Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

PÁLYAVÁLASZTÁS - Kapcsolódó tételek


1.  Asztmás gyermekek és ifjak pályaválasztási felkészítése
2.  Asztmás gyermekek és ifjak pályaválasztási felkészítése
3.  Change of medical student attitudes toward psychiatry: the impact of the psychiatric clerkship
4.  A családorvosi hivatás jövőképe : milyen tényezők befolyásolják az orvostanhallgatók pályaválasztását?
5.  A családorvoslás mint karrier : orvostanhallgatók pályaválasztással kapcsolatos vélekedései és motivációi
6.  A családorvoslás mint karrier : orvostanhallgatók pályaválasztással kapcsolatos vélekedései és motivációi
7.  A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás
8.  Egészségügyi karrier a XXI. században? : karriertevezés, személyzetfejlesztés egy egészségügyi intézményben
9.  Egészségügyi szakdolgozók pályaelhagyási szándéka Csongrád megyében
10.  Az egészségügyi szakdolgozók pályaválasztása
11.  Főiskolai hallgatók véleménye az ápolói pálya választásáról
12.  "Főiskolai hallgatók érték és pályaorientációja" kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága
13.  Időzített bomba? : pályaválasztás és elvándorlás
14.  A körzeti ápolás mint perspektíva a Semmelweis Egyetem ápolóhallgatói körében
15.  Középiskolások ápolói pályaképe
16.  A magyar gyógytornászok migrációs és pályaelhagyási magatartásának felmérése
17.  Milyen tényezők befolyásolják az orvostanhallgatók pályaválasztását : a családorvosi hivatás jövőképe
18.  Nemi, demográfiai és nemi egalitarianizmussal kapcsolatos vélekedés szerinti sajátosságok a hosszú távra szóló párválasztással kapcsolatos attitűdökben
19.  Az onkológiai szakdolgozók érzelmi munkájának vizsgálata a pályaválasztási motivációk tükrében
20.  Orvosi létszámok és a nemzetközi orvosmigráció aktuális hatása Magyarországon
21.  Az orvosi pálya választásának motivációi Magyarországon az ezredfordulón
22.  Az orvosi pályaválasztás átalakulása - esélyek és lehetőségek Magyarországon
23.  Az orvostanhallgatók pályán maradásra, pályaelhagyásra vonatkozó elképzelései
24.  Professzionális szocializáció a fogorvosképzés során
25.  Pályaorientációs vizsgálat a Széchenyi István Egyetem Egészségtudományi Tanszék védőnő hallgatói körében
26.  Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomásápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében
27.  A pályaválasztási orvosi tanácsadás és a szakmai alkalmasság orvosi véleményezése az új szakmaképzési rendszerben
28.  A pályaválasztási szaktanácsadás sajátos teendői az orvosi pálya témakörében
29.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ápolók szakmai továbbképzési motivációja és pályaképe
30.  A szociális ellátásban tevékenykedő ápolók és gondozók presztízse és értékei
31.  Sötét vonások a munkahelyen
32.  Tartáshibában szenvedő fiatalok pályaválasztási problémái
33.  A tűzoltó pályaválasztás és pályán maradás motivációi
34.  Vonzó-e még a sebészet?
35.  A védőnők pályaelhagyásának vizsgálata
36.  Az ápolás-és betegellátás alapszakos hallgatók karrier-aspirációit befolyásoló tényezők vizsgálata
37.  Ápolói hivatás népszerűsége a pályaválasztók körében
38.  Értékek dominanciája a pályaválasztásban : az értékattitűd jellemzői a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának elsőéves halgatói körében

  Mind kijelölve: