Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Csabai Márta - Kapcsolódó tételek


1.  "Az allergia kihat az egész életemre" : a betegséggel kapcsolatos reprezentáció mint identitás-stratégia
2.  Amikor elfogy az energia - kiégés és a hozzá kapcsolódó jelenségek a gyógyításban
3.  A cardiovascularis rizikóbecslés és az egészségmagatartás kapcsolata pszichoszociális tényezők tükrében : a Budakalász Epidemiológiai Vizsgálat utánkövetése
4.  A clinical study of an online educational programme for chronic pain patients = Online oktatás krónikus fájdalom esetén
5.  Az egészségpszichológia új kihívásai: a személyre szabott orvoslás ígérete és az esetközpontú szemlélet reneszánsza
6.  Egészségpszichológiai kutatások és az alkalmazott egészségpszichológiai ellátás fejlődése az elmúlt 30 évben Magyarországon
7.  Emlődaganatos nőbetegek komplex támogató terápiája : egy pszichológiai intervenciós kutatás előzetes eredményei
8.  Az esettanulmány tudománytörténeti változásai és dilemmái
9.  A gyermekszívsebészeti beavatkozás hosszú távú hatásai a pszichológiai fejlődésre
10.  "Hogy minden beteg megértse!" Az egészségműveltség (health literacy) mérése Magyarországon
11.  Az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának pszichometriai vizsgálata orvostanhallgatók és pszichológia szakos hallgatók mintáján
12.  Konfliktustípusok és konfliktuskezelés magyar egészségügyi dolgozók körében
13.  Laikusok és gyakorló orvosok nézetei a szomatizációról
14.  Az orvos-beteg együttműködéssel kapcsolatos nézetek dermatológusok, bőrgyógyászati ápolók és pácienseik reprezentációiban
15.  Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről
16.  Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány
17.  Az orvosi pszichológia fejlődése hazánkban: szemléleti keretek, határterületek és alkalmazások
18.  A praxisközösségi működés tapasztalatai az egészségpszichológus szemszögéből
19.  A PRISM-D rajzteszt alkalmazása a daganatos betegséggel összefüggő érzelmi és kognitív reprezentációk komplex vizsgálatára
20.  A pszichológiai reprezentációk szerepe a vesetranszplantációban : a Transzplantált Szerv Kérdőív magyar változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata
21.  A Rövid Betegségpercepció Kérdőív magyar változatának megbízhatósági vizsgálata
22.  A Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata sebészeti beavatkozáson átesett páciensek körében
23.  A szomatizáció orvos-beteg kapcsolati összefüggései
24.  A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete
25.  Szülésznők tapasztalatai a szülés során létrejövő segítő kapcsolatról: interpretatív fenomenológiai analízis
26.  A terápiás viszonyulások és élmények alakulása a pályaszocializációban : az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport módszer bemutatása
27.  A testkép komplexitása és a szervátültetés sikeressége : vesetranszplantált páciensek longitudinális vizsgálata
28.  A társas támogatás és az egészséges életmód összefüggései
29.  Tünetek és történetek : a nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre
30.  A vesetranszplantáció sikerességének pszichológiai tényezői : a szorongásszint és a szerv intrapszichés integrációjának hatása a gyógyulási folyamatra
31.  Az érzelmi bevonódás és a kiégés összefüggései pszichiáter rezidensek körében
32.  Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szerveződésében
33.  Az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálati lehetőségei a PRISM-D rajzteszt segítségével kórházi kezelés alatt álló súlyos betegek körében
34.  Az önelfogadás kihívásaitól a testpozitív mozgalmakig - a pozitív pszichológia testképei

  Mind kijelölve: