Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Janka Zoltán - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 >>

1.  A 9-hidroxi-risperidon kivédi a stressz indukálta ß-aktin választ patkány hippokampuszban
2.  Acetilkolin-észteráz gátlás és szérum lipokinek Alzheimer-kórban: barát vagy ellenség?
3.  Addenbrooke's Kognitív Vizsgálat : a magyar változat kifejlesztése
4.  Affektív és kognitív döntéshozatali funkciók major depresszióban : a prefrontális cortex, a szerotonintranszporter és a személyiség szerepe
5.  Az agyi anatómiai szerkezetek és a kognitív működések kapcsolatának vizsgálata : összefoglaló tanulmány
6.  Agyi emissziós komputer tomográfia demenciában
7.  Akadályfutás a számokkal - a tudományos közlés buktatói
8.  Az akut és krónikus stressz hatása az Alzheimer-kór patomechanizmusában szerepet játszó gének transzkripciójára
9.  Az alkoholbetegek személyiségprofiljának bemutatása az átdolgozott Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív alapján
10.  Az Alzheimer-kór citoszkeletális változásai: a terápiás remény "váza"?
11.  Az Alzheimer-kór farmakoterápiája: 1999
12.  Az Alzheimer's Disease Assessment Scale kognitív alskála magyar verziójának validálása
13.  Antidepresszívumok hatása az amyloid prekurzor protein metabolizmusára patkány agyban
14.  Anti-hippocampális immunglobulinszintek vizsgálata paranoid szkizofrén betegek szérumában
15.  Az antipszichotikumok alkalmazása
16.  Apolipoprotein E polimorfizmus pick-demenciában
17.  Az apolipoprotein E4-allél mint genetikai rizikótényező Alzheimer-betegségben
18.  Apolipoprotein-E allél polimorfizmus Alzheimer-demenciában
19.  Apoptosis Alzheimer-kórban
20.  Arixiolitikumok Konszenzus Konferencia
21.  Az atípusos antipszichotikumok hatékonysága és a dopamin D3-receptor polimorfizmusának kapcsolata schizophreniában
22.  Beta-amiloid peptid okozta intracelluláris kalciumszint-változások Alzheimer-kórban szenvedő betegek fibroblastjain
23.  Biológiai markerek vizsgálata krónikus alkoholizmusban
24.  Biológiai markerek vizsgálata krónikus alkoholizmusban
25.  The "blue" side of glutamatergic neurotransmission: NMDA receptor antagonists as possible novel therapeutics for major depression = A glutamáterg neurotranszmisszió "szomorú" vetülete: az NMDA-rece...
26.  A chiralitasorientáció vizsgálata dementiában
27.  A demenciák klinikuma és terápiája
28.  Dementia: alanil- és arginil-aminopeptidáz aktivitás liquorban
29.  Dementia szindrómák szűrése : a 7 perces teszt magyarországi alkalmazása
30.  Dermatoglypha eltérések Alzheimer-demenciában
31.  A dopamin transzporter (DAT) aktivitás változása bupropion hatására 99MTc-TRODAT-1 SPECT vizsgálat depresszióban
32.  A duloxetin hatása a ß-aktin stresszválaszra patkány agyban
33.  Elemi vizuális funkciók vizsgálata az antipszichotikumok által előidézett extrapyramidalis mellékhatások követésében
34.  Első lépés egy egységes szemlélet felé: az Alkohol Megvonási Skála bevezetése a hazai betegellátási gyakorlatba
35.  Az emberi agy és intelligencia evolúciója
36.  Eseményfüggő potenciáleltérések és klinikai tünetek összefüggései szkizofréniában
37.  Az ezredforduló fényei : a szezonális affektív zavar és kezelése
38.  Fornix léziót követő amnesztikus szindróma, avagy Létezik-e reverzibilis Korsakow szindróma?
39.  Frontotemporal dementia : part I., History, prevalence, clinical forms = Frontotemporalis dementia : 1. r., Történet, prevalencia, klinikai előfordulás
40.  Frontotemporal dementia : part II., Differential diagnosis, genetics, molecular pathomechanism and pathology= Frontotemporalis dementia : 2. r., Differenciáldiagnózis, genetika, molekuláris patomec...
41.  Frontotemporal dementia : part III., Clinical diagnosis and treatment = Frontotemporalis dementia : 3. r., Klinikai diagnózis és kezelés
42.  A fényterápia hatása a vizuális kontrasztérzékenységre szezonális affektív zavarban : előzetes eredmények
43.  Fényterápia reflektorfényben
44.  Genetikai polimorfizmusok különféle eredetű dementia állapotokban
45.  Hangulatzavarok befolyása a kreativitásra
46.  'Heavy mental' pszichopatológia klasszikus zenében
47.  Hippocampus és pszichiátriai zavarok
48.  Humán mozgási spektrumok kvantitatív analízise : egyes pszichiátriai vonatkozások
49.  Hétköznapi gyanakvás: életünk a paranoia
50.  Az időskori depresszió

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 >>