Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Fogorvosi Szemle - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 >>

1.  100 éves a Debreceni Egyetem
2.  10-30%-os hidrogén-peroxid humán fogzománcra gyakorolt hatásának in vitro vizsgálata
3.  12-14 éves gyermekek "fogászati félelmének és szorongásának" hatása a fogazat állapotának alakulására
4.  14-18 éves budapesti (VIII. kerületi) középiskolások fogazati állapota 1991-ben (Egy fogászati-szociológiai vizsgálat fogorvosi vonatkozásai)
5.  18-19. századi múmiák fogköveinek mikroszkópos vizsgálata
6.  2. Preventív Fogászati Konferencia : "Orális egészség - útban 2000 felé"
7.  A 2. típusú diabetes mellitus prognosztikai jelentősége a sebészileg kezelt és irradiált gingiva carcinomás betegeknél
8.  20 év replantációs tapasztalatai
9.  20 éves a parodontológiai klinika (1997-2017) : Happy Birthday!!!
10.  A 2015. évben végzett fogorvostan-halgatók doktorrá avatása
11.  A 3 dimenziós CT-vizsgálatok jelentősége a szájsebészet területén
12.  3D nyomtatható biokompatibilis modell alapanyagok polimerizációs tulajdonságainak vizsgálata
13.  3D nyomtatható MED610 polimerből kioldódó monomerek kvalitatív analízise és ezek hatása sejtekre
14.  40 éve növekvő neurofibroma a palatumon : esetismertetés
15.  4th Preventive Dental Conference Strategies in Oral Health Promotion and Prevention for Europe : November 14-15, 2003 Budapest, Hungary
16.  5. Preventív Fogászati Konferencia : Budapest, 2008. november 13-15.
17.  5th Preventive Dental Conference : November 13-15, 2008. Budapest, Hungary
18.  70. születésnapja alkalmából köszöntjük Prof. Dr. Barabás Józsefet
19.  70 éves Dr. Bodó László a Dr. Orsós Sándor Emlékérem 2009. évi kitüntetettje
20.  80 éves a fogászati oktatás a Debreceni Egyetemen
21.  8-12 év közötti teljes egyoldali ajak- és szájpadhasadékos betegek koponyafelépítése
22.  Aceton és nem aceton tartalmú bondanyagok hatásának összehasonlítása patkányfogak pulpális erein
23.  Acromegaliás páciens teljes foghiányának ellátása részlegesen egyéni értékű artikulátorban készült teljes lemezes fogpótlással
24.  Az actinomycosis cervicofacialis klinikai jellemzői és korszerű terápiája : irodalmi összefoglaló és esetközlés
25.  Actinomycosis talaján kialakult pharyngocutan defektus sebészi kezelése
26.  Adalékok a felnőttkori orthodontiai-protetikai kezelések témaköréhez egy esettanulmány kapcsán
27.  Adalékok a magyar fogászati (fogorvosi) ellátás és oktatás történetéhez XVIII. századtól a XX. századig
28.  Adatok a fogászati góc kérdéséhez
29.  Adatok a határon túli magyarság fogászati félelem értékeiről 12-19 éves korcsoportban
30.  Adatok a magyar-szlovák határ mentén élő magyar populáció fogászati félelem- és szorongás-értékeiről : tájékozódó vizsgálat
31.  Adatok budapesti középiskolások fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről
32.  Adatok fogyatékkal élők fogászati félelem és szorongás értékeiről, valamint embert, szájat illetve fogat ábrázoló rajzairól
33.  Adatok általános iskolás (8-15 éves) gyermekek fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről
34.  Addíciós szilikon lenyomatanyag zsugorodásának összehasonlító vizsgálata pisztolyos és kézi keverés esetén
35.  Adhéziós hidak készítésének fejlődése, különös tekintettel a pillérek alakítására : irodalmi áttekintés
36.  Adonikus titánoxidkerámiával bevont titánlemezek eltávolításának utóvizsgálatai
37.  Ajak- és szájpadhasadékhoz társuló ectodermalis dysplasia (EEC-szindróma) esete
38.  Az ajak- és szájpadhasadékos betegek cariológiai, parodontológiai és orthodontiai vizsgálata
39.  Az ajak-szájpadhasadék sebészet hazai helyzete az orthodoncia-állcsont orthopédia, a maxillo-facialis sebészet és a rekonstrukciós sebészet szemszögéből
40.  Ajánlás a só fluordúsításának caries preventív célból történő magyarországi bevezetésére
41.  Akiért a harang szól! Prof. Dr. Honoris Causa Bocskay István (Máramarossziget, 1929. augusztus 2. Marosvásárhely, 2021. április 22.)
42.  Akut-fázis fehérjék szerepe a krónikus periapikális granuloma patogenezisében
43.  Alkálifémek hatásának vizsgálata Candida albicans néhány, virulenciával összefüggő tulajdonságára
44.  Allergiás betegek fogszabályozó kezelésének lehetőségei : esetismertetés
45.  Az alsó archarmad Di Paolo-féle vizsgálata Cone-Beam CT adatállományon
46.  Az alsó bölcsességfogak juxta-apikális radiolucenciája : irodalmi összefoglaló
47.  Alsó frontfoghiányok azonnali pótlása Denti OP és tűimplantátumok segítségével : esetismertetés
48.  Alsó impactált bölcsességfogak eltávolítása utáni parodontális állapotok vizsgálata, két lebenytechnika összehasonlító elemzése
49.  Alsó részleges kivehető fogpótlást viselő páciensek mikrobiológiai és immunológiai vizsgálata peri-implantitiszes és egészséges kontrollcsoportba tartozó esetekben : 12 hónapos utánkövetés
50.  Az alsó végtag digitális szubtrakciós angiográfiája a mandibula fibulalebennyel történő rekonstrukciója előtt

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 >>