Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PÁLYAVÁLASZTÁS - Kapcsolódó tételek


1.  Asztmás gyermekek és ifjak pályaválasztási felkészítése
2.  Asztmás gyermekek és ifjak pályaválasztási felkészítése
3.  Change of medical student attitudes toward psychiatry: the impact of the psychiatric clerkship
4.  A családorvosi hivatás jövőképe : milyen tényezők befolyásolják az orvostanhallgatók pályaválasztását?
5.  A családorvoslás mint karrier : orvostanhallgatók pályaválasztással kapcsolatos vélekedései és motivációi
6.  A családorvoslás mint karrier : orvostanhallgatók pályaválasztással kapcsolatos vélekedései és motivációi
7.  A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás
8.  Egészségügyi karrier a XXI. században? : karriertevezés, személyzetfejlesztés egy egészségügyi intézményben
9.  Egészségügyi szakdolgozók pályaelhagyási szándéka Csongrád megyében
10.  Az egészségügyi szakdolgozók pályaválasztása
11.  Főiskolai hallgatók véleménye az ápolói pálya választásáról
12.  "Főiskolai hallgatók érték és pályaorientációja" kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága
13.  Időzített bomba? : pályaválasztás és elvándorlás
14.  A körzeti ápolás mint perspektíva a Semmelweis Egyetem ápolóhallgatói körében
15.  Középiskolások ápolói pályaképe
16.  A magyar gyógytornászok migrációs és pályaelhagyási magatartásának felmérése
17.  Milyen tényezők befolyásolják az orvostanhallgatók pályaválasztását : a családorvosi hivatás jövőképe
18.  "Miért szeretne katonatiszt lenni?" - A Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai alapképzési szakjaira jelentkezők pszichológiai alkalmasságvizsgálatának tapasztalatai különös tekintettel a motivációra
19.  Nemi, demográfiai és nemi egalitarianizmussal kapcsolatos vélekedés szerinti sajátosságok a hosszú távra szóló párválasztással kapcsolatos attitűdökben
20.  Az onkológiai szakdolgozók érzelmi munkájának vizsgálata a pályaválasztási motivációk tükrében
21.  Orvosi létszámok és a nemzetközi orvosmigráció aktuális hatása Magyarországon
22.  Az orvosi pálya választásának motivációi Magyarországon az ezredfordulón
23.  Az orvosi pályaválasztás átalakulása - esélyek és lehetőségek Magyarországon
24.  Az orvostanhallgatók pályán maradásra, pályaelhagyásra vonatkozó elképzelései
25.  Orvostanhallgatók szakterület-választással kapcsolatos motivációi, fókuszban a háziorvosi hivatás
26.  Professzionális szocializáció a fogorvosképzés során
27.  Pályaorientációs vizsgálat a Széchenyi István Egyetem Egészségtudományi Tanszék védőnő hallgatói körében
28.  Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomásápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében
29.  A pályaválasztási orvosi tanácsadás és a szakmai alkalmasság orvosi véleményezése az új szakmaképzési rendszerben
30.  A pályaválasztási szaktanácsadás sajátos teendői az orvosi pálya témakörében
31.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ápolók szakmai továbbképzési motivációja és pályaképe
32.  A szociális ellátásban tevékenykedő ápolók és gondozók presztízse és értékei
33.  Sötét vonások a munkahelyen
34.  Tartáshibában szenvedő fiatalok pályaválasztási problémái
35.  A tűzoltó pályaválasztás és pályán maradás motivációi
36.  Vonzó-e még a sebészet?
37.  A védőnők pályaelhagyásának vizsgálata
38.  Az ápolás-és betegellátás alapszakos hallgatók karrier-aspirációit befolyásoló tényezők vizsgálata
39.  Ápolói hivatás népszerűsége a pályaválasztók körében
40.  Értékek dominanciája a pályaválasztásban : az értékattitűd jellemzői a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának elsőéves halgatói körében

  Mind kijelölve: