Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Pszichológia - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 >>

51.  Fejlődési változások a fapofa (Still-Face) helyzetben megfigyelt anya-csecsemő interakciókban
52.  A feldolgozott idő nyomában, avagy a negyedik dimenzió pszichológiája
53.  A felnőtt kötődés mérésének új lehetősége: a közvetlen kapcsolatok élményei kérdőív
54.  A figyelemzavaros-hiperaktív és tipikusan fejlődő gyermekek kognitív profiljának összehasonlítása
55.  A Figyelmi Hálózat Teszt viselkedéses és elektrofiziológiai jellemzői időseknél
56.  A figyelmi rendszerek fejlődése
57.  Fogóreflex és kötődés: kapcsolatuk pszichofiziológiai modellje
58.  Frankl logoterápia és egzisztenciaanalízise az egészségpszichológia kontextusában
59.  Freud eszméinek fogadtatása a két világháború közötti magyarországi katolikus irodalomban
60.  A freudi csábításelmélet újraértelmezésének lehetőségei
61.  A freudi és az irodalmi szövegfeldolgozás összehasonlító pszichológiai vizsgálata
62.  Főbb tanári hatalomgyakorlási stílusok hagyományos nevelési elveket képviselő iskolákban
63.  Gustav Theodor Fechner fogadtatása és a pszichofizika története Magyarországon
64.  A gyermek- és serdülőkori depresszió kérdőíves mérésének lehetősége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján
65.  Hallucinációszuggesztió hatása az információfeldolgozásra hipnózisban
66.  Harkai Schiller tudományos szemlélete harminc év néhány felismerésének tükrében
67.  A hatalom koncepciója a különböző pszichológiai megközelítésekben
68.  Hermann Imre gondolkodás-lélektani koncepciójáról
69.  Hermann Imre és Rotter Lilian felfogása a női szexualitásról, összehasonlítva a modern pszichoanelitikus elméletekkel
70.  Hermann módszertanának alkalmazása a gyermekanalízisben
71.  Hipnotikus fogékonyság és exekutív hatékonyság
72.  "Hoppá!" avagy Az eszmélkedés lélektana: a szociális tükrözés szerepe az öntudat és az önkontroll kialakulásában
73.  A humor mint a gyászfeldolgozás sajátos módja Karinthy Frigyesnél
74.  Az idegennyelv-tanulási motiváció meghatározása
75.  Az idegrendszeri önreprezentáció kérdései
76.  Az identitás diszkurzív konstrukciója: skizofrén Magyarország, skizofrén Európa
77.  Az idő és a tér szerepe a bizonytalanság feloldásában
78.  Időskori kognitív változások - az eseményhez kötött agyi elektromos potenciálok tükrében
79.  Az időtartam élmény
80.  Az igazságos világba vetett hit fejlődése: japán-magyar kultúraközi összehasonlítás
81.  In memoriam Szondi Lipót : Ünnepi tudományos ülés Szondi Lipót születésének centenáriumán : [Budapest], 1993. ápr. 14-17.
82.  Intencionalitás tulajdonítása egyéves korban
83.  Irodalmi elbeszélő és történetírói szöveg befogadásának összehasonlító vizsgálata: az azonosítás határai
84.  Irodalmi elbeszélő és történetírói szöveg összehasonlító vizsgálata: várakozások, tulajdonságok, érzelmi hatás
85.  Irodalmi szövegek felidézésének és megértésének különbségei
86.  Az irodalmi és történetírói szöveg reprezentációja
87.  James J. Gibson affordanciaelmélete és a kortárs percepciókutatás
88.  A jelentés szóbeli hangsúlyozása, a képi és nyelvi jelentés kapcsolatának vizsgálata gyerekeknél
89.  A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre
90.  Jól olvassuk-e a gének üzenetét a rosszul olvasók génjeiből?
91.  A jövőorientáció kutatása a szociálpszichológiában
92.  A kapaszkodási reflex humánetológiai megközelítése
93.  Kellemes öregség
94.  Kikérdezési módszerek hatása az emlékezetre gyerekkorban
95.  Kisgyermekek személyisége a szülők és az ovónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedéssel
96.  Kognitív fejlődés-neuropszichológia
97.  A "kompetens csecsemő" és a fogalmi fejlődés folytonossága
98.  A konstruktivizmus tanulásszemlélete a természettudományos nevelésben
99.  A káosz-elmélet alkalmazása eseményfüggő kiváltott potenciálok "eltérési negativitási" és P3 komponensének vizsgálatában
100.  Képek és szavak vizuális, nyelvi, illetve fogalmi kódolása : Elektrográfiás vizsgálat

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 >>