Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

HALLGATÓK - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 >>

1.  Abnormal illness behavior and Internet addiction severity: The role of disease conviction, irritability, and alexithymia
2.  Academic stress, hair and saliva cortisol, and their relationship with body mass index and fat percentage in first year medical students
3.  Advanced Practice Nurse (APN) MSc képzés bevezetése Magyarországon
4.  Affective Symptoms and Traumatic Stress Among College Students at Risk for ADHD During the Second Lockdown in Greece
5.  Alcohol Consumption Among University Students
6.  Alternatív dohánytermékek használata fesztiválon részt vevő fiatal felnőttek körében
7.  Assessing post-cue exposure craving and its association with amount wagered in an optional betting task
8.  Assessment of relationship between the use of cell phone and social networks and sleep quality in students of medical sciences: A cross-sectional study
9.  Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében
10.  Az asszertív magatartás jellemzői az ápolásban
11.  Attention-deficit hyperactivity disorder and addictions (substance and behavioral): Prevalence and characteristics in a multicenter study in France
12.  Comparing problem gamblers with moderate-risk gamblers in a sample of university students
13.  A Comparison of Factors Influencing Health Risk Behaviour of College Students in the Countries of the Carpathian Basin
14.  A comparison of university student and community gamblers: Motivations, impulsivity, and gambling cognitions
15.  Counseling in Nursing: Examination of student nurses' counseling competence = Tanácsadás az ápolásban: ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata
16.  Cross-Cultural Differences in Psychological Health, Perceived Stress, and Coping Strategies of University Students During the COVID-19 Pandemic
17.  Családalapítási tervek és azt befolyásoló tényezők
18.  Családalapítással kapcsolatos hallgatói attitűdök a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán
19.  Családon belüli szociális, mentálhigiénés kompetenciák fejlesztésével szerzett tapasztalataink egészségügyi alapszakos felsőoktatási hallgatók körében
20.  A depresszív élményfeldolgozás háttértényezői főiskolai hallgatóknál
21.  A dietetikusi hivatás értékelése az egyetemi hallgató és a gyakorló szakember oldaláról
22.  Dietetikusok és dietetikus hallgatók pszichiátriai betegségekre vonatkozó ismereteinek és a mentális zavarban szenvedőkkel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata
23.  Different facets of compulsive buying among Chinese students
24.  A diszfunkcionális attitűdök, megküzdési stratégiák és az attribúciós stílus összefüggése a szubklinikus depressziós tünetegyüttessel főiskolai hallgatóknál
25.  Dohányzási szokások és attitűdök vizsgálata ápoló és védőnő szakos hallgatók körében
26.  DSM-5 Internet gaming disorder among a sample of Mexican first-year college students
27.  E3 - Energia-egyensúly Egészségprogram Egyetemistáknak
28.  E3 - Energia-egyensúly Egészségprogram Egyetemistáknak : [1. r.]
29.  Eating disorder characteristics among Hungarian medical students: Changes between 1989 and 2011
30.  Eating disorder risk, exercise dependence, and body weight dissatisfaction among female nutrition and exercise science university majors
31.  Effect of non-alcoholic beer on Subjective Sleep Quality in a university stressed population
32.  Effects of regular sport activities on stress level in sporting and non-sporting university students
33.  Egyetemi hallgatók alkoholfogyasztáss és véleménye az alkoholizmusról
34.  Egyetemi hallgatók egészségműveltségének vizsgálata
35.  Egyetemi hallgatók szexuális szokásainak felmérése
36.  Egyetemisták egészségmagatartása - és ami mögötte van
37.  Egyetemisták élelmiszer-fogyasztása az adalékanyag-kitettség becslésének felmérése tükrében
38.  Egyetemisták és főiskolások szívbetegséggel kapcsolatos egészségmagatartása, rizikótudata és hiedelmei
39.  Egyszeri edukáció hatása a fiatal felnőttek derékfájdalommal kapcsolatos ismereteire
40.  Egészséges táplálkozással kapcsolatos szokások egyetemi hallgatók körében
41.  Az egészséggel kapcsolatos naiv elméletek, tévképzetek egy próbamérés tapasztalatai alapján
42.  Az egészségi állapot komplex fejlesztésére irányuló módszer kidolgozása és annak hatékonyságvizsgálata főiskolai és egyetemi hallgatók körében
43.  Az egészségmagatartás összehasonlító vizsgálata orvostanhallgatók és jogászhallgatók körében
44.  Egészségtudományi képzésben résztvevők egészségmagatartása és egészségértése
45.  Egészségügyi hallgatók szexuális attitűdje
46.  Az Egészségügyi Világszervezet öttételes jól-lét kérdőívének vizsgálata a Semmelweis Egyetem elsőéves hallgatóinak körében
47.  Elektronikus cigaretta használat felsőoktatásban tanuló hallgatók körében
48.  Energiaital fogyasztási szokások és egészségtudatosság a felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók körében
49.  Az evési magatartás összefüggéseinek vizsgálata főiskolai hallgatónőknél
50.  Exercise motivational regulations and exercise addiction: The mediating role of passion

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 >>