Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Tóth Zsuzsanna - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  43. ORCA szimpózium : 1996. július 3-6. Aarhus, Dánia
2.  Adatok budapesti középiskolások fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről
3.  Adatok általános iskolás (8-15 éves) gyermekek fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről
4.  Allogén csontvelő-átültetés krónikus myeloid leukaemia (CML) komplett citogenetikai remisszióját eredményező imatinib-kezelését követöen : érvek-ellenérvek
5.  Beszámoló az ORCA (European Organisation for Caries Research) 60. kongresszusáról 2013. július 3-6., Liverpool, Nagy-Britannia
6.  Beszámoló az ORCA (European Organization for Caries Research) 55. kongresszusáról : 2008. június 25-28., Groningen, Hollandia
7.  Biológiai terápia a gasztroenterológiában
8.  Biventricularis ICD-implantáció perzisztáló bal oldali vena cava superior mellett
9.  Caries rizikópáciens komplex ellátása : esetismertetés
10.  A Clostridium difficile terjedésének megelőzésére szolgáló protokoll
11.  Dentális erózió és a megelőzés lehetősége
12.  Destruktív és protektív tényezők szerepe a fogkopások kialakulásában
13.  Elsődlegesen spondylarthropathiában megnyilvánuló Crohn-betegség hatékony adalimumabkezelése
14.  Embrionális tápoldat DNS tartalmának mikroszatellita elemzése: lehetőségek és nehézségek
15.  Az erosio dentium és a gastro-oesophagealis reflux betegség
16.  A fertőzéses eredetű heveny hasmenés
17.  Fluorescein kézhigiénés vizsgálat
18.  Fogat ábrázoló rajzok alapparamétereinek vizsgálata normál populáción, 8-18 éves korcsoportban
19.  A fogorvoslás fejlődése az elmúlt 20 évben
20.  A Fogorvosok Világszövetsége, a FDI 2013. évi kongresszusa (Bridging Continents for Global Oral Health) : Isztambul, 2013. augusztus 28-31.
21.  A fogpótláskészítés szempontjai biszfoszfonáttal kezelt idős páciens esetén
22.  A "Fogászati félelem kérdőív" ("Dental Fear Survey") statisztikai elemzése különböző mintacsoportokon
23.  Gyászol a fogorvos társadalom, eltávozott Bánóczy Jolán professor emerita (1929-2016)
24.  Gyászol a fogorvos társadalom, eltávozott Bánóczy Jolán professor emerita 1929-2016
25.  A gyógyszer által indukált állcsontnecrosis-kockázat mértékének meghatározása az általános fogorvosi gyakorlatban
26.  Implantálható cardioverter-defibrillátorral rendelkező páciens komplett fogászati rehabilitációja : esetismertetés
27.  Az implantátumok azonnali terheléséről a DenTi implantátumok beültetésével szerzett hosszú távú tapasztalataink alapján : 1. r., A DenTi implantátumokkal szerzett tapasztalatok
28.  Az implantátumok azonnali terheléséről a DenTi implantátumok beültetésével szerzett hosszú távú tapasztalataink alapján : 2. r., A DenTi implantátumokkal szerzett tapasztalatok az irodalmi adatok t...
29.  In memoriam Dr. med habil. Albrecht Mária 1944-2012
30.  Az Itopride szerepe a gasztroenterológiai kórképek kezelésében
31.  Az Itopride szerepe a gasztroenterológiai kórképek kezelésében
32.  Az Itopride szerepe a gasztroenterológiai kórképek kezelésében : esetismertetések
33.  Az itopride szerepe a gasztroenterológiai kórképek kezelésében : esettanulmány
34.  Kapcsolódási pontok a coeliakia, a mikroszkópos colitis és a gyulladásos bélbetegség patogenezisében és klinikumában
35.  Kiégés a magyar fogorvosok körében
36.  Kormeghatározás panoráma röntgenfelvételek alapján
37.  Lokális hő- és mechanikai stressz (masszázs) stimuláció hatása az emberi kevert nyál molekuláris chaperon (Hsp70) koncentrációjára : előzetes vizsgálatok
38.  A lézer fluoreszcens módszer reprodukálhatósága az occlusalis caries diagnosztikájában : klinikai vizsgálat
39.  A Magyar Endodontiai Társaság és a Magyar Dento-Maxillo Faciális Radiológiai Társaság kongresszusa
40.  A maxilla front régiójában elhelyezkedő nagy kiterjedésű radikuláris ciszta komplex ellátása : esetismertetés
41.  Minimál invazív bemeneti kavitás premoláris és moláris fogaknál : irodalmi összefoglalás
42.  A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése : hazai tapasztalatok az első 60 beteg adatainak tükrében
43.  Neonatalis Intenzív Centrumunkban jelentkező széles spektrumú béta-laktamáz termelő kórokozók halmozódása miatt hozott intézkedéseink, azok eredménye és fenntartása
44.  Neonatális Intenzív Centrumban ellátást igénylő betegeink anyai széles spektrumú béta-laktamáz-termelő baktériummal történt kolonizációjának vizsgálata és követése
45.  Az ORCA (European Organisation for Caries Research) 53. kongresszusa : 2006. július 5-8. Glasgow, Nagy-Britannia
46.  Az ORCA (European Organisation for Caries Research) 54. kongresszusa : 2007. július 4-7. Helsingor, Dánia
47.  A Peri Probe elektronikus tasakmérő szonda és egy kézi parodontalis szonda összehasonlító vizsgálata
48.  Pitvarfibrilláció kezelése a pulmonalis vénák krioballon-izolációjával: középtávú eredmények az első 55 beteg alapján
49.  Prognosztikai tényezők myeloma multiplexben
50.  A pszichogén tünetképzés néhány mélylélektani vonatkozása az orofaciális régióban

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>