Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Kéri György - Kapcsolódó tételek


1.  Antiproliferatív hatású tiofén és a-tertiofénszármazékok előállítása
2.  Antitumor hatású molekulák : jeltovábbítás-gátlás és programozott sejthalál-indukálás
3.  EGFR/c-Met kettősgátlók fejlesztése és biokémiai vizsgálata
4.  Eljárás 4-klór-(6-szubsztituált-fenil)-pirimidinek előállítására
5.  Epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) : célpont a tüdő adenocarcinomájának kezelésében
6.  Erlotinib-érzékeny és erlotinib-rezisztens sejtvonalakat gátló pirido[2,3-b] pirazinok, és előállításuk régiószelektív kondenzációs reakcióval
7.  Kohonen-féle önszerveződő tulajdonságtérkép használata humán ADMET és kináz adatok QSAR predikciójában
8.  Mycobacterium tuberculosis ellenes hatóanyagok fejlesztése és szerkezethatás összefüggéseinek vizsgálata
9.  P21-aktivált kináz gátlók vizsgálata "in silico" módszerek felhasználásával
10.  Plantago media L antitumor hatóanyagainak szerkezete és biológiai aktivitása
11.  Potenciális antitumor hatású FGFR inhibitorok fejlesztése
12.  Potenciális daganatellenes hatású vegyületek előállítása és vizsgálata
13.  TT-232, egy erős in vitro és in vivo antitumor aktivitást mutató tumorszelektív szomatosztatin analóg
14.  Tuberkulózis ellenes hatású kináz-inhibítorok fejlesztése
15.  Új eljárás savamidok előállítására, alacsony reaktivitású észterekből : 2-acilamino-1-benzotiofén-3-karboxamid származékok előállítása

  Mind kijelölve: