Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

KÖRNYEZETSZENNYEZŐK - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  A 2012. évi foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek szakmai értékelése
2.  Aerosol retention in the respiratory tract of personnel in bulgarian radon spas and ore mines
3.  Arnold O. Beckmann - IFCC Európai Környezeti Toxikológiai Konferencia : München, 1993, június 16-18.
4.  Assessment of Heavy Element Pollution and Health Risk of Surface Soil from the City of Novi Sad and the Surrounding Settlements, Serbia
5.  Assessment of trace elemental composition of air particulate matter at Hurghada, East Egypt
6.  Benzolt, toluolt és xilolizomereket tartalmazó keverékek eltávolítása bioszűréssel
7.  Biodízel előállítás során a glicerin-fázis melléktermékek állati takarmány kompozícióként való alkalmazásának vizsgálata : az SZME2 hatása az NFKB 1 és GADD45a expresszióra
8.  Biodízel előállításra felhasznált kukoricaolaj és sárgazsír karcinogenezisben betöltött szerepének állatkísérletes vizsgálata különböző mRNS-ek és miRNS-ek kifejeződésének mérésével
9.  Biodízel előállításra felhasznált kukoricaolaj és sárgazsír karcinogenezisben betöltött szerepének állatkísérletes vizsgálata különböző mRNS-ek és miRNS-ek kifejeződésének mérésével
10.  Citosztatikum szennyezettség visszaszorítása intézeti gyógyszertárban
11.  A comparative study on the 91/689/EEC council directive and related legislation and the hungarian government decree No 102/1996 of hazardous waste
12.  Dibenzo-para-Dioxinok - különös tekintettel a 2,3,7,8-tetraklórdibenzo-para-dioxinra
13.  Dose-dependent induction of lipid peroxidation and oxidative stress in blood by subchronic lindane exposure in rats
14.  Ecotoxicology of diesel fuel and its combustion products
15.  Effect of DI-2-ethylhexyl phthalate on renal cytochrome P450 monooxygenases in surgically evoked subchronic renal failure of rats
16.  Effect of occupational exposure to silica dust on the thyroid gland in ceramic workers
17.  Effect of "toluene sniffing" on pre- and postnatal development of rats
18.  The effect of xylene inhalation on the rat liver
19.  Az elhízás kockázatát növelő környezeti tényezők, különös tekintettel az élet első 1000 napjára
20.  Az ember egészségének védelme, a humán egészségkárosító hatás kockázatának becslése és csökkentése a kémiai növényvédelemben
21.  Endokrin diszruptorok
22.  Environmental fate of various herbicides produced in Hungary
23.  The environmental pollutant aromatic hydrocarbon, benzpyrene has deleterious effect on hormone receptor development
24.  Epidemiological study in the surrounding of an asbestos factory
25.  A faanyag védőszerek használatával járó egészségkockázat becsléséhez szükséges adatok
26.  Felszámolják-e a Metallochemia által okozott ólomszennyezést? : az ÁNTSZ rövid- és hosszútávú teendői Nagytétényben
27.  A fővárosi perklór-etilént felhasználó vegytisztító üzemek ellenőrzése, köz- és környezet-egészségügyi szempontból
28.  Genetikai és környezeti hatások szerepe az asthma bronchiale kialakulásában
29.  Genotoxic Effect of Occupational Exposure to Cadmium
30.  Guidelines for management of health care wastes in Hungary
31.  A gyógyszerek környezeti veszélyessége, a veszélyes hulladék kezelése a patikában
32.  A hazai település egészségügy új kihívásai: szennyezett objektumok közelében élők egészségkockázatának megítélése
33.  Hiperszenzitív pneumonitisz érzékenység a tüdőben
34.  Homo naturalis
35.  A hormonális rendszer válsága: az endokrin diszruptorok egészségügyi hatásai
36.  Human exposure and risk assessment of soil pollution with persistent organochlorine compounds in Bulgaria
37.  Human hair as a pollutant dosimeter
38.  Induction of DNA and cytogenetic damage in lymphocytes of Polish workers exposed to pesticides
39.  Jód-125 Csillebérc környezetében
40.  Kaptán citotoxicitási és genotoxicitási vizsgálata in vitro mikronukleusz tesztben
41.  A karcinogén 1-nitropirén in vivo mutagenitása, egy potenciális azbesztexpozíció modellje
42.  Kémiai biztonság és a munkahelyek kémiai biztonsága
43.  Környezeti károsító hatások a magzat és kisgyermek fejlődésére
44.  Környezeti minták genotoxikológiai hatásának megközelítése
45.  A környezeti nehézfém expozíció epigenetikai vonatkozásai
46.  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1995-ben
47.  Környezeti szennyező hatások biológiai indikátorairól
48.  Környezeti ártalmak: biszfenol-A : szükségünk van-e a biszfenol-A-ra - veszélyesek-e a cumisüvegek?
49.  A környezeti ártalmak és a daganatos betegségek megelőzése
50.  Környezeti ártalmak és allergia összefüggése pubertáskori szűrővizsgálatok alapján

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>