelemig
179.  A szerencse vagy a véletlen szerepe az orvostudományi kutatások történetében
180.  Szexualitás és társadalmi tükröződése : nőgyógyászati szexuális medicina
181.  Szexuális beavatási szertartások, szexuális kapcsolatok alakulásának történetéből
182.  A szexuális egészség és jogok humanista felfogásának alakulása
183.  A számok szerepe antik orvosi elképzelésekben
184.  A szív az iszlámban
185.  Szívtrombózis, Tihany : Szabó Lőrinc infarktusélménye
186.  Teratogén tényezők és hatásaik az ókori világban
187.  Thoéris, a várandós nők és anyák védelmezője
188.  Thymus, Mentha és Salvia fajok népgyógyászati adatai a Homoród-völgyéből
189.  A tiszta ivóvíz ügyének megjelenése néhány dualizmuskori egészség- és járványügyi ismeretterjesztő kiadványban és hatósági dokumentumban
190.  Tisztaság, egészség, betegség és lakhatási viszonyok kolóniában élő munkásoknál
191.  Titkok és titkolózások a pszichoanalízis történetében
192.  A tradicionális kínai és az európai koncepciók egyidejű alkalmazása a japán orvostudományban és anatómiában
193.  Das tragische Leben der deutschen Chemikerin und Pazifistin Clara Immerwahr (1870-1915) im Spannungsfeld von Wissenschaft und Giftgaskrieg
194.  A tuberkulózis elleni társadalmi mozgalom Magyarországon
195.  A tudományos forradalom orvostörténeti vonatkozásai
196.  Táblázatokba zárt tudás? : az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században
197.  A társadalomlélektan varázsa : fejezetek Hermann Broch társadalomlélektanából 1993-2014
198.  Tébolydák Magyarországon a kiegyezés után
199.  Történetek a növények világából
200.  A törvényszéki fogorvoslás történet

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 4 5 >>