Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Pszichológia - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 >>

101.  Két álláspont a funkcionalista alapgondolattal kapcsolatban: Stevan Harnad és Hilary Putnam
102.  A kétszemélyes konfliktusokat befolyásoló tényezők áttekintése
103.  A kétértelmű ábrák mentális átalakíthatóságáról
104.  A központi idegrendszer egyes részeinek szerepe a P300 kiváltott potenciál-összetevő genezisében
105.  Középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekek beszédének néhány nyelvtani jellemzője
106.  A külső ösztönzők alkalmazásának pedagógiai-szociálpszichológiai dilemmái
107.  Különös öngyilkosságok
108.  A laikus és tudományos diskurzusok párhuzamai: orvos-beteg kapcsolati és pszichoterápiás vonatkozások
109.  Lassú negatív, illetve pozitív agyi hullámok funkcionális jelentésének vizsgálata közömbös próbaingerek módszerével
110.  Magatartáskutatás középiskolások körében: kockázatot növelő és egészséget védő tényezők a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás kialakulásában
111.  Megküzdési (coping) stratégiák és a társas támogatottság összefüggése az ápolónők egészségi állapotával
112.  A mentális forgatás életkori különbségei az inger famillaritása és komplexitása tükrében
113.  A mentális reprezentáció komputációs vizsgálata: kognitív térképmodellek
114.  A merevedési zavar előfordulási gyakorisága és pszichoszociális előrejelzői magyar férfiak reprezentatív mintájában
115.  Mi a különbség a kategorizáció prototípus- és mintapéldány-modellje között?
116.  A "mikrokogníció" helyes kezeléséről
117.  A mindennapos testi tünetek attribúciója: Tünetinterpretáció Kérdőív hazai adaptációja
118.  Monoamin rendszerek érintettsége gyermekkori neuropszichiátriai zavarokban
119.  Motiváció és kreativitás: út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé
120.  Munkamemória és nyelvelsajátítás Williams-szindrómában
121.  Mások belső állapotainak megértése és az empátiás szimuláció
122.  A mély-én (selbst) jelenségvilága
123.  A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és első eredmények
124.  Negatív és pozitív lassú agyi hullámok funkcionális jelentése
125.  Nemi különbségek a sport motivációban: klasszifikációs faelemzés
126.  A nemi típus kisgyermekkorban: preferenciák, viselkedés és kultúrális eltérések
127.  A nem-logikus gondolkodást igénylő különböző problémák megoldásainak összefüggései
128.  A neurális funkció tanulása : miért nincs valódi utánzás a majmoknál?
129.  A nyelvbe kódolt társas viszonyok : az implicit szemantika szociálpszichológiai kutatása
130.  Nyelvi képességek Williams-szindrómában
131.  A nyereség és a méltányosság szempontjai rövid és hosszú távú kapcsolatokban - kultúraközi vizsgálat
132.  Az olvasott történet érdekességét tükröző agyi potenciálok?
133.  Az olvasás fejlődése kognitív idegtudományi nézőpontból
134.  Az olvasás fejlődése kognitív pszichológiai nézőpontból
135.  Olvasás, olvasási zavar és a fejlődő agy : in memoriam Leo Blomert
136.  Az olvasás szemmozgásmintái és a kognitív pszichológia
137.  Olvasási zavarok különböző nyelveken: egy nyelvközi kutatás elméleti és gyakorlati kérdései
138.  Optimizmus és egészségmagatartás: a pozitív elvárások segítik vagy gátolják az egészségmagatartást
139.  Optimizmus-pesszimizmus : kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében
140.  Osztályozási stratégiák mesterséges kategóriák esetén
141.  Paradigmák a meddőség értelmezésében
142.  Paradox gátlási hatások időskorban
143.  Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig : 1. [r.], A placebo-reszponder személyiség
144.  Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig : 2. [r.], Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés
145.  A projektív rajzvizsgálat objektivizálása felé: elemzés algoritmusokkal : szkizofrén betegek farajzainak térszerkezeti elemzése
146.  A pszichoanalízis alkalmazása: a gyermekanalízis
147.  Pszichológiai háttérfolyamatok hatása a harcászati döntések pontosságára
148.  A pszichológiai idő kutatásáról
149.  A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: a számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban : 1. [r.]
150.  A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 >>