Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

MAGATARTÁS - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 >>

1.  A 2009. évi orvosi Nobel-díj és egy meglepő üzenete: az életmód befolyásolja a telomerázaktivitást
2.  Agresszió kisgyerekkorban : avagy mikortól várható el az önkontroll?
3.  Agresszió kisgyermekkorban - avagy mikortól várható el az önkontroll?
4.  Az agyi dopaminerg transzmisszió purinerg modulációja; viselkedésfarmakológiai következmények
5.  Are direct messages (texts and emails) from wagering operators associated with betting intention and behavior? An ecological momentary assessment study
6.  Asthma bronchialéban szenvedő gyermekek közösségimédia-használata
7.  Autizmusban érintett tanulók körében alkalmazható anti-bullying megközelítés egy szakirodalmi áttekintés tükrében
8.  Autonomy Support or Direct Control? : High School Students' Experience of Their Teacher's Behavior
9.  Azonosnak lenni : az identitásról
10.  Bajai középiskolai tanulók versengő attitűdjének vizsgálata
11.  Beszámoló az Európai Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Társaság 24. Kongresszusáról : Korfu, 1994. szept. 6-10.
12.  A brief report on the relationship between self-control, video game addiction and academic achievement in normal and ADHD students
13.  Changes in substance use and other reinforcing behaviours during the COVID-19 crisis in a general population cohort study of young Swiss men
14.  Csecsemőkori érzelemregulációs kapacitás és anyai viselkedés megfigyelése fapofa (Still-Face) helyzetben
15.  Célok, tervek, törekvések : 1. [r.], Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek
16.  Determinants of object choice and object attachment: Compensatory consumption in compulsive buying-shopping disorder and hoarding disorder
17.  Deviáns viselkedési formák tartós szociális elhelyezése során
18.  Dohányzás serdülő- és ifjúkorban: az attitűdöktől a magatartásig
19.  Down-szindrómás gyermekek inteligenciaszintje, szociális kompetenciája (adaptív viselkedése) és az otthoni környezet jellemzői közötti kapcsolatok vizsgálata
20.  Drogfogyasztással és drogfogyasztókkal kapcsolatos attitűdök mérése középiskolások és tanárok körében
21.  Az Edzői Viselkedés Kérdőív hazai adaptációja
22.  The effect of loss-limit reminders on gambling behavior: A real-world study of Norwegian gamblers
23.  Egy oktatóprogram fejlesztésének lehetőségei tüdőgyógyász szakorvosok krónikus obstruktív tüdőbetegséggel kapcsolatos megítélése alapján
24.  Egészség az EU-ban: Magyar egészségügyi országprofil 2019
25.  Egészség és egészségkockázati magatartás hátrányos helyzetű gyermekek körében
26.  Az egészségbarát viselkedést befolyásoló hatásháló
27.  Egészséges és pszichiátriai beteg csoportok jövőorientáltságának összehasonlítása a mai magyar társadalomban
28.  Az egészségmagatartás változásának szociális-kognitív folyamatmodellje (HAPA-modell)
29.  Az egészségmagatartás összehasonlító vizsgálata orvostanhallgatók és jogászhallgatók körében
30.  Egészség-magatartással kapcsolatos attitűdök vizsgálata középiskolás és egyetemista fiatalok körében
31.  Az egészségműveltség és a terápiahűség felmérése magasvérnyomás-betegséggel élők körében
32.  Az egészségtudatosság néhány elemének vizsgálata kőbányai vendéglátóipari intézményekben
33.  Egészségügyi hallgatók szexuális attitűdje
34.  Egészségügyi szakdolgozók egészség-magatartása, orvoshoz fordulási szokásai Csongrád megyében
35.  Az elsősegélynyújtási attitűd változása a COVID-19-járvány idején
36.  Az emberek hozzáállása a zoonotikus megbetegedésekhez a COVID19 -világjárvány kapcsán
37.  Az emberi viselkedés hormonális szabályozása
38.  Az endorphinok szerepe magatartászavarokban : Gyermek- és Ifjúságpszichiátria : Zalaegerszeg, 1994. ápr. 7-9.
39.  Erőfeszítés alapú kontroll és végrehajtó funkciók az önszabályozásban
40.  Estimating and managing the changing methodological parameters of self-report surveys of addictive behavior - based on the waves of the National Survey on Addiction Problems in Hungary (NSAPH) in 2...
41.  Európai Egészségpillanatkép 2018. Vezetői Összefoglaló
42.  Experiences of Burnout Syndrome and the Process of Recovery
43.  A felnőttkori hipnotikus fogékonyság fejlődési és szocializációs meghatározói
44.  Fenntartható pozitív mentális egészség : a pozitív mentális egészség kibontakoztatása a fenntartható gondolkodásmód és viselkedés keretében
45.  Fiatal felnőttek egészségcéljainak vizsgálata: a cél megközelítő-elkerülő orientációjának személyes kontextusa és a célokhoz társuló szubjektív tapasztalatok
46.  Gambling, motor cautiousness, and choice impulsivity: An experimental study
47.  Gender Differences in Pathways to Compulsive Buying in Chinese College Students in Hong Kong and Macau
48.  A Gyermeki Viselkedés Kérdőív legrövidebb változatának (CBQ VS) magyar adaptációja
49.  A gyermekszívsebészeti beavatkozás hosszú távú hatásai a pszichológiai fejlődésre
50.  A gyermekviselkedési kérdőív diagnosztikai megbízhatósága és a több információforráson alapuló jellemzések sajátosságai

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 >>