Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Csabai Márta - Kapcsolódó tételek


1.  "Az allergia kihat az egész életemre" : a betegséggel kapcsolatos reprezentáció mint identitás-stratégia
2.  Amikor elfogy az energia - kiégés és a hozzá kapcsolódó jelenségek a gyógyításban
3.  A cardiovascularis rizikóbecslés és az egészségmagatartás kapcsolata pszichoszociális tényezők tükrében : a Budakalász Epidemiológiai Vizsgálat utánkövetése
4.  A clinical study of an online educational programme for chronic pain patients = Online oktatás krónikus fájdalom esetén
5.  Az egészségpszichológia új kihívásai: a személyre szabott orvoslás ígérete és az esetközpontú szemlélet reneszánsza
6.  Egészségpszichológiai kutatások és az alkalmazott egészségpszichológiai ellátás fejlődése az elmúlt 30 évben Magyarországon
7.  Emlődaganatos nőbetegek komplex támogató terápiája : egy pszichológiai intervenciós kutatás előzetes eredményei
8.  Az esettanulmány tudománytörténeti változásai és dilemmái
9.  A gyermekszívsebészeti beavatkozás hosszú távú hatásai a pszichológiai fejlődésre
10.  "Hogy minden beteg megértse!" Az egészségműveltség (health literacy) mérése Magyarországon
11.  Konfliktustípusok és konfliktuskezelés magyar egészségügyi dolgozók körében
12.  Laikusok és gyakorló orvosok nézetei a szomatizációról
13.  Az orvos-beteg együttműködéssel kapcsolatos nézetek dermatológusok, bőrgyógyászati ápolók és pácienseik reprezentációiban
14.  Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről
15.  Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány
16.  Az orvosi pszichológia fejlődése hazánkban: szemléleti keretek, határterületek és alkalmazások
17.  A praxisközösségi működés tapasztalatai az egészségpszichológus szemszögéből
18.  A PRISM-D rajzteszt alkalmazása a daganatos betegséggel összefüggő érzelmi és kognitív reprezentációk komplex vizsgálatára
19.  A pszichológiai reprezentációk szerepe a vesetranszplantációban : a Transzplantált Szerv Kérdőív magyar változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata
20.  A Rövid Betegségpercepció Kérdőív magyar változatának megbízhatósági vizsgálata
21.  A Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata sebészeti beavatkozáson átesett páciensek körében
22.  A szomatizáció orvos-beteg kapcsolati összefüggései
23.  A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete
24.  Szülésznők tapasztalatai a szülés során létrejövő segítő kapcsolatról: interpretatív fenomenológiai analízis
25.  A terápiás viszonyulások és élmények alakulása a pályaszocializációban : az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport módszer bemutatása
26.  A testkép komplexitása és a szervátültetés sikeressége : vesetranszplantált páciensek longitudinális vizsgálata
27.  A társas támogatás és az egészséges életmód összefüggései
28.  Tünetek és történetek : a nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre
29.  A vesetranszplantáció sikerességének pszichológiai tényezői : a szorongásszint és a szerv intrapszichés integrációjának hatása a gyógyulási folyamatra
30.  Az érzelmi bevonódás és a kiégés összefüggései pszichiáter rezidensek körében
31.  Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szerveződésében
32.  Az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálati lehetőségei a PRISM-D rajzteszt segítségével kórházi kezelés alatt álló súlyos betegek körében
33.  Az önelfogadás kihívásaitól a testpozitív mozgalmakig - a pozitív pszichológia testképei

  Mind kijelölve: