Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

OKTATÁS, EGYETEMI - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  A boncolások szerepe a XXI. század medicinájában
2.  A Clinical Laboratory Scientist (San Francisco State University) és a klinikai laboratóriumi analitikus (Debreceni Egyetem, Debrecen) képzés összehasonlítása
3.  A Covid-járvány hatása az orvosegyetemi oktatás digitalizáltságára
4.  Családon belüli szociális, mentálhigiénés kompetenciák fejlesztésével szerzett tapasztalataink egészségügyi alapszakos felsőoktatási hallgatók körében
5.  A családorvosi, háziorvosi, körzeti orvosi munka egyetemi oktatása : Tervezet
6.  A családorvostan graduális oktatása az USA-ban : egy Ohio-i tanulmányút tapasztalatai
7.  A digitális, távolléti oktatás 2020. tavaszi bevezetése és támogatása a Semmelweis Egyetemen
8.  Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár (1964-2012)
9.  Egyetem, jövő, társadalom - az orvosegyetem látószögéből : a tudományos műhely problémái
10.  Egyetemi családorvosi modellrendelő, mint a családorvoslás gyakorlati oktatásának alapobjektuma
11.  Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátorok, romológusok és más kisebbségtudományi szakemberek - felsőoktatási képzési paletta
12.  Egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos szemléletmódok az egészségügyi felsőoktatásban
13.  Az Egészségügyi Tudományos Tanács plénumának állásfoglalása az orvosegyetemek helyzetéről
14.  Az első magyar Népegészségügyi Kar ünnepélyes avatása a Debreceni Egyetemen
15.  Az ETT plénumának állásfoglalása az orvosegyetemek helyzetéről : 1996. február
16.  Evolúciós pszichológia: Miért és hogyan tanítjuk?
17.  Felsőoktatási kezdeményezések a kisebbségek egészség-esélyeinek növelése érdekében
18.  Gondolatok az új népegészségtan oktatásához
19.  Gondolatok előadók neveléséről
20.  A gyógyszerészet jövője : [1. r.], Nemzetközi tanulmány a gyógyszerészet, gyógyszerészoktatás helyzetéről és jövőjéről fiatal gyógyszerészek szemszögéből
21.  A gyógyszerészet jövője : 2. [r.], Nemzetközi tanulmány a gyógyszerészet, gyógyszerészoktatás helyzetéről és jövőjéről fiatal gyógyszerészek szemszögéből
22.  Gyógytornász kompetenciák : a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján
23.  Gyógytornászhallgatók rehabilitációs képzése lakóhelyen, terápiás-pedagógiai modell
24.  Gyógyászati segédeszközökkel történő rehabilitáció oktatásának bevezetése az egyetemi képzésbe
25.  A gyógyítás tanítása
26.  Hallgatók értékrendje a változó felsőoktatásban
27.  Hans Selye: an inspiring teacher = Selye János, az inspiráló oktató
28.  Az idegen nyelvű egészségügyi felsőoktatás jelentősége és fejlesztési lehetőségei Pécsett
29.  Az infekciókontroll oktatása a graduális és posztgraduális képzésben a Debreceni Egyetemen
30.  Internet alapú szakmai oktatási adatbázis : az MRT Ifjúsági Bizottságának javaslata
31.  Jelentés a pszichiátriai tanszékeken tett látogatásokról : 2001. május 17-31.
32.  A klinikai pszichológusok pszichoterápiás képzésének aktualitásai: kell-e szakpszichológus-pszichoterapeuta az egészségügynek?
33.  A kétszintű egyetemi képzés bevezetésének tapasztalatai az orvos- és egészségtudományi felsőoktatásban
34.  A laboratóriumi gyakorlatok szerepe a megelőző orvostan/népegészségtan graduális oktatásában
35.  "Lépésről lépésre" : oktatási rendszerünk továbbfejlesztése az ohio-i tapasztalatok alapján
36.  A mikrobiológia és genetika helyzete a Kossuth Lajos Tudományegyetemen
37.  Mit oktassunk az orvostanhallgatóknak a laboratóriumi medicináról : mit tudnak és mit nem a laboratóriumi vizsgálatok?
38.  Miért elképzelhetetlen az egészségügyi felsőoktatási intézmények klinikai szervezeteinek leválasztása?
39.  Múlt és jövő a radiológia oktatásában
40.  Neurointenzív Tanszék - az első év
41.  A népegészségtan oktatásának fejlesztése a magyarországi orvostudományi egyetemeken az Európai Közösség TEMPUS programjának támogatásával
42.  Az odontotechnika oktatásának körülményei és vezető oktatói a budapesti egyetemen
43.  A DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék oktatási tevékenységének főbb mutatói 2000-2013 között
44.  Az orosz típusú tudományos fokozati rendszer megszüntetése
45.  Az orvos tanító szerepe
46.  Az orvosi etika oktatása holland és német egyetemeken
47.  Orvosi karok a századfordulón
48.  Az orvosi élettan oktatásának lehetőségei a primer prevenció alapozásában
49.  Orvostörténelem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen
50.  A problémán alapuló tanulás ("problem based learning") : az orvosképzés megújításának egyik lehetséges módszere

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>