Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

TUDAT - Kapcsolódó tételek


1.  Attentional bias and disengagement as a function of Body Mass Index in conditions that differ in anticipated reward
2.  Awareness drives changes in reward value which predict eating behavior change: Probing reinforcement learning using experience sampling from mobile mindfulness training for maladaptive eating
3.  Consciousness and altered consciousness = A tudat és a tudatzavarok
4.  Darwin Bicentenárium: a személyes tudat evolúciójáról
5.  Enhancer regulation / enhancer substances = Enhancer reguláció / enhancer anyagok
6.  A hipnotikus interakciók fenomenológiája: útban egy új szinkronjelenség felé
7.  Intencionalitás tulajdonítása egyéves korban
8.  Interocepció : narratív összefoglaló
9.  A Meggyőzési tudatosság: a pszichológia mostohagyermeke
10.  A megosztott idő : Gondolatok a megosztott tudat idődimenzióiról?
11.  A mentalizációs zavar nyelvpragmatikai és neurokognitív összefüggései szkizofréniában
12.  A mentalizációs zavar vizsgálata krónikus szkizofréniában : tünettani összefüggések
13.  Mindfulness buffers the influence of stress on cue-induced craving for Internet among Chinese colleges with problematic Internet use
14.  Moore-paradoxonos mondatok és a logikai inkonzisztencia kapcsolata kétnyelvű gyermekeknél
15.  A naiv tudatelmélet az evolúciós lélektan szempontjából
16.  Neuro-ontological interpretation of spiritual experiences = A spirituális élmények neuro-ontológiai értelmezése
17.  Reconceive Shamanism related Theory of Schizophrenia
18.  A test valósága és fantázia tere a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában
19.  A tudat fenomenológiája kérdőív magyar változatával szerzett tapasztalatok
20.  A tudat varázsa
21.  A tudat és az agy alapműködési hálózatának a kapcsolata
22.  A tudatos és a nem tudatos problémája a kísérleti pszichológia és a kognitív tudomány tükrében
23.  Tudatában lenni - a tudatosság problematikája a neuropszichológiai rehabilitációban
24.  A tudatállapot általános anesztézia alatt
25.  A tudatállapot-módosulás néhány jellemzője az öngyilkosságot megkísérelt személyeknél
26.  A tudatállapot-módosulás néhány jellemzője öngyilkosságot megkísérelt személyeknél
27.  Tudatállapotok jelentősége a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában
28.  Útban az éntudat kialakulása felé : 1. [r.], Jelenségek a főemlősök törzsfejlődésének szintjén
29.  Útban az éntudat kialakulása felé : 2. [r.], A tudat testérzékleti eredete

  Mind kijelölve: