Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Gazdag Gábor - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Az addiktológiai ellátás területén bekövetkezett változások hatása egy, ezen a területen dolgozó civil szervezetre
2.  Az addiktológiai járóbeteg ellátás területén működő civil szolgáltatók szervezeti problémáinak elemzése egy példán keresztül
3.  Az akut elektrokonvulzív kezeléssel párhuzamosan alkalmazott pszichofarmakoterápia optimalizálásának szempontjai
4.  Az alkoholmegvonási delírium miatt hospitalizált betegek ellátásának kérdései
5.  Antidepresszív kezeléshez társuló hiponatrémia : esetismertetés
6.  Antipszichotikumok kombinációjának használata szkizofrénia kezelésében. Irodalmi áttekintés
7.  The augmentation of clozapine treatment with electroconvulsive therapy = Clozapinterápia augmentációja elektrokonvulzív kezeléssel
8.  Barriers to antiviral treatment in hepatitis C infected intravenous drug users = A hepatitisz C fertőzött intravénás szerhasználók antivirális kezelésének akadályai
9.  Beszámoló a Német Pszichiátriai, Pszichoterápiás és Ideggyógyászati Társaság (DGPPN) 2010. évi kongresszusáról
10.  Beszámoló az MPT VII. Nemzeti Kongresszusáról
11.  Biológiai terápia születése Magyarországon: Meduna László "első" görcskezelt betegek története
12.  Catatonia in disulfiram intoxication - a case report and a brief overview of the literature = Diszulfirám mérgezéshez társuló katatónia - esetismertetés és rövid irodalmi áttekintés
13.  Change of medical student attitudes toward psychiatry: the impact of the psychiatric clerkship
14.  A citalopram és a fluoxetin hatása a görcstevékenységre elektrokonvulzív kezelés során
15.  Comparison of propofol and etomidate regarding impact on seizure threshold during electroconvulsive therapy in patients with schizophrenia = A propofol és az etomidate görcsküszöbre kifejtett hatás...
16.  A COVID-19 járvány hatása a téveszmék tematikájára
17.  A családorvos szerepe a gerontopszichiátriában
18.  Do previous offences predict violent acts in psychiatric patients : a retrospective study in Hungary = Pszichiátriai betegségben szenvedők erőszakos bűncselekményeinek összefüggése korábbi bűnelköv...
19.  Az ECT kezelés hatékonysága depresszióban: metaanalízis
20.  Az elektrokonvulzív kezelés fizikai és elektrofiziológiai kérdései : irodalmi áttekintés
21.  Az elektrokonvulzív kezelés használatának változása a magyarországi pszichiátriai osztályokon 1992 és 2002 között
22.  Az elektrokonvulzív kezelés magyarországi hozzáférhetősége
23.  Az elektrokonvulzív terápia helye a korszerű biológiai pszichiátriában, az evidenciák tükrében
24.  Fejezetek a biológiai pszichiátria történetéből : az elektrokonvulzív kezelés hatékonyságának fokozására tett kísérletek
25.  Fenyegető humánerőforrás-krízis a pszichiátriai ellátásban
26.  A fertőző betegségek pszichiátriai vonatkozásai : irodalmi áttekintés
27.  Gerontopszichiátriai problémák megjelenése a konzultációs pszichiátriai gyakorlatban
28.  A gyógyszerfüggőség előfordulásának vizsgálata pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs osztályokon kezelt betegek között
29.  A görcskezelés születése
30.  Hepatitis C-vel fertőzött addiktológiai betegek interferon kezelésének dilemmái
31.  HIV-fertőzött személyek neurokognitív eltérései - hazai prevalenciavizsgálat előzetes eredményei
32.  Hányszor kell az ECT kezelésbe beleegyezni? : avagy Gondolatok egy ECT kezelés alkalmazásának jogi szabályozásáról
33.  Idős, belgyógyászati fekvőbetegek komorbid pszichiátriai állapotainak hatása a kórházi kezelés időtartamára és a kezeléssel kapcsolatos költségekre
34.  Interferon-alfa terápia alatt kialakuló pszichiátriai zavarok és kezelési lehetőségeik
35.  Az interferon-alpha kezelés psychiatriai mellékhatásai
36.  Az interferonkezelés pszichiátriai mellékhatásainak szűrése kérdőíves módszerrel
37.  Konrád Jenő adta a catatonia első magyar nyelvű, tudományos igényű leírását 1881/82-ben
38.  Laikusok elektrokonvulzív terápiával kapcsolatos attitűdje Magyarországon
39.  Lamotrigine in the treatment of psychotic depression associated with hereditary coproporphyria : case report and a brief review of the literature = A lamotrigin szerepe a herediter koproporfíriához...
40.  A mefloquin okozta neuropszichiátriai tünetegyüttesek (néhány eset alapján)
41.  Melyek a pszichiátriai betegek elégedettségének meghatározó tényezői?
42.  A modern magyar biológiai pszichiátria kezdetei: az atropin kóma történeti áttekintés
43.  Neurocognitive functions in patients with hepatitis C infection = Hepatitis C-fertőzött betegek neurokognitív funkciói
44.  Neuroleptikumok alkalmazása gerontopszichiátriai populáció agitáltsággal járó kórképeiben
45.  Noncompliance-hez vezető pszichiátriai zavarok a konzultációs pszichiátriai gyakorlatban
46.  Non-pharmacological biological therapies in schizophrenia = A szkizofrénia nem farmakológiai biológiai terápiái
47.  Az optimális stimulus-intenzitás beállításának stratégiái elektrokonvulzív kezelés során
48.  Produktív tünetek történeti változása : pszichotikus betegek téves eszméinek pszichiátriatörténeti vizsgálata
49.  A propofol és az etomidate összehasonlítása szkizofrén betegek elektrokonvulzív kezelése során
50.  A psychiater szerepe chronicus vírus-hepatitises betegek interferon-alpha kezelésében : ellenjavallatok és mellékhatások a klinikus szemszögéből

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>