Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ORVOSTANHALLGATÓK - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Beszámoló a SZOTE első éves orvostanhallgatóinak oktatott "Bevezetés a megelőző orvostudományba" című studium tapasztalatairól
2.  Bálint-csoportok Szlovéniában : előadás formájában elhangzott a VII. Magyar Bálint Konferencián 1994. május 14-én, Budapesten
3.  Change of medical student attitudes toward psychiatry: the impact of the psychiatric clerkship
4.  A családorvoslás mint karrier : orvostanhallgatók pályaválasztással kapcsolatos vélekedései és motivációi
5.  A családorvoslás mint karrier : orvostanhallgatók pályaválasztással kapcsolatos vélekedései és motivációi
6.  A cukorbetegek ismeretei betegségükről orvostanhallgatók felmérései alapján
7.  A dohányzás prevencióhoz való hozzáállás változása a Semmelweis Egyetem hallgatói között
8.  A dohányzási szokások változása és új alternatív termékek használata elsőéves orvostanhallgatók körében 2016 és 2020 között
9.  Egzisztenciális harcok a medikusok körében az I. világháború után
10.  Az egészségi állapot és az egészségmagatartás vizsgálata orvostanhallgatók körében
11.  Az egészségmagatartás összehasonlító vizsgálata orvostanhallgatók és jogászhallgatók körében
12.  Első évfolyamos orvostanhallgatók attitűdjei az orvosi kommunikáció oktatásával kapcsolatban
13.  Empátiás attitüd kialakítására és a pszichiátriai képzés az egyetemi oktatás gyakorlatában : hozzászólás
14.  Erkölcsi érzékenység mérése egy hazai orvostudományi egyetem hallgatóinál
15.  A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme
16.  A halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata : tabu-e még a halál?
17.  Harmadéves orvostanhallgatók alkoholfogyasztási szokásainak vizsgálata
18.  Hogyan látják orvostanhallgatók az alapellátás aktuális kérdéseit? : friss szemmel
19.  A hálapénzkérdés értékelése IV. éves orvostanhallgatók körében
20.  Az I. és az V. évfolyamos orvostanhallgatók dohányzási szokásai és leszoktatással kapcsolatos attitűdjei
21.  Jövőkép - az ötödéves orvostanhallgató-nők karrier- és családtervei
22.  Knowledge of Healthcare-Associated Infections among Hungarian Medical Students
23.  Kortárs segítésen alapuló egészségfejlesztési projekt a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán
24.  Kortársképzés, kortárssegítés a képzéseket vezető orvostanhallgatók jelentései alapján
25.  Kulturális különbözőségek elfogadása a külföldi orvostanhallgatók beilleszkedésében
26.  Kézhigiénés ismeretek és attitűdök orvostanhallgatók körében
27.  Lemorzsolódási kockázat az orvostanhallgatók körében
28.  Magas a kiégés prevalenciája magyar orvostanhallgatók között: az elmélyülés és pozitív szülői attitűdök mint lehetséges protektív tényezők
29.  Magyarországi orvostanhallgatók külföldi munkavállalási szándékai
30.  Meddőséggel kapcsolatos vélekedések orvostanhallgatók körében
31.  Medikus album a század elejéről
32.  A megküzdési stratégiák negatív és pozitív prediktív kapcsolata a kiégés három dimenziójával orvostanhallgatók körében
33.  Mit oktassunk az orvostanhallgatóknak a laboratóriumi medicináról : mit tudnak és mit nem a laboratóriumi vizsgálatok?
34.  Nézetek az orvosi hivatásról negyedik évfolyamos orvostanhallgatók körében
35.  Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia : Budapest, 2011. február 16-18.
36.  Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia : Budapest, 2012. február 15-17.
37.  Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2014 Semmelweis Egyetem : Budapest, 2014. április 2-4.
38.  Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2015 Semmelweis Egyetem : Budapest, 2015. február 11-13.
39.  Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia, 2016 Semmelweis Egyetem : Budapest, 2016. február 10-12.
40.  Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia 2018 : program és összefoglalók
41.  Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri Konferencia 2019 : Budapest, február 13-15., program és összefoglalók
42.  Orvos- és gyógyszerészhallgatók dohányzási szokásai
43.  Orvosegyetemi hallgatók pszichés egészségének és egészségkárosító magatartásának epidemiológiai vizsgálata
44.  Az orvosegyetemi hallgatók szerepe az egészségfejlesztésben
45.  Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről
46.  Orvosi pályaszocializáció a hallgatók boncolással kapcsolatos élményeinek tükrében : szakirodalmi áttekintés
47.  Orvoskutatás 2017 : első vizsgálati eredmények
48.  Orvosok/orvostanhallgatók öngyilkossággal kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata
49.  "Az orvostanhallgató későn találkozik a beteggel, viszont korán a tetemmel." : a bonctermi élmények hatásáról a magyarországi orvostanhallgatók körében
50.  "Az orvostanhallgató későn találkozik a beteggel, viszont korán a tetemmel" : a bonctermi élmények hatásáról a magyarországi orvostanhallgatók körében

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>