Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Pszichológia - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 >>

201.  A társas történések nyelvelőtti "megértése", illetve utánzása mint az idegi szimuláció eltérő funkciói
202.  A téri megismerés fejlődése
203.  Téri és idői aktivitásmintázatok összefüggése a neuronális szintű megismerő funkciókban
204.  Töprengések a szégyen, bűntudat és bűnbocsánat témaköréből a "Lear király" nyomán
205.  Történelem és élettörténet
206.  Törvény előtt, törvény után... (A személyiség fairbairni tárgykapcsolat-elmélete)
207.  Túl korai kezdés - mitől függ a folytatás? : anya-csecsemő interakciók mikroanalitikus megfigyelése: összefüggések a koraszülöttséggel és a mentális fejlődéssel
208.  A valószínűségi tanulás különbségei fiatal és idős csoportban : vizuális kiváltott potenciál korrelátumok
209.  A versengésre vonatkozó tudományos nézetek
210.  A versengésre vonatkozó tudományos nézetek
211.  Vezetői szerepfelfogások változása
212.  A világba vetett gyermek
213.  A viselkedés megértését és utánzását megalapozó idegrendszeri szimuláció
214.  A viselkedésmegértés és a viselkedésindítás néma folyamatai
215.  Viták a gyermekkor történeti kutatásában
216.  Vizsgálódások az "önösség-skála" validitásáról
217.  A vizuális információfeldolgozás sajátságai autista gyerekeknél
218.  Vizuális ábrák váratlan irányú mozgása és az eseményhez kötött potenciálok
219.  Vizuális észlelési problémák fejlődési diszlexiásoknál
220.  Vizuális összemérés: a figyelem és a fontosság megjelenítése az eseményhez kötött potenciálokban
221.  A végrehajtó funkciók neuro-pszichometriai perspektívából
222.  Végrehajtó funkciók sérülése autista gyerekeknél: önkényes szabályok követése cél-eszköz feladatok esetében
223.  Véleményfelmérés magyar tudósok körében a telepátiáról és rokonjelenségeiről
224.  Zavarok a diagnózisban? : a figyelmi atipikusság "intuitív diagnosztikája" és neuropszichológiai profilja
225.  Ádám György 1922-2013
226.  Átfordítás számra és számszerű kifejezésre
227.  Átstruktúrálást sugalmazó ingerek intuitív hatása
228.  Áttekintés az analógiás gondolkodás, az intuició, a kreativitás és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggéséről
229.  Átépítés az örök jelenből a múló időbe : az "én tapasztaltam" élménye és a múlt-jelen-jövő megértése
230.  Életesemények és identitásképzés
231.  Élettörténet és identitás : Új törekvések az én-pszichológiában
232.  Élettörténet és identitás : Új törekvések az én-pszichológiában
233.  Az énkép-eltérések egyéni különbségei: az Integrált Énkép-Eltérések Index Magyar nyelvű adaptációjának első lépései
234.  Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások
235.  Értékek és HIV kockázatos viselkedés
236.  Érzelem és identitás
237.  Érzelmek hatása a válaszgátlásra : életkori sajátosságok elektrofiziológiai adatok tükrében
238.  Az érzelmek megkülönböztetésének fejlődése: elméleti áttekintés az empíria tükrében
239.  Az érzelmi arcfelismerés mérése és jelentősége a pszichológiai kutatásokban: az Ekman 60 Arc Teszttel szerzett hazai tapasztalatok
240.  Az Érzelmi Kreativitás Leltár (ECI) hazai adaptációja
241.  Az érzelmi tudatosság szintjei skála (LEAS-A-HU) hazai adaptációja
242.  Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szerveződésében
243.  Az észlelés és az emlékezet határán: implicit emlékezet : neuropszichológiai vizsgálat
244.  Az önfelismeréstől a tudatelméletig
245.  Az önindította, illetve a vizuálisan vezérelt szemmozgást megelőző és követő potenciálok
246.  Az önkontroll jelensége magatartás-gazdaságtani és pszichológiai perspektívából
247.  Önkép és társas hálók: problémaviselkedés társas közegben
248.  Az Önmagunk Iránt Érzett Együttérzés (Önegyüttérzés) skála magyar változatának pszichometriai jellemzői
249.  Az önéletírás "dramaturgiája": az élettörténeti forgatókönyvek : előzetes áttekintés
250.  Az ösztön-sémák Jean Piaget elméletén alapuló pszichogenetikai értelmezése

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 >>