Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Feith Helga Judit - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Autizmussal kapcsolatos ismeretek, attitűdök és gondozási tervek vizsgálata védőnő hallgatók körében
2.  Az autizmussal kapcsolatos ismeretek, valamint a felismerés és a gondozás jelentősége a védőnői munkában : 2. [r.]
3.  Autizmussal kapcsolatos ismeretek és attitűdök felsőoktatásban tanuló hallgatók körében
4.  Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
5.  Betegjogok a régmúltban? : normativitás az orvosi munkában a XIX. századig, különös tekintettel az első átfogó magyar egészségügyi uralkodói rendeletre
6.  Betegjogok etnikai metszetben
7.  Covid19 előtt és után... : az Egészségműveltség és egészség-magatartás mérésének lehetősége tizenévesek körében
8.  Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára
9.  Családalapítási tervek és stressz tényezők vizsgálata III-IV. éves ápoló és védőnő hallgatók körében készített országos felmérés eredményei alapján
10.  Családalapítási tervek és stressztényezők vizsgálata védőnő hallgatók körében készített országos felmérés eredményei alapján
11.  Családalapítással kapcsolatos hallgatói attitűdök a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán
12.  A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás
13.  Diplomás ápoló-, védőnő és orvostanhallgatónők családképének és családterveinek összehasonlító vizsgálata
14.  Diplomás ápolónők és orvosnők az egészségügy szolgálatban
15.  Egy iskolai kézhigiénés egészségnevelési program hatásvizsgálatának tanulságai - az első pilot eredmények
16.  Egy lehetséges iskolai "jógyakorlat" az újraélesztés kortársoktatásában : egy egészségfejlesztési program első tapasztalatai
17.  Egészség és egészségmagatartás leendő és végzett diplomás ápolónők és orvosnők körében
18.  Egészségpedagógiai tapasztalatok a gyermekek kézmosásának oktatásában; higiénés nevelés a világjárványban
19.  Egészségügyi diplomás nők családi és munkahelyi szerepeinek konfliktusa
20.  Felelősségi kérdések a házi gyermekorvosi praxisban
21.  A felső tagozatos és a középiskolai biológia tankönyvek szerepe az egészségnevelésben
22.  Főiskolai hallgatók véleménye az ápolói pálya választásáról
23.  Főiskolai hallgatók véleménye az ápolói pálya választásáról
24.  "Főiskolai hallgatók érték és pályaorientációja" kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága
25.  Gyermekvédelmi feladatok a praxisban : mit tehet a háziorvos?
26.  Gyermekvédelmi feladatok, kötelezettségek és lehetőségek a házi gyermekorvosi praxisban
27.  Hivatáspresztízs és önértékelés
28.  A III. szintű neonatális intenzív centrumokban dolgozó orvosok szakmai és családi jellemzői, nehézségei, elégedettsége, erőforrásai : magyarországi helyzetkép
29.  The Impact of Ethical and Legal Decision-Making in Neonatal Intensive Care on Psychosocial Wellbeing of the Health Care Professionals : The Overview of the Hunic Project Study Design
30.  Jogi szabályozás kérdése az egészségügyi ellátás egy különös területén... : neonatológiai osztályokon dolgozó orvosok és ápolók véleményének változása az elmúlt 20 évben
31.  Jövőkép - az ötödéves orvostanhallgató-nők karrier- és családtervei
32.  A kiskorú betegek egészségügyi ellátásának betegjogi aspektusai
33.  Kiskorúak egészségügyi ellátása Magyarországon betegjogi aspektusból
34.  Koraszülöttek és a koraszülött ellátás történeti vonatkozásai
35.  Koraszülöttek és a koraszülött ellátás történeti vonatkozásai
36.  Kortárs egészségfejlesztési programok gyermekek és fiatalok körében a hazai és a nemzetközi szakirodalom tükrében : szisztematikus áttekintés
37.  Kortárs egészségfejlesztési programok közvetlen hatása alsó tagozatos gyermekek kézhigiénés tudására és megfelelő kézmosási technikájára
38.  Kórházi regulák a XIX. századi Magyarországon
39.  Közegészségügyi kérdések XVIII. századi (jog)források tükrében
40.  Laikusok onkológiai ellátáshoz kapcsolódó ismeretei, tapasztalatai és attitűdjei
41.  Látássérült édesanyák gyermekvállalással és gondozásal kapcsolatos tapasztalatai
42.  Magyar egészségügyi hatósági igazgatás szervezeti modelljei a XVIII. századtól napjainkig
43.  Magyarországi helyzetkép táplálkozási szokásokról a kultúra és a hagyományok tükrében, különös tekintettel a romákra
44.  De mégis, kinek a felelőssége?
45.  Női szerepek diplomás ápoló hallgatónők jövőképében
46.  Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomások életpályáin
47.  Az orvosok kötelezettségei, a betegek jogai a dualizmus korában hatályos egészségügyi jogszabályok alapján
48.  Orvosok és ápolók véleménye a szülői döntési kompetenciákról a NIC osztályokon
49.  Orvostanhallgató-nők, diplomásápoló-hallgatónők és védőnőhallgatók szociokulturális hátterében megmutatkozó azonosságok és különbségek
50.  A roma női populáció életkörülményeinek összehasonlító vizsgálata

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>