Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=94345
MOB:2010/4
Szerzők:Martos Tamás; Konkoly Thege Barna; Kopp Mária
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS; EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉSEK; PSZICHOLÓGIA
Folyóirat:Pszichológia - 2010. 30. évf. 2. sz.
[https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MTA_Pszichologia/]


  Csak az egészség meglegyen?  : egészséggel kapcsolatos életcélok fontossága a "Hungarostudy Egészség Panel" 2006 felmérés alapján / Martos Tamás, Konkoly Thege Barna, Kopp Mária
  Bibliogr.: p. 171-172. - Abstr. hun., eng.
  In: Pszichológia. - ISSN 0230-0508. - 2010. 30. évf. 2. sz., p. 161-173. : ill.


Jelen tanulmányban a Hungarostudy Egészség Panel 2006-os, országosan reprezentatív, keresztmetszeti mintájában (N = 4841) elemezzük az egészséggel kapcsolatos célok fontosságát. A felmérésben alkalmazott Rövidített Aspirációs Index két tétele az egészséghez való viszonyulás két jellegzetes módját képviseli. A két tétel az egészséges életmódra való törekvésnek ("megközelítő" orientáció), valamint a betegség elkerülésének ("elkerülő" orientáció) a fontosságára kérdez rá. Az elemzésben a két cél fontosságát a többi életcélhoz viszonyítva (relatív fontossági értékek) elemeztük, és összevetettük szociodemográfiai, valamint személyiségbeli tényezőkkel (önirányítottság és énhatékonyság). Az eredmények szerint az egészséggel kapcsolatos célok az életcélok rendszerében kiemelten fontos helyet foglalnak el. Az egyéni különbségeket vizsgálva mindkét egészségcél nagyobb preferenciája összefüggött a magasabb életkorral és az önirányítottsággal, míg a magasabb iskolai végzettség és énhatékonyság negatívan jelezte előre a betegségek elkerülésének többi életcélhoz viszonyított fontosságát. Az egészségcélok relatív fontossága olyan mutatónak bizonyult, mely jelzi, hogy a személy milyen szubjektív jelentőséget tulajdonít az egészség különböző (megközelítő és elkerülő) aspektusainak, és amely jól értelmezhető egyéb tényezők függvényében is.