Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

KÉMIA, GYÓGYSZERÉSZETI - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 >>

1.  2-[(Dialkil-amino)-metil]-ciklanolok enzimes rezolválása : összehasonlító vizsgálatok
2.  2-Szubsztituált cikloalkanolok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása
3.  5. Nemzetközi Gyógyszeranalitikai Szimpózium : Leuven, 1995. szept. 12-15.
4.  Az A-2545 antiaritmiás gyógyszerjelölt kémiájához : 1. [r.], Hidrolízisvizsgálatok
5.  Az AGP-alapú folyadék-kromatográfiás állófázis alkalmazása kinazolon származékok enantiomerjeinek elválasztásában
6.  Amfotericin B tartalmú készítmények kvantitatív analízisének kémiai és mikrobiológiai vonatkozásai
7.  Amidcsoport szelektív kialakítása dikarbonsavakban
8.  Aminocsoportot tartalmazó vegyületek királis megkülönböztetése
9.  Amorf anyagok gyógyszerészeti jelentősége
10.  Az analitikai kémia szerepe a 21. század gyógyszerészetében
11.  Az antiaritmiás szerek gyógyszerészi kémiája
12.  Az antidepresszív szerek gyógyszerészi kémiája
13.  Az antifungális szerek gyógyszerészi kémiája
14.  Az antitrombotikus hatású idraparinux pentaszacharid új szintézise és szulfonsav tartalmú analogonjainak előállítása
15.  Anyagátviteli folyamatok szerepe a gyógyszerformulálásban
16.  Az anyatej oligoszacharidok szerkezete, vizsgáló módszerei és biológiai szerepe
17.  Az atípusos antipszichotikumok gyógyszerkémiai áttekintése
18.  Az azol-típusú antimikotikumok gyógyszerészi kémiája
19.  Benzokain és mazipredonium-klorid meghatározása egyedi magisztrális kúpban fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerekkel
20.  Bepillantás egy új tudományágba: a gyógyászati szervetlen kémiába
21.  Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete 1995. évi vegyészkonferenciájáról : [Debrecen, 1995. aug. 29-31.]
22.  Beta-lactam antibiotics functionalized with gem-bisphosphonates
23.  A bezárási hatásfok növelésének lehetőségei liposzómába zárt lomefloxacinnál
24.  A budapesti Gyógyszerészi Kémiai Intézet története
25.  A budapesti Gyógyszerészi Kémiai Intézet története
26.  Cikloalkánokkal kondenzált 1,3-heterociklusok szintézise és az alkilszubsztitúció hatásának tanulmányozása
27.  Comparative chemical and biological studies of the alkaloidal content of Lygos species and varieties growing in Egypt
28.  Debenzorutekarpin származékok szintézise és reaktivitása
29.  A deramciklán (EGIS-3886), egy új anxiolitikum fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata : ionizáció és lipofilitás
30.  Differencia és derivatív spektrofotometria alkalmazása paracetamol azonosítására, tartalmi meghatározására rokon szerkezetű és egyéb gyógyszeranyagok jelenlétében
31.  A dipinek gyógyszerészi kémiája
32.  Effect of production variables on the physicochemical characteristics of celecoxib-loaded stearic and alginic acids-based microparticles
33.  EGFR/c-Met kettősgátlók fejlesztése és biokémiai vizsgálata
34.  Egy új dekarboxilezéses módszer 5,6,7,8,9,10-hexahidro-5,9-metánobiciklobenzociklooktén előállítására
35.  Egy új piridazin-gyűrűrendszer, piridazino[3,4-b]diazepin előállítása
36.  Az egyensúlyi oldhatóság meghatározásának helyes gyakorlata : 2. [r.], Ionizálható vegyületek pH-függő oldhatóságának vizsgálata
37.  Az egyensúlyi oldhatóság meghatározásának helyes gyakorlata : 3. [r.], A hatóanyag-kioldódás vizsgálómódszerei
38.  Az EGYT-3615 farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálata patkányokon
39.  Elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálas hatóanyag-hordozó rendszerek vizsgálatának lehetőségei
40.  Elektródagélek reológiai vizsgálata
41.  Ellenpontos dallamok, királis gyógyszermolekulák
42.  Erlotinib-érzékeny és erlotinib-rezisztens sejtvonalakat gátló pirido[2,3-b] pirazinok, és előállításuk régiószelektív kondenzációs reakcióval
43.  Az excitatorikus hatású vegyületek patofiziológiás szerepe különös tekintettel a glutaminsavra
44.  Az ezetimib gyógyszerészi kémiai jellemzése
45.  Foszforamid-mustár származékok szintézise az L-cukor sorban
46.  Funkciós csoportok hidrofób konstans értékeinek (deltaRMO) vizsgálata
47.  A gyógynövénykutatás aktuális kérdései: növénykémia, kemotaxonómia, flavonoidkémia : [1. r.], Szeged, 1997. október 16-17.
48.  A gyógynövénykutatás aktuális kérdései: növénykémia, kemotaxonómia, flavonoidkémia : 2. r., Szeged, 1997. október 16-17.
49.  Gyógyszer hatóanyagok azonosságának és tisztaságának vizsgálata : az indikátor-szennyezésektől a korszerű tisztasági vizsgálatokig
50.  Gyógyszer- és kábítószervegyületek kiralitásának statisztikai jellemzése

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 >>