Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Fogorvosi Szemle - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
>>

1.  100 éves a Debreceni Egyetem
2.  10-30%-os hidrogén-peroxid humán fogzománcra gyakorolt hatásának in vitro vizsgálata
3.  12-14 éves gyermekek "fogászati félelmének és szorongásának" hatása a fogazat állapotának alakulására
4.  14-18 éves budapesti (VIII. kerületi) középiskolások fogazati állapota 1991-ben (Egy fogászati-szociológiai vizsgálat fogorvosi vonatkozásai)
5.  18-19. századi múmiák fogköveinek mikroszkópos vizsgálata
6.  2. Preventív Fogászati Konferencia : "Orális egészség - útban 2000 felé"
7.  A 2. típusú diabetes mellitus prognosztikai jelentősége a sebészileg kezelt és irradiált gingiva carcinomás betegeknél
8.  20 év replantációs tapasztalatai
9.  20 éves a parodontológiai klinika (1997-2017) : Happy Birthday!!!
10.  A 2015. évben végzett fogorvostan-halgatók doktorrá avatása
11.  A 3 dimenziós CT-vizsgálatok jelentősége a szájsebészet területén
12.  3D nyomtatható biokompatibilis modell alapanyagok polimerizációs tulajdonságainak vizsgálata
13.  40 éve növekvő neurofibroma a palatumon : esetismertetés
14.  4th Preventive Dental Conference Strategies in Oral Health Promotion and Prevention for Europe : November 14-15, 2003 Budapest, Hungary
15.  5. Preventív Fogászati Konferencia : Budapest, 2008. november 13-15.
16.  5th Preventive Dental Conference : November 13-15, 2008. Budapest, Hungary
17.  70 éves Dr. Bodó László a Dr. Orsós Sándor Emlékérem 2009. évi kitüntetettje
18.  80 éves a fogászati oktatás a Debreceni Egyetemen
19.  8-12 év közötti teljes egyoldali ajak- és szájpadhasadékos betegek koponyafelépítése
20.  Aceton és nem aceton tartalmú bondanyagok hatásának összehasonlítása patkányfogak pulpális erein
21.  Az actinomycosis cervicofacialis klinikai jellemzői és korszerű terápiája : irodalmi összefoglaló és esetközlés
22.  Actinomycosis talaján kialakult pharyngocutan defektus sebészi kezelése
23.  Adalékok a felnőttkori orthodontiai-protetikai kezelések témaköréhez egy esettanulmány kapcsán
24.  Adatok a fogászati góc kérdéséhez
25.  Adatok a határon túli magyarság fogászati félelem értékeiről 12-19 éves korcsoportban
26.  Adatok a magyar-szlovák határ mentén élő magyar populáció fogászati félelem- és szorongás-értékeiről : tájékozódó vizsgálat
27.  Adatok budapesti középiskolások fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről
28.  Adatok fogyatékkal élők fogászati félelem és szorongás értékeiről, valamint embert, szájat illetve fogat ábrázoló rajzairól
29.  Adatok általános iskolás (8-15 éves) gyermekek fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről
30.  Addíciós szilikon lenyomatanyag zsugorodásának összehasonlító vizsgálata pisztolyos és kézi keverés esetén
31.  Adhéziós hidak készítésének fejlődése, különös tekintettel a pillérek alakítására : irodalmi áttekintés
32.  Adonikus titánoxidkerámiával bevont titánlemezek eltávolításának utóvizsgálatai
33.  Ajak- és szájpadhasadékhoz társuló ectodermalis dysplasia (EEC-szindróma) esete
34.  Az ajak- és szájpadhasadékos betegek cariológiai, parodontológiai és orthodontiai vizsgálata
35.  Az ajak-szájpadhasadék sebészet hazai helyzete az orthodoncia-állcsont orthopédia, a maxillo-facialis sebészet és a rekonstrukciós sebészet szemszögéből
36.  Ajánlás a só fluordúsításának caries preventív célból történő magyarországi bevezetésére
37.  Akut-fázis fehérjék szerepe a krónikus periapikális granuloma patogenezisében
38.  Alkálifémek hatásának vizsgálata Candida albicans néhány, virulenciával összefüggő tulajdonságára
39.  Allergiás betegek fogszabályozó kezelésének lehetőségei : esetismertetés
40.  Az alsó archarmad Di Paolo-féle vizsgálata Cone-Beam CT adatállományon
41.  Alsó frontfoghiányok azonnali pótlása Denti OP és tűimplantátumok segítségével : esetismertetés
42.  Alsó impactált bölcsességfogak eltávolítása utáni parodontális állapotok vizsgálata, két lebenytechnika összehasonlító elemzése
43.  Alsó részleges kivehető fogpótlást viselő páciensek mikrobiológiai és immunológiai vizsgálata peri-implantitiszes és egészséges kontrollcsoportba tartozó esetekben : 12 hónapos utánkövetés
44.  Az alsó végtag digitális szubtrakciós angiográfiája a mandibula fibulalebennyel történő rekonstrukciója előtt
45.  Az alsó-felső fogatlan állcsontgerincek hajlásszögének vizsgálata a sagittalis síkra vetítve
46.  Az amalgámok toxikológiai vonatkozásai
47.  Amalgámtömések összehasonlító klinikai vizsgálata
48.  Aminfluorid (AmF) és ónfluorid (SnF2) tartalmú fogpaszta és szájöblítő hatása felnőtteken a plakk-képződésre és az ínygyulladásra
49.  Aminfluorid Szimpózium, Basel, 2013. április 19.
50.  Aminfluorid és ónfluorid tartalmú fogkrém és szájöblítő mikrobiológiai hatásosságának vizsgálata

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
>>