Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Pszichológia - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 >>

151.  A rendőri visszaélések : 2. [r.]
152.  A rendőri visszaélések szociális reprezentációi
153.  A Rosenberg Önbecsülés Skála Pszichometriai Jellemzői: a pozitívan és negatívan megfogalmazott tételek működésének sajátosságai
154.  A régésztől a történészig: egy új paradigma körvonalai a pszichoanalízisben
155.  Schiller kutatásainak jelentősége az újabb fejlemények fényében
156.  Serdülők megküzdési módjai a flow- és antiflow-élmények vonatkozásában
157.  Sikeresek-e a machiavellisták : viselkedési stratégiák, személyiségjellemzők és narratív beszámolók társas dilemmahelyzetekben
158.  A sorsanalízis helye a freudizmusban
159.  Spektrális EEG-mutatók és személyiségjellemzők korrelációs elemzése
160.  Szabályosságok nem tudatos észlelése a látásban: az eseményhez kötött potenciál módszer automatikus működésekre utal
161.  A szelf affektív bevonódása a pszichoterápiás folyamatba: érzelmi intenzitás kifejezése narratív perspektívahasználattal a terápia kezdeti szakaszában
162.  Személyes és társadalmi hatások a szomatizáció kialakulásában és megítélésében
163.  A személyiség pszichobiológiai modellje: a temperamentum és karakter kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok
164.  Személyiségfejlesztés és iskolaethosz
165.  Szent György harca a hermeneutika sárkányával (Válasz Gergely György "aggodalmaira" avagy mitől féltsük és mitől ne a pszichoanalízist?)
166.  A szeretet pszichológiája Hermann Imre és Bálint Mihály felfogásában
167.  A szexuális féltékenység kultúrközi vizsgálata
168.  Szituatív és egyéni tényezők hatása egy testmódosított munkatárs megítélésére
169.  Szociális kategóriák, valamint irodalmi és nem-irodalmi szövegek által kiváltott mentális képek
170.  Szociális modellek és a megismeréskutatás - spekulatív áttekintés
171.  Szociális reprezentáció és narrativitás : 1. [r.], A társas tudás reprezentációjának elmélete
172.  Szociális reprezentáció és narrativitás : 2. [r.], A társas tudás narratív szerveződése
173.  A szociálpszichológiai jelenségek mechanizmusáról
174.  A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete
175.  Szondi Lipót genetikai munkássága
176.  Szondi élete és munkássága Svájcban 1944-1986
177.  A Szondi-teszt használata rövid analitikus pszichoterápiában
178.  A Szondi-teszt sorsa Franciaországban (Összefoglaló)
179.  Szorongó betegek pszichofiziológiai jellemzőik alapján azonosítható alcsoportjai : Vegetatív és figyelmi jellemzők
180.  Szorongó betegek és kontrollszemélyek pszichofiziológiai jellemzők alapján azonosítható alcsoportjai
181.  A szubjektív időélmény mintázatának pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai
182.  A szublimáció hermanni koncepciója és a modern pszichoanalízis kreativitáselméletei
183.  Számolási képességek fejlődése óvodás- és kisiskolás korban
184.  A szülői nevelési stílus jelentősége a serdülők dohányzása és alkoholfogyasztása szempontjából
185.  Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál
186.  A séma fogalma a kognitív pszichológiában : régi és új értelmezések
187.  Tanulmányi eredmény, diszfukncionális attitűdök és személyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál
188.  Tanulás biológiai és mesterséges hálózatokon
189.  A tanulás és az éberségi szint változásainak hatása intrakortikális akusztikus kiváltott potenciálokra pavlovi averzív kondicionálás során
190.  Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY
191.  A TCT/DP rajzos kreatív gondolkodás teszt
192.  Teljesítményprofilok különböző problémák produktív megoldásában
193.  A temperamentum hatása a szociális beilleszkedésre óvodáskorban
194.  A temperamentum és a biológiai nem szerepe a korai intelligencia fejlődésében
195.  A terápia-rezisztens halántéklebeny-epilepsziások pszichodinamikai vizsgálata Szondi-teszttel
196.  A "tiszta emlék"
197.  A trauma fogalma és mai jelentése
198.  Tudatelméleti működés bűnelkövetőknél
199.  Tudattalan (hozzáférhetetlen) emlékek újrafelépülése: a hipermnézia laboratóriumi viszgálata
200.  A tudomány státusza s egy filozófus változásai, no megy kell-e hermeneutika a természettudományoknak?

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 >>