Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Simon Mária - Kapcsolódó tételek


1.  42 év története - Szemelvények audiológiai állomásunk munkájából : szakorvos-képzés, -továbbképzés, asszisztens-képzés
2.  Beszámoló a 22. ECNP Kongresszusról : Isztambul, 2009. szeptember 12-16.
3.  Beszámoló az ECNP 24. kongresszusáról : Párizs, 2011. szeptember
4.  Beszámoló az Európai Pszichiátriai Társaság (EPA) 18. kongresszusáról : München, 2010. február 27- március 2.
5.  Gondolatok szkizofrén páciensek ambuláns művészetterápiájáról
6.  A Gyermekkori Trauma Kérdőív magyar nyelvű validálásának előzetes eredményei
7.  Gépiség és mechanikus erotika : a szkizofrénia fenomenológiájának vizsgálata a pécsi Reuter Gyűjtemény két alkotójánál
8.  Jó általános kognitív készségek hatása az irónia megértésére szkizofréniában : funkcionális MRI vizsgálat
9.  Klonális pluralizáció : a kóros identifikációk újabb formája
10.  A kognitív funkciók változása krónikus szkizofréniában : a quetiapin hatása a kognitív funkciókra
11.  Memóriafajták a pszichodinamikus megközelítés tükrében
12.  Mentalizáció és életminőség összefüggései szkizofréniában
13.  Mentalizációs deficit neurológiai betegségekben: összefoglaló közlemény
14.  A mentalizációs zavar nyelvpragmatikai és neurokognitív összefüggései szkizofréniában
15.  Mentalizálás és rehumanizáció
16.  Minor fizikális anomáliák szkizofrén betegek hozzátartozói között : szisztematikus áttekintő közlemény
17.  Miért fontos a nem? - Vagy miért nem? : az illegális szerfogyasztásban felmerülő különbségek elemzése egy országos reprezentatív felmérés kapcsán
18.  A Mágikus Fogalomképzés Skála hazai változatának kialakítása
19.  Még mindig a "királyi út"? : az álom a neurobiológia és a pszichoanalízis metszetében
20.  Neuroplaszticitás és depresszió : a kedélybetegség új neurobiológiai elmélete
21.  A nyelvpragmatika szerepe a szkizofrén betegek tudatelméleti deficitjében
22.  Pethő Bertalan két tanulmánya egy szkizofrén zeneszerző kottáiról
23.  Physiological values of glucose-6-phosphate-dehydrogenase (G-6-PD) in chorionic villi
24.  A posztpartum megjelenő terhességi téveszme integratív megközelítése
25.  Reuter Camillo "A háború szerepe az elmebajok kóroktanában" című írása a mai stressz- és traumakutató szemével
26.  Szkizofrén betegek mentalizációs készségének vizsgálata funkcionális képalkotó eljárásokkal : szisztematikus áttekintő közlemény
27.  Szkizotípia: elzárkózás vagy mágikus feloldódás
28.  Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid, módosított változatának (SPQ-BR) magyar adaptációja és faktorainak értelmezése
29.  Szociális kognitív eltérések szkizofrén páciensek első fokú hozzátartozói között
30.  A szubjektív életminőség atípusos antipszichotikumok tartós szedése során
31.  Theory of mind deficits in euthymic patients with bipolar I disorder : theoretical background and guidelines for neuroimaging research
32.  A tükörneuronok - avagy Újabb adatok az interszubjektivitás neurobiológiájáról
33.  Zene a képben : kottaábrázolások és egyéb zenei vonatkozású képi elemek szkizofrén alkotók vizuális alkotásaiban
34.  Az életminőség mérésének problémái krónikus szkizofréniában : a "szubjektív jóllét neuroleptikus kezelés során" skála magyar változata

  Mind kijelölve: