Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Entz László - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Akut cardiovascularis kórképek vizsgálata különböző légköri paraméterek tükrében
2.  Akut carotis műtétek angiomorphológiai indikációja
3.  Akut vénás megbetegedések - prehospitális szempontok
4.  Az akut érsebészeti betegekkel kapcsolatos teendők a háziorvosi gyakorlatban
5.  Alsó végtagi artériás thrombolysis az érsebészeti gyakorlatban
6.  Alsóvégtagi mélyvénák használata érsebészeti protézis gennyedés megoldására = Use of autologuos deep veins in the management of prosthetic vascular graft infections
7.  Alsó-végtagi obliteratív elváltozások egyidejű katéteres és sebészi megoldása
8.  Az alsóvégtagi viszérbetegség kezelésének ajánlásai : dokumentumtervezet
9.  Az arteria anonyma percutan angioplasztikás kezelése : 19 év tapasztalata 89 betegen
10.  Az arteria axillaris kanülálás előnyei az akut "A" típusú aorta dissectio sebészi kezelésében
11.  Arteria carotis interna stenosis: műtét vagy stent?
12.  Arteria lusoria - "a játékos természet" két operált betegünk kapcsán
13.  Atípusos aortacoarctatiók sebészi kezelésének hosszú távú eredményei
14.  A C1-inhibitor szerepe a carotis endarterectomia utáni korai restenosis előrejelzésében
15.  A cardiogen thromboembolia kockázati tényezője: légköri paraméterek hatása korunk "cardiovascularis járványára", a pitvarfibrillációra
16.  A carotis interna restenosisa miatt végzett műtétek az Ér- és Szívsebészeti Klinika anyagában
17.  Carotis sinus hyperaesthesia (patomechanizmus, etiológia, típusok, terápia)
18.  A carotisreconstructio perioperatív eredményei klinikánkon
19.  Carotissebészet
20.  A chemodectomák és terápiájuk = Chemodectomas and their treatment
21.  Congenitalis arterio-venosus fistula talaján kialakult artéria brachialis álaneurysma esete
22.  Dr. Dzsinich Csaba 80 éves
23.  Dr. Nemes Attila professor emeritusra emlékezve (1938?2019)
24.  Együlésben végzett coronaria bypass műtét és carotis desobliteratio
25.  Electiv infrarenalis aortaaneurysma sebészi kezelésének korai és késői mortalitása és morbiditása
26.  Elhúnyt dr. Hüttl Kálmán
27.  Embolizációs jelenségek megfigyelése transcranialis Doppler-módszerrel carotis-endarteriectomiák során
28.  Emboliák észlelése az arteria cerebri mediában - tapasztalások carotisrekonstrukciós műtétek során
29.  Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása
30.  Az extracraniális arteria carotis aneurysmák és terápiájuk
31.  Ezüst-acetáttal bevont Dacron grafttal végzett rekonstrukciós érműtétek középtávú eredményei
32.  Fenesztrált stent-graft beültetés Magyarországon
33.  Interhemispheric propagation of seizures in mesial temporal lobe epilepsy = Interhemisphaerialis rohamterjedés vizsgálata temporalis epilepsziás betegek esetében
34.  Az intervencionális radiológiai megoldás helye az akut carotis megbetegedésekben
35.  Az intraoperatív elektromos agyi stimuláció szerepe a nyelvi és beszédfunkciók megőrzése céljából éber betegeken végzett idegsebészeti beavatkozások során
36.  Invazív neuromoduláció a gyógyszerrezisztens epilepsziák kezelésében
37.  A komplementaktiváció mértéke összefügg az ischaemiás stroke súlyosságával
38.  Krónikus aortadissectio talaján kialakult thoracoabdominalis aneurysma endovascularis kezelése fenesztrált sztentgrafttal
39.  Késői eredmények az arteria carotis interna everziós endarteriektómiája után
40.  Kétéves utánvizsgálati eredmények az a. carotis interna eversios endarteriectomiáját követően
41.  A medialis visceralis rotáció szerepe a suprarenalis aorta sebészetében
42.  A mély agyi stimuláció hatékonysága Parkinson-kóros betegeink kezelésében
43.  Nemes Attila emeritus professzor nyolcvan éves
44.  A nyaki verőér-szűkületes betegek ellátási irányelveinek különbségei Európa különböző országaiban
45.  Nyitott szívműtéttel szimultán végzett carotis műtét szerepe a perioperatív szövődmények alakulásában
46.  Proximal scalloped custom-made Relay stent graft in chronic type B dissection: endovascular repair in a drug abuser patient
47.  Pótolhatatlan veszteség
48.  Sebésztechnikai nehézségek az arteria carotis interna everziós endarteriectomiájával kapcsolatban = Technical difficulties with eversion endarterectomy of the internal carotid artery
49.  Septikus érprotézis öblítő-szívó (lavage) kezelése
50.  Szigmabél elhalást okozó rupturált hasi aorta aneurysma sikeresen operált esete

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>