Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Pszichológia - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 >>

1.  Ablak a mentális reprezentációra: a mentális forgatás pszichológiája
2.  Az agresszió problémája Hermann Imre és a "Budapesti iskola" felfogásában
3.  Az agyféltekei interakciók vizsgálata lateralizált mondat-kép egyeztetési feladattal
4.  Alakpercepció: neurofiziológiai, pszichofizikai eredmények és hatásai a gépi látáskutatásra
5.  Az anyai, illetve apai kommunikatív attitűd és tanítási stratégia összefüggései a 9 hónapos csecsemő viselkedésével
6.  Az anya-magzat kötődés narratív pszichológiai vizsgálata
7.  Anyák és egyéves gyerekeik interakciója játékhelyzetben - számít-e, hogy a csecsemő koraszülött volt?
8.  Archaikus gondolkodás, ősi érzékelés, felettes-én előfutárok : Hermann Gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira
9.  Arcok nemi kategorizációs folyamatainak elektrofiziológiai korrelátumai
10.  Atipikus agy és a tehetség : 1. [r.], Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok, valamint az Asperger-szindróma
11.  Atipikus agy és a tehetség : 2. [r.], Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok
12.  A bemeneti rendszerek módosíthatósága a felnőtt központi idegrendszerben
13.  A beszédhang-feldolgozás fejlődési és szerzett zavarai
14.  A beszédmegértés neuropszichológiai vizsgálata afáziás betegeknél
15.  Biológiai és kulturális hatások az anorexia nervosa kialakulásában
16.  Büntetés a versengés szolgálatában. Implikációk az erős reciprocitás elméletére vonatkozóan
17.  A CNV alatt bekövetkező EEG-szinkronizáció jellegzetességei
18.  Coping - társas kapcsolatok - társas coping
19.  Csak az egészség meglegyen? : egészséggel kapcsolatos életcélok fontossága a "Hungarostudy Egészség Panel" 2006 felmérés alapján
20.  Családban, illetve állami gondozásban élő óvodáskorú gyermekek nyelvi kommunikatív készségének és e készség szociabilitást befolyásoló szerepének összehasonlító vizsgálata
21.  A csecsemő- és gyermekkori temperamentum molekuláris genetikai háttere
22.  A csecsemőkori intelligencia kapcsolata a szociális környezeti hatásokkal és a szülői intelligenciával
23.  Csecsemőkori érzelemregulációs kapacitás és anyai viselkedés megfigyelése fapofa (Still-Face) helyzetben
24.  A csoport és a közösség szerepe a japán társadalomban
25.  A csoportközi diszkrimináció és tolerancia narratív alapjai : a kognitív állapotok szerepe a csoportközi attitűdök változásában történelmi szövegek esetében
26.  A depressziv állapotokról a pszichotikus depresszióig
27.  Down-szindrómás gyermekek intelligenciaszintje, szociális kompetenciája (adaptív viselkedése) és az otthoni környezet jellemzői közötti kapcsolatok vizsgálata
28.  Egy középkemény szcientista aggodalmai
29.  "Egyedüli példány" - az individualitás geneziséről
30.  Az egészség és fejlődés lifespan vizsgálatai : Tanulságok a pszichológia számára
31.  Egészségkockázattal kapcsolatos téves optimizmust befolyásoló tényezők Magyarországon
32.  Az elhízással kapcsolatos életminőség mérése: az elhízáshoz való alkalmazkodás kérdőív rövidített változatának (Obesity Adjustment Survey - Short Form) hazai adaptációja
33.  Az "elmélet" elmélet és a szimulációs megközelítés szerepe a gyermek tudatelméletének magyarázatában
34.  Elvesztett levelek útjai Budapesten 1992-ben és 1996-ban
35.  Ember és sors : Egy dialektikus sorstudomány elemei : Anankológia
36.  Az emlékezeti neurokognitív hálózat életkorfüggő változása
37.  Emlékezés kiemelkedő személyes élményekre: az önéletrajzi emlékek "vaku"-pillanatai
38.  Az endogén pszichózisok osztályozását segítő betegség szempontú személyiség-típusjegyek felmérése
39.  Epilepsziával élők életminőségének vizsgálata
40.  Az epizodikus emlékezetbe rejtett idő
41.  Escher-nyomatok hasonlósága és prototipikussága
42.  Eseményfüggő kiváltott potenciálok dimenzionális elemzése
43.  Eseményfüggő kiváltott potenciálok dimenzionális vizsgálata állatkísérletekben
44.  Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők : 1. [r.], Jelentés, figurativitás, hasonlóság
45.  Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők : 2. [r.], Stílustipikusság és vetélkedő kategóriák
46.  Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejlődés modelljeiben
47.  Fairbairn és a csábításelmélet újraértelmezése
48.  Fantasztikus irodalmi narratívum képzeleti feldolgozása
49.  Fegyelmezett és vonzó? : fiatalok egészséges és egészségtelen étkezésről alkotott véleményeinek prototípusai
50.  Fejlődik-e a vizuális ízlés? : újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 >>