Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

SZEROTONIN - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Az 5-HTTLPR: lehetséges közös elem az öngyilkossággal összefüggő intermedier endofenotípusok hátterében?
2.  5-hydroxytryptamine is a mediator of 4-aminopyridine induced contractions in porcine and human isolated coronary arteries
3.  Az alkoholfogyasztás befolyásolása szerotonin re-uptake inhibitorokkal
4.  Antidepressive and antihypertensive effects of MAO-A inhibition: role of N-acetylserotonin : a review
5.  Az antidepresszív kezelés hirtelen és rövidtávú megszakítása : a kognitív funkciókra és a pszichomotoros teljesítményre gyakorolt hatások
6.  Antidepresszívumok, stresszorok és a szerotonin 1A receptor
7.  Blood platelet serotonin following enterectomy in rats
8.  Chronic tension-type headache, mood depression and serotonin: therapeutic effects of fluvoxamine and mianserine
9.  Citalopram: a jelenleg legszelektívebb szerotonerg antidepresszáns
10.  Citokinek és más mediátorok szerepe a fibromyalgia etiopatogenezisében
11.  Combined effect of promoter polymorphisms in the dopamine D4 receptor and the serotonin transporter genes in heroin dependence = A dopamin D4 receptor és a szerotonin transzporter gének promoter po...
12.  Depresszió, szorongás és szerotonin
13.  Distribution of serotonin-like immunoreactive neurones in the embryonic nervous system of lymnaeid and planorbid snails
14.  Dose dependent effects of serotonergic agents on anxiety
15.  Emésztőrendszer - kóros motilitás - szerotonin : gyógyszerek és remények
16.  Evaluation of genotoxity and mutagenecity of DL-P-chlorophenylalanine, its methyl ester and some N-acyl derivatives
17.  Az ezredforduló fényei : a szezonális affektív zavar és kezelése
18.  Kell félni a szerotonin szindrómától? : kritikus pontok: hatóanyagváltás, dózisemelés, vény nélküli szerek választása
19.  Kóros humán artériákkal nyert izoláltszerves tapasztalataink
20.  Lights off? : a melatonerg és szerotonerg szinergizmus neurobiológiai és farmakológiai aspektusai
21.  Long-term neuronal damage and recovery after a single dose of MDMA: expression and distribution of serotonin transporter in the rat brain = Egyszeri MDMA kezelés tartós neuronkárosító hatása és az ...
22.  A magzatvíz dopamin, noradrenalin és szerotonin értékei a terhesség második trimeszterében, normális és kóros kimenetelű terhességekben
23.  MAO-bénítók szinaptoszomális visszavételt gátló és dopamin metabolizmust befolyásoló hatása patkány és emberi agyszövetben
24.  A migrén genetikája : összefoglaló tanulmány
25.  A napfényes órák és a (violens) öngyilkosságok számának összefüggése Magyarországon
26.  Nephrotoxic effect of the specific brain serotonin depletor para-chlorophenylalanine
27.  A nociceptin hatása a hisztamin és szerotonin kiáramlásra a központi idegrendszerben
28.  Pharmaco- and therapygenetic aspects in the treatment of anxiety disorders beyond the serotonergic system: a brief review = A szorongásos betegségek kezelésének farmakogenetikai aspektusai a szerot...
29.  Posztinfekciózus irritábilis bél szindróma
30.  A premenstruális szindróma és a szerotonerg funkciók összefüggései
31.  Quetiapin alkalmazása bipoláris zavarban
32.  Regulation of serotonin release from the raphe nuclei by different 5-HT receptors = Különböző szerotonin receptorok szerepe a szerotonin felszabadulás szabályozásában a raphe magokban
33.  Removal of 5-hydroxytryptamine by rat lungs
34.  Selective Inhibition of the Serotonin Transporter in the Treatment of Depression: Sertraline, Fluoxetine and Citalopram = A szerotonintranszporter szelektív gátlása a depresszió kezelésében: szertr...
35.  Serotonin and depression - a riposte to Moncrieff et al. (2022) = Szerotonin és depresszió - reakció Moncrieff és mtsai. (2022) tanulmányára
36.  Serotonin concentration in offspring of parents suffering from premature coronary arterial disease
37.  Serotonin immunoreactivity in the peripheral nervous system of oligochaeta
38.  Serotonin transporter gene and threatening life events are associated with depressive phenotype = A szerotonin transzporter gén és a negatív életesemények hatása a depresszióra való hajlamra
39.  Serotonin transporter, serotonin-2A receptor and tryptophan hydroxilase gene polymorphisms in depressed suicide victims
40.  A Stroop teszt genetikai vonatkozásai
41.  A szelektív szerotonin re-uptake inhibitor citalopram és sertralin placebo kontrollált összehasonlítása
42.  Szerotonerg modellek a biológiai pszichiátriában
43.  A szerotonin a központi idegrendszerben: kirándulás a neurobiológiától, genetikától a farmakológia, pszichiátria és neurológia felé
44.  Szerotonin diszfunkciók a hét főbűn hátterében
45.  A szerotonin mint az agresszió biológiai korrelátuma
46.  A szerotonin transzporter gén 5-HTTLPR polimorfizmusa és az öngyilkosság összefüggése: eset-kontroll elrendezésű pilot vizsgálat
47.  A szerotonin transzporter gén 5HTTLPR polimorfizmusának összefüggése a neuroticizmus tüneteivel egészséges populációban
48.  Thrombocyta-dús plazma szerotonin-tartalmának vizsgálata dysthymiás és pánikbetegekben
49.  A vágycsökkentők szerepe az alkoholfüggőség kezelésében
50.  A vérlemezke nagy affinitású szerotonin felvétele és 3-H-Imipramin kötődésének vizsgálata pánik betegekben és egészséges személyekben

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>