Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PSZICHOPATOLÓGIA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  "... és adott neki egy szennyes inget..."
2.  Az 1989. decemberi temesvári forradalom psychológiai és psychopathológiai hatásai a fiatalokra
3.  Az addiktológiai pszichiátria egyes kutatási irányzatainak legújabb fejleményei
4.  Az adoleszcens öngyilkos viselkedés jellemzői : pszichopatológiai tényezők és addiktológiai komorbiditás
5.  Az affektív szabályozás zavarai és következményei : evészavarok és addiktív betegségek
6.  Az agresszív és proszociális viselkedés megjelenése a gyermekkori pszichopatológiában
7.  Az agyi eredetű neurotrop faktor pszichopatológiai és cardiovascularis jelentősége: pszichoszomatikus kapcsolatok
8.  Betegségbelátás és terápiás együttműködés szkizofrén kórképekben
9.  Bipoláris affektív zavar - fejlődéspszichopatológiai szempontok
10.  A bohóc ábrázolása
11.  A borderline személyiségzavar a fejlődéspszichopatológia tükrében
12.  Chronophrenia - egy Pethő Bertalan által leírt új téveszme
13.  Clustering of treatment-seeking women with gambling disorder
14.  A Cotard-jelenségről
15.  A COVID-19-pandémia mentálhigiénés következményei : hogyan tudunk felkészülni a pszichodémiás krízisre?
16.  A DCR Budapest-Nashville koncepciója és struktúrája
17.  Drogproblémák, ifjúsági pszichopatológia, szociokulturális háttértényezők
18.  A duáldiagnózis addiktológiai vetülete
19.  Eating disorder in gambling disorder: A group with increased psychopathology
20.  Az egyetem után 5 évvel : A doktornőket elriasztja a kórházi élet pszichopatológiája
21.  Emotional regulation in eating disorders and gambling disorder: A transdiagnostic approach
22.  Fejlődés és evolúció: evolúciós szemlélet a fejlődésben, a pszichopatológiában és a pszichoterápiákban
23.  A fejlődési pszichopatológia hozzájárulása a pszichés zavarok jobb megértéséhez
24.  A felidézés folyamata : Adalék a mindennapi élet pszichopatológiájához
25.  A fenomenológiai pszichopatológia a kezdődő szkizofréniáról
26.  A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar fejlődéspszichopatológiai szemlélete
27.  Félreismert PTSD és Zeldox farmakoterápia egy volt politikai fogoly esetében
28.  Gondolatok Stefano Bolognini: Új pszichopatológiai jelenségek egy változó világban: a pszichoanalízis kihívásai a XXI. században című esszéjéről
29.  A gyermekkori epilepszia pszichés rehabilitációja
30.  'Heavy mental' pszichopatológia klasszikus zenében
31.  Hikikomori: a COVID-19-járvány egy lehetséges mentálhigiénés következménye
32.  A hormonpótló kezelés hatása betegeink pszichés panaszaira
33.  Az idegfejlődés és a felnőttkor pszichopatológiája
34.  Idő- és térorientáció szerepe az érzelmek képi kifejezésében
35.  The Impact of Socio-Political Events on Fine Arts and on Patient's Art Int. Congress of Psychopathology of Expression and Art Therapy : Boston, USA, 1995. april 24-25.
36.  Imprinting problémák és személyiségzavarok, adatok az ok-okozati összefüggésre
37.  Irónia - mentalizáció - humor
38.  Az ismételt öngyilkossági kísérletet elkövetők jellemzői : áttekintés a WHO/EURO Multicentrikus Európai Szuicidológiai Kutatás pécsi centrumának adatai alapján
39.  Katatónia és neuroleptikus malignus szindróma a pszichopatológiai és patofiziológiai átfedések tükrében: rövid összefoglaló tanulmány
40.  Ketamin, a stresszorral összefüggő pszichopatológia és az öngyilkosság kezelésében
41.  A klinikai pszichológia 30 éve
42.  Kreativitás és pszichiátriai betegségek
43.  A kultúra hatása a téveszmékre: a Truman Show téveszme bemutatása
44.  A kényszeres zavar fejlődéspszichopatológiai jellemzői
45.  Kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia - szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok
46.  A közös figyelem fejlődése és zavarai
47.  A leonhardi nozológiai rendszer validitása 25-30 éves utánkövetés alapján
48.  A maffiózók lelke
49.  Manipulátorok a munkahelyen
50.  Mágikus és reális valóság

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>