Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Kálmán Sára - Kapcsolódó tételek


1.  A 9-hidroxi-risperidon kivédi a stressz indukálta ß-aktin választ patkány hippokampuszban
2.  Az akut és krónikus stressz hatása az Alzheimer-kór patomechanizmusában szerepet játszó gének transzkripciójára
3.  Demenciákhoz társuló viselkedési és pszichés zavarok felismerése és kezelése antipszichotikumokkal: a CATIE-AD vizsgálat tanulságai
4.  A depresszió mint kronobiológiai betegség
5.  A duloxetin hatása a ß-aktin stresszválaszra patkány agyban
6.  Esendőségszindróma: egy régi új ismerős
7.  Az immobilizációs stressz és a sertindol hatása az APP, MAPK-1 és ß-aktin gének kifejeződésére patkányagyban
8.  Neurológiai és pszichiátriai betegségek in vitro modellezése indukált pluripotens őssejtek felhasználásával: fókuszban az Alzheimer-kór és a szkizofrénia
9.  A terápiás siker fogalmának átértékelődése szkizofréniában
10.  Az öregedés fokozza az amiloid prekurzor protein és a triptofán 2,3-dioxigenáz gének transzkripcióját patkányagyban

  Mind kijelölve: