Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Nagy Bálint - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  A 21-es chromosoma trisomiájának kimutatása egynukleotidos polymorphismus (SNP) marker felhasználásával
2.  Achalasia miatt végzett robotasszisztált laparoszkópos cardiomyotomia és fundoplicatio (Heller-Dor-műtét)
3.  Alfa-glukozidáz-meghatározás ondóból: új lehetőség az obstruktív és secretoros eredetű azoospermiák elkülönítésére
4.  Anyai eredetű DNS kimutatása kora- és érett újszülöttek perifériás keringésében
5.  Anyai keringés és vesefunctio vizsgálatok egészséges terhesekben : a GFR és az ejectios szög változásainak párhuzamos vizsgálata
6.  Az anyatejes táplálást befolyásoló tényezők : prospektív, kérdőíves módszerrel készült tanulmány
7.  Az apolipoprotein E allélok előfordulási gyakorisága számbeli chromosoma rendellenességet mutató magzatok csoportjában
8.  Az apolipoprotein E és a magzati trisomiák kialakulása
9.  A bakteriospermia hatása a penetrációra
10.  A bakteriospermia hatása a spermiumok penetrációs képességére : In vitro kísérletek nátrium-hialuronátban
11.  Bovinnyák penetrációs teszt a megtermékenyítőképesség megítélésére és a kóros szerkezetű spermiumok kiszűrésére
12.  Cardiovascularis megbetegedések előfordulása súlyos praeeclampsiás nők szüleiben 50 éves kor alatt
13.  CD24 mRNS expresszió meghatározása kvantitatív real-time PCR módszerrel tűbiopsziával nyert prosztatamintákból
14.  A CD24 mRNS-expresszió meghatározása kvantitatív valósidejű PCR-módszerrel alacsonyan differenciált szerózus papilláris petefészekrákos szöveti mintákból
15.  Chlamydia trachomatis kimutatása ejakulátumból : összehasonlító vizsgálatok PCR, LCR, amplifikált Gen Probe, IF és ELISA módszerrel
16.  A c-myc mRNS expresszió meghatározása kvantitatív valósidejű PCR-módszerrel tűbiopsziával nyert prosztatamintákból
17.  Családban ismétlődő 21-es trisomia és uniparentalis disomia
18.  A cysticus fibrosist okozó deltaF508 mutatio kimutatása fluorescens polimeráz láncreakcióval
19.  A cystás fibrosist okozó F508 deléció kimutatása kvantitatív real-time PCR-módszerrel
20.  A DNS-izolálási módszer hatása a multiplex fluoreszcens PCR- és DNS-fragmens-analízis eredményeire
21.  Az egészségügyi szimulációs oktatás jelene és jövője Magyarországon
22.  Elhunyt dr. Gimes Rezső (1924-2020)
23.  Első lépéseink a praeimplantatiós genetikai diagnosztikában : genetikai vizsgálatok
24.  Exoszómák mennyiségének meghatározása petefészekrákos betegek szérumából
25.  Factor V. Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban
26.  A haemophilia A és B prae- és perinatalis vonatkozásai
27.  Hordozóságszűrés Duchenne-/Becker-izomdystrophiával érintett családokban
28.  A human plakoglobin gén mutatio-analízise epithelialis ovarium-carcinomákban
29.  Az intrauterin magzat RhD vércsoportjának meghatározása molekuláris genetikai módszerrel
30.  A jellemző laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) szindrómával szövődött terhességekben
31.  Keringő angiogén faktorok vizsgálata praeeclampsiában
32.  Kisdózisú prednisolonnal kiegészített ovulációindukciós kezelés
33.  Korai petefészek-kimerülés (POFIPOI) és a FRAXA betegség kapcsolatának vizsgálata az FMR1 gén CGG trinukleotid ismétlődés számának meghatározásával
34.  A leggyakoribb számbeli chromosomaaber-ratiók kimutatása fluorescens PCR és DNS fragment analysis segítségével
35.  Leiden mutatio előfordulása praeeclampsiával szövődött terhességekben
36.  A Leiden-mutáció gyakorisága HELLP szindrómával szövődött terhességekben
37.  Leptin receptor (LEPR) egy nukleotidos polimorfizmusának meghatározása HELLP szindrómával szövődött terhességekben
38.  A let-7c mikro-RNS vizsgálata az anyai vérplazmában magzati szívfejlődési rendellenesség esetén
39.  Magzati aneuploidiák szabadnukleinsav-alapú, nem invazív diagnosztikája
40.  Magzati RhD-pozitív vércsoport praenatalis meghatározása RhD-negatív anya véréből
41.  A metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) C677T mutáció kimutatása kvantitatív valós idejű PCR módszer alkalmazásával HELLP szindrómás betegek mintáiban
42.  A metiléntetrahidrofolát-reduktáz-gén 677C-T mutációjának vizsgálata a magyar populációban és kapcsolata a velőcső-záródási rendellenességekkel
43.  A miR-146a és miR-196a-2 egynukleotidos polimorfizmusának meghatározása alacsonyan differenciált szerózus papilláris ováriumtumoros betegek mintáiban
44.  A miR-193b két egynukleotidos polimorfizmusának meghatározása ováriumtumoros betegek mintáiban
45.  A miRNS-99a expressziója anyai perifériás vérben magzati szívfejlődési rendellenességek esetében
46.  Molekuláris genetikai vizsgálatokra alkalmas "szabad" DNS izolálása archivált vérsavómintákból
47.  The mutation analysis of beta-catenin gene in epithelial ovarium carcinomas
48.  A natriureticus peptid prekurzor B-gén (TTTC)n polimorfizmusa súlyos praeeclampsiával szövődött terhességben
49.  A natriureticus peptidcsalád élettani jellemzői és klinikai szerepe
50.  A nemi kromoszóma rendellenességek kimutatása fluoreszcens PCR és DNS fragmens analízissel

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>