Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

MŰHIBA - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Betegbiztonság a sebészetben
2.  Cseberből vederbe?
3.  Csomópontok vázlatos bemutatása az orvosi műhiba és az orvosi felelősség polgári jogi vonatkozásairól
4.  Diagnosztikus nehézséget okozó hasüregi idegentest
5.  Az egészségügyi ellátás során elkövetett hibák kezelésének általános kérdései és bioetikai vonatkozásai
6.  Egészségügyi kártérítési perek : helyzetelemzés és tanácsok
7.  Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása : orvosi műhiba perek, kártérítési kötelezettség
8.  Az egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó felelősségi formák rendszere különös tekintettel a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésre
9.  Elrontott fogászati implantációs esetek: így implantálunk mi : 1. r.
10.  Elrontott fogászati implantációs esetek: így implantálunk mi : 2. r.
11.  Elrontott fogászati implantációs esetek: így implantálunk mi : 3. r.
12.  Eltitanicosodott az egészségügyi szolgáltatók szakmai kártérítési felelőssége?
13.  Esetismertetés a belgyógyászat területéről
14.  Esetismertetés a szülészet-nőgyógyászat területéről
15.  Esetismertetés az urológia területéről : a gyógykezeléssel okozati összefüggésben álló egészségromlásért a gyógyintézet nem felel, ha alkalmazottjai a beteg gyógykezelése során az orvostudomány min...
16.  Fogorvosperek, kártérítési ügyek tanulságai : 1. r.
17.  Fogorvosperek, kártérítési ügyek tanulságai : 2. r.
18.  Gondolatok az "önvédelmi" orvostanról
19.  "Gondosság és körültekintés" értékelése urológiai jogvitában : V. számú jogeset
20.  Gondossági kötelezettség és tájékozott beleegyezés
21.  Gyógyítás és igazságszolgáltatás - gondolatok a brit és a magyar ítélkezésről
22.  Hiba ebédidőben : téved-e a gyógyszerész?
23.  Hiányzó munkatársak, hibák, műhibaperek : merre tovább?
24.  Hogyan előzhetjük meg az orvosi műhibákat?
25.  How court decisions changed our behavior in feto-maternal medicine : austrian experience concerning medico I al aspects of caesarean section = A bírósági határozatok hatása orvosi viselkedésünkre a...
26.  Jelek, avagy mikor akarnak ellenünk műhiba pert indítani (és mik az esélyek)?
27.  Jogi defenzív medicina
28.  "Kinek jó a tájékozott beteg?"
29.  A kockázat természetrajza az egészségügyi szolgáltatás apropóján : 1. r.
30.  Kártéritési felelősség a különböző jogviszonyokban végzett egészségügyi tevékenységekért
31.  A kártérítés bírói gyakorlata és a betegjogok megsértésének gyakori esetei
32.  Kártérítési reformot, de hogyan? Orvos és jogász vitája az orvosi műhibákról
33.  Labordiagnosztikai hibák a mindennapos betegellátás során, INR vérvétel
34.  Laparoszkópia során nagyérsérülés következett be
35.  A lehetséges okok értékelésének gyakorlata az orvosi kártérítési perekben
36.  Megrovás téves alkalmazása az orvosi foglalkozás szabályainak súlyos megszegésével megvalósított halált okozó gondatlan veszélyeztetés esetén
37.  Minőségi hibák, hiányosságok és gondatlanság miatti követelések, perek megelőzése a kórházakban
38.  Műhiba-kommunikáció : ha gáncsot vetnek, nem muszáj elesni
39.  Nem ritka az orvosi műhiba, s mind több a per
40.  "Nem vagyunk mi istenek" : vitatott orvosi esetek igazságügyi orvosszakértői véleményezése
41.  Néhány szubjektív gondolat az orvosi tévedésekről és egy objektív javaslat a megelőzésükre
42.  Orvosi esetek és a nyilvánosság
43.  Orvosi gondatlanság miatti követelések - Minőségi hiányosság?
44.  Az orvosi műhiba fennállásának megítéléséhez szükséges tényállás feltárása
45.  Az orvosi műhiba fogalmának és jogi értékelésének történeti vizsgálata
46.  Az "orvosi műhiba" miatti kártérítési perek gyakorlata a felperesek szemszögéből
47.  Orvosi műhibák nem műgondokkal! : magukra hagyhatók-e az egészségügyi szolgáltatók?
48.  Orvosszakértők szerepe a "műhiba" perekben : [1. r.]
49.  Orvosszakértők szerepe a "műhiba" perekben : 2. [r.]
50.  Szigorodó szakmai felelősség - Az orvos felelőssége az új jogi szabályozás tükrében

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>