Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Vetró Ágnes - Kapcsolódó tételek


1.  Az autizmusspektrum-zavarok prenatális diagnózisának lehetőségei
2.  Beszámoló a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság és társult szakmáinak (IACAPAP) 13. nemzetközi kongresszusáról : [San Francisco, 1994, júl. 24-28.]
3.  Bipoláris betegség pszichotikus tünetekkel: a kannabisz esetleges szerepe a betegség kialakulásában
4.  Blood lipid peroxidation, antioxidant enzyme activities and hemorheological changes in autistic children = A vérlipid-peroxidáció, antioxidáns enzimaktivitások és hemoreológiai elváltozások autiszt...
5.  Carbamazepine (Tegretol) alkalmazása gyermekkori viselkedészavarokban
6.  Depresszió gyermek- és serdülőkorban
7.  Depresszió és öngyilkosság gyermek- és serdülőkorban
8.  Depressziós tünetek és az életesemények összefüggésének vizsgálata általános iskolás populációban
9.  Dohányzás és szerhasználat előfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülőpopulációban
10.  Evészavarok a gyermekkorban
11.  Gyermek- és ifjúságpszichiátriai feladatok a családorvosi munkában
12.  A gyermek és ifjúságpszichiátriai kórképek morbiditása
13.  A gyermek- és serdülőkori depresszió
14.  A gyermek- és serdülőkori depresszió empirikus tipológiája : a "tagság foka" (Grade of Membership, GOM) elemzés alkalmazása
15.  A gyermek- és serdülőkori depresszió fejlődési és nemi jellegzetességei a pszichopatológiai tünetek vonatkozásában
16.  A gyermek- és serdülőkori depresszió kérdőíves mérésének lehetősége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján
17.  A gyermek- és serdülőkori depresszió tüneteinek összefüggése a pszichiátriai komorbiditásokkal
18.  Gyermekek szexuális és fizikális bántalmazása
19.  "A gyermekkori depresszió rizikótényezői" kutatás - múlt, jelen, jövő
20.  "A gyermekkori depresszió rizikótényezői" kutatás megtervezése, megvalósítása, lefolyása : 13 év története: pályázat-előkészítés, -írás és a kutatásszervezés tapaztalatai egy amerikai NIMH kutatási...
21.  A gyermekkori depresszió és szorongásos zavarok pszichoterápiája
22.  Gyermekpszichiátriai epidemiológiai vizsgálat 11-16 éves szegedi gyermekpopulációban
23.  Gyermekpszichiátriai szakmai protokoll
24.  A gyermekpszichoterápia sajátosságai
25.  Iskolás korú gyermekek viselkedési problémáinak epidemiológiai vizsgálata Szegeden
26.  Kommentár
27.  Korspecifikus félelmek és szorongásos betegségek gyermek- és serdülőkorban
28.  A kényszerbetegség és a testdiszmorfiás zavar
29.  A major depresszió és komorbid étkezési zavarok megkülönböztető jellege
30.  Münchausen-szindróma by proxy
31.  Obesitas cognitiv és viselkedésterápiás kezelése : Gyermek- és Ifjúságpszichiátria, Zalaegerszeg, 1994. ápr. 7-9.
32.  Pszichiátriai sürgősség a gyermekgyógyászatban : a Gyermekpszichiátriai Szakmai Kollégiumi Tagozat
33.  Quo vadis gyermek- és ifjúságpszichiátria?
34.  A serdülőkori depresszió
35.  Szelektív mutizmus kezelési stratégiája
36.  A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai és Neurológiai Osztály munkájáról
37.  Szorongások és hangulati betegségek gyermek- és serdülőkorban
38.  A televízió hatása a gyermekek pszichés fejlődésére
39.  Tömegkommunikációs agresszió hatása a gyermekek személyiségfejlődésére : évente tehát mintegy tízezer gyilkosság írható a televízió rovására
40.  XXIV. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychoterapie : Würzburg, 1995. ápr. 26-29.
41.  Életesemények minőségi elemzése és kapcsolata a depressziós tünetekkel általános iskolás populációban
42.  Életminőség kérdőív validitása és pszichometriai jellemzői magyar gyermekpopuláción
43.  Az életminőség vizsgálata gyermek- és serdülőkorban
44.  Új korszak küszöbén? Telemedicina alkalmazása a hazai gyermekpszichiátriai ellátásban

  Mind kijelölve: