Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Németh Dezső - Kapcsolódó tételek


1.  Az aktuális teljesítmény és a mögötte álló tudás disszociációja: az idői tényezők szerepének áttekintése a procedurális tanulás példáján keresztül
2.  Az alvás differenciált hatása a munkamemória teljesítményre és a készségtanulásra : kognitív funkciók obstruktív alvási apnoéban
3.  Az alvás szerepe az implicit tanulási folyamatokban
4.  Diffusion MRI measured white matter microstructure as a biomarker of neurodegeneration in preclinical Huntington's disease = Diffúziós MRI-vel mért fehérállományi mikrostruktúra mint a neurodegener...
5.  The effect of negative mood and major depressive episode on working memory and implicit learning = A negatív hangulat és a major depresszív epizód hatása a munkamemóriára és az implicit tanulásra
6.  A hazai pálya előnyének pszichológiai faktorai
7.  Hyperglycaemic hemiballismus: implications from connectivity analisis for cognitive impairments = Hyperglykaemiás hemiballismus: implikációk a hálózatanalízisből a kognitív károsodásra
8.  Kognitív előny atipikus fejlődésben: kiemelkedő procedurális tanulás Tourette-szindrómában
9.  Kognitív fejlődés-neuropszichológia
10.  Kognitív funkciók vizsgálata alkoholfüggő betegeknél
11.  A kognitív képességek változásai időskorban
12.  Korai kognitív rehabilitáció akut herpes simplex vírus-1 okozta encephalitis után : esetismertetés
13.  Két hónapos légsínterápia hatása az alvás struktúrájára, a kognitív funkciókra és a szorongásra
14.  A lélektan történetének 80 éve a szegedi egyetemen (1929-2009)
15.  A Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) magyar nyelvű adaptálása egészséges, enyhe kognitív zavarban és demenciában szenvedő idős személyek körében
16.  A munkamemória új magyar nyelvű neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT)
17.  Procedural learning and its consolidation in autism spectrum disorder = Procedurális tanulás és konszolidáció autizmus spektrum zavarban
18.  Szekvenciatanulás major depresszív zavarban
19.  A tabuszavak hatása lexikális döntési helyzetben
20.  Transcranialis egyenáram-stimuláció a kognitív idegtudományban - buktatók és megoldások
21.  Tudatelméleti deficit anorexia nervosában
22.  Tudatelméleti működés bűnelkövetőknél
23.  A verbális fluencia-tesztek : 1. r., A betűfluencia-teszt magyar nyelvű vizsgálata 5-től 89 éves korig
24.  A verbális fluencia-tesztek : 2. r., A szemantikus fluencia-teszt magyar nyelvű vizsgálata 5-től 89 éves korig
25.  A végrehajtó funkciók és az implicit tanulás versengő kapcsolata
26.  Életkori és nemi különbségek az implicit tudás konszolidációjában 7 és 29 éves kor között

  Mind kijelölve: